Новини
Окръжен съд Варна

13092017 1На тържествена церемония пред Общото събрание на съдебната институция Ивелина Владова встъпи официално в длъжност „съдия в Гражданско отделение"на Окръжен съд Варна. Тя бе повишена след спечелен конкурс.
Председателят на ОС Марин Маринов й връчи акта за встъпване в длъжност и й пожела професионално развитие и късмет в работата. Той я представи като истински професионалист, коректен и етичен колега.

 

13092017 2


Съдия Ив. Владова е започнала кариерата си през 2006 г. като младши съдия в Окръжен съд Варна, след което е продължила развитието си като районен съдия.