Новини
Окръжен съд Варна

Окръжен съд –Варна бе домакин на традиционния Ден на отворените врати по повод Деня на Конституцията. Интерес към проявата проявиха  студенти от специалност „Съдебна администрация“ на Икономически университет – Варна, както и ученици от средните училища. В няколко организирани групи студентите се срещнаха със съдебните администратори на ВОСВарненски Окръжен съд – Анелия Бъчварова и ВОП Елена Миланова, които ги запознаха с работата на различните служби в съда и прокуратурата.

През цялата учебна година, ВОСВарненски Окръжен съд е партньор на висшето учебно заведение, с което реализира заедно образователния проект „Младите и правосъдието“. В рамките на този проект двете институции успешно доказаха, че съчетаването на академичното образование и юридическата практика могат да повишат правната култура на бъдещите икономисти, а получените знания да им бъдат полезни освен в професионалния и в житейския им път.

Посетителите в Деня на отворените врати се срещнаха и с административния ръководител на съдебната институция Марин Маринов, както и с Окръжния прокурор на Варна – Владимир Чавдаров.

В  Деня на отворените врати се проведе и симулиран граждански процес с ученици от 10 клас от Професионалната гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" с участието на съдиите Диана Стоянова и Ивелина Владова. Това е четвъртата група тийнейджъри от училището, които влязоха за първи път в съдебна зала и се запознаха отблизо с работата на съда. Магистрати от Окръжен съд – Варна вече се срещаха с деца от това училище в техни часове в рамките на националната образователна програма на ВССВисш съдебен съвет „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, в която гимназията е партньор на ВОСВарненски Окръжен съд.

По-късно през деня гостуваха и ученици от 9 клас от Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов"- Варна, които проведоха ролева игра на тема „Съд за Антигона“ - открит урок по предметите БЕЛ и Психология, след което участваха в дискусия с председателят на ВОСВарненски Окръжен съд Марин Маринов и зам. окръжния прокурор Радослав Лазаров на тема „Съдeбната власт в миналото и днес“. Посещението на ПГСД „Н. Хайтов“ е част от образователния проект „Час по правосъдие“, реализиран съвместно от Окръжен съд, Районен съд и Регионалното управление по образованието – Варна.

Всички ученици получиха като подарък Конституцията на България.

На 14-и април в навечерието  на  Деня на Българската Конституция и професионален празник на юристите и служителите в съдебната администрация, честването през  месец октомври на 140 години на Съдебна власт във Варна и по повод   130 години от приемането на първия закон за адвокатурата се проведе залесителна акция. В нея се включиха юристи, граждани и журналисти, които засадиха 50 дървета червен американски дъб на бул. „3-ти март“  

Организатори на залесителната акция са Окръжен съд – Варна, Адвокатски съвет – Варна, Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов"–  Варна с подкрепата на Община Варна, район „Младост“ и Районен съд - Варна.

За Варненският окръжен съд, акцията е продължение на усилията ни към отговорно отношение към околната среда. До края на 2017г. чрез участието си в кампанията „Лист по лист“  от сградата на Окръжен съд – Варна са били предадени за рециклиране 33751кг. хартия, което се равнява на спасяването на 574 дървета от изсичане.