Новини
Окръжен съд Варна

OS 01122017 

В  първия ден на декември, четирима студенти завършили висше  образование по специалността "Право", подписаха актове за встъпване в длъжност като стажант-юристи и получиха стажантските си книжки от  председателя на Окръжен съд – Варна.

Според изискванията на закона и правилата за провеждане на стаж, в продължение на 6 месеца младите юристи ще се запознаят практически с основните функции и с организацията на дейността на органите на съдебната власт, както и в изготвянето на постановяваните от тях актове.

След приключване на стажа, стажант-юристите полагат изпит за придобиване на юридическа правоспособност.