Новини
Окръжен съд Варна

Окръжна прокуратура – Варна внесе за одобрение от съда споразумение, постигнато със С. Р., в което той се признава за виновен за това, че в условията на продължаващо престъпление, засял и отглеждал 167 броя растения от рода на конопа, със съдържание на активен компонент от 2,37% до 2,62%, за държане с цел разпространение на марихуана с нетно тегло 799,27 грама, на обща стойност 4975,62 лв, както и на 1,75 грама метамфетамин, на стойност 43,75 лева. По силата на това споразумение трябва да му бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 години и глоба в размер на 5000 лева, като наказанието да бъде отложено с 5-годишен изпитателен срок.

След като се запозна със становището на страните и материалите, съдържащи се в досъдебното производство, Окръжен съд - Варна предложи промени в съдържанието на споразумението, които не бяха приети от страните. Според съда един от параметрите му изцяло противоречи на закона, а именно предложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година с 5 години изпитателен срок. В  Наказателния кодекс е въведена забрана, според която изпитателният срок не може да надвишава срока на наказанието с повече от три години.

Съдът намира, че отлагането на изпълнението на наказанието, макар и в максималния възможен размер от пет години, не би изпълнило целите на закона по отношение на специалната и на генералната превенция. Предложеното наказание, с отлагане на неговото ефективно изтърпяване, ще противоречи както на закона, така и на морала. Този извод съдът прави с оглед тежестта на престъпленията и конкретните данни за количеството и стойността на наркотичните вещества, предмет на престъплението. Отлагането на наказанието, при което също така не е предложена  пробационна мярка в рамките на изпитателния срок, би било неоправдано снизхождение спрямо обвиняемия. Поради това Окръжен съд – Варна не одобри постигнатото споразумение между Окръжна прокуратура-Варна и защитата на обвиняемия С.Р. Производството бе прекратено, а наказателното дело – върнато на прокуратурата.