Новини
Окръжен съд Варна

Как магистратите във Варна могат да търсят съдебна практика по трансгранични казуси? Това беше основната тема на семинара по проекта ECLI-BG (Европейски идентификатор за съдебна практика), на който домакин беше Варненския окръжен съд. 

В препълнената зала на съда участниците бяха запознати със стандарта ECLI*, неговото значение и осигуряването на достъп до съдебна практика на държавите-членки на ЕС. Чрез информационните ресурси на обновения Централизиран уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове (ЦУБИПСА) и Европейския портал за електронно правосъдие e-Justice, вече е възможно търсене по ECLI. По този начин се дава бърз и лесен достъп до националното законодателство и съдебната практика на държавите- членки.

 ECLI е универсален идентификатор, който има един и същ разпознаваем формат за целия Европейски съюз.

Работата по проекта ECLI-BG започна на 01.07.2017г., като национален координатор е Висшия съдебен съвет. Негова основна цел беше въвеждане на национален стандарт за еднозначно идентифициране и правилно препращане към актовете на българските съдилища. По този начин всички български практикуващи юристи ще могат да се възползват от въвеждането му – съдии, съдебни служители, прокурори, адвокати, журналисти и други. От една страна, те ще могат да получат знания как да използват ECLI в правни цитати, а от друга – да намират решения на съдилищата на държавите-членки чрез Интерфейса за търсене по ECLI в Европейския портал за електронно правосъдие. 

Какво е ECLI?

Европейският идентификатор на съдебната практика (ECLI) е семантичен уеб стандарт, разработен с цел улесняване на правилното и недвусмислено цитиране на решения на европейски и национални съдилища, като по този начин се подобрява трансграничният достъп до съдебната практика.

Решението за прилагане на ECLI е взето от Съвета на Европейския съюз през декември 2010 г. В рамките на тези „Заключения на Съвета“ беше установен набор от петнадесет метаданни, така че да се подобри автоматизираното търсене на публикувани съдебни решения.

Подробна информация за ECLI-BG можете да намерите на сайта проекта.

VOS Seminar ECLI site

Васил Василев (от ляво на дясно) - представител на APISq партньор в проекта ECLI-BG , Душана Здравкова от Съюза на юристите в България, Марин Маринов –председател на Варненски окръжен съдq запознаха магистратите с предимствата от въвеждането на Европейски идентификатор за съдебна практика.