Новини
Окръжен съд Варна

По покана на Окръжен съд – Варна на едноседмично работно посещение у нас беше Ана Дел Сер Лопес - председател на Апелативния съд в Лeон, Испания. Визитата на испанския магистрат е част от обмена на Европейската мрежа за съдебно обучение, чиято цел е насърчаване на опознаването на правните системи в Европейския съюз.

Зам. председателят на Варненски окръжен съд и ръководител на Търговско отделение, Мария Терзийка и съдии от ВОСВарненски Окръжен съд запознаха своя колега със структурата и работата на институцията. Интерес предизвикаха образователните проекти на Варненския окръжен съд за повишаване на правната култура на подрастващите, които институцията осъществява в партньорство с Регионалния инспекторат по образование и Икономически университет - Варна.

 

Среща беше проведена и с ръководството на Районен съд – Варна, след която Ана Дел Сер Лопес посети Центъра по медиация към съдебния район на ВОСВарненски Окръжен съд. Председателят на Апелативния съд в Лeон сподели, че при тях медиацията все още е малко познат способ за алтернативно извънсъдебно решаване на спорове. Испанският магистрат се запозна и с помещението за щадящо изслушване на деца, т.нар „Синя стая“, стопанисвано от Варненски окръжен съд.

Ана Дел Сер Лопес имаше възможност да разгледа историческите забележителности във Варна, като сподели че е впечатлена от красотата на морския град.

В рамките на обменната програма, тя се среща и с председателите на Варненски окръжен съд - Марин Маринов и Бургаски окръжен съд - Росица Темелкова, както и с председателя на Варненски апелативен съд – Ванухи Аракелян.

Едноседмичната визита на председателя на Апелативния съд в Леон завърши с посещение на Адвокатски съвет – Варна, където испанският магистрат се запозна със спецификите в работата на организацията.

VOS Maria Terzyska Ana Del Ser Lopes re

Зам. председателят на Варненски окръжен съд и ръководител на Търговско отделение, Мария Терзийка (в ляво) и Дел Сер Лопес - председател на Апелативния съд в Лeон, Испания.