Новини
Окръжен съд Варна

Отсъствието на един от подсъдимия - Валентин П. , осъществяващ строителния надзор над рухналия през 2015г. хотел „Вероника“ в курорта „Слънчев ден“ стана причина да не бъде даден ход на делото.

Варненски окръжен съд трябваше да заседава в три последователни дни, но се наложи определянето на нови дати за разглеждане на делото, тъй като строителният надзорник е бил включен в държавна приемателна комисия, която разглежда разрешителни за пускането в експлоатация на строителни обекти. Заповедта за назначението си  Валентин П. получил в края на миналата работна седмица. Поради почивните дни не успял да уведоми навреме съда, както и да се отпише от комисията.

Всички страни по делото се обединиха около становището, че отсъствието на надзорника представлява процесуална пречка и трябва да бъде насрочено ново заседание. Следващите дати, на които ще се гледа делото са 1,2, 3 и 4 октомври.

За почти година, това е първото отлагане на делото, поради отсъствие на подсъдим.

Припомняме, че инцидентът стана на 8 април 2015 г., когато 11-етажният хотел "Вероника" се срути върху четирима работници, които загинаха на място. След 2-годишно разследване, през юли 2017г. обвинението беше внесено в Окръжен съд – Варна. При инцидента има само един оцелял работник, който е излязъл буквално секунди преди хотела да се срути и в момента е привлечен като свидетел по делото.

Според разследващите, отговорни за смъртта на работниците са строителният надзорник Валентин П. от фирма "Инекс консулт" ООД, който бил консултант, изпълняващ строителния надзор и координатор по здравословни и безопасни условия на труд. От същата фирма подсъдима е и експертката по строителен надзор Виолета Д. Подсъдими са още инспекторът по здраве и безопасност в "Планекс" ООД и координатор по здравословните и безопасни условия на труд Валентин Т., техническият ръководител на обекта Мехнур М., Пламен Н. от фирма "Бултранспорт груп" ЕООД и Йовко Р., който бил координатор по здравословните и безопасни условията на труд.

Според прокуратурата при подготовката за реконструкция не били изрично посочени подлежащите на премахване елементи на хотела и как това ще се отрази на останалите, които имат носещи функции. Липсвал и проект-схема за временното подпиране на конструкцията, не били посочени технологията, редът и последователността на демонтиране, както и механизацията, която ще се използва.

Делото представлява над 4200 страници материали, събрани в 24 тома, както и 8 тома класьори. Досега са били изслушани 43 свидетели и 12 вещи лица, изготвили 5 съдебни експертизи. Общо 12 адвокати участват в делото, защитаващи страните по делото.

Ако подсъдимите бъдат признати за виновни, предвиденото в закона наказание за това престъпление е лишаване от свобода от 3 до 10 години.