Новини
Окръжен съд Варна

sadia Asen Popov w Parva ezikova gimnazia

На 6.04.2017 г. от 10:00 часа Окръжен съд – Варна и Регионалното управление на образованието - Варна организират съвместна проява, посветена на превенция срещу насилието в училище. Събитието е наречено „Ден за борба срещу детската агресия и насилието в училище“ и  се провежда по образователната програма на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.  Поканени са Иван Портних - кмет на Община Варна, Тодор Иванов - Заместник-кмет на Община Варна, административните ръководители на Апелативен и Районен съд - Варна - Ванухи Аракелян и Ерна Якова, Владимир Чавдаров – ръководител на Окръжна прокуратура – Варна, старши комисар Даниел Пашов - директор на Областна дирекция на МВР - Варна, представители на дирекция „Превенции“ в Община Варна и на отдел „Закрила на детето“, регионална дирекция „Социално подпомагане“.

 

През учебната 2016-2017 година Окръжен съд – Варна работи по три образователни проекта, свързани с повишаване правната култура на младите хора. Целта на два от тези проекти е превенция срещу престъпността в ученическа възраст. Само за последните 4 месеца съдии от ОС-Варна посетиха 20 училища и се срещнаха с повече от 2000 ученици, голяма част от тях посетиха съдебната институция, за да се запознаят с работата на магистратите и съдебните служители.

Организирането на Ден за борба срещу детската агресия и насилието в училище по инициатива на Окръжен съд – Варна и Регионалното управление по образованието епоредният повод да бъде привлечено вниманието на обществото към проблемите на българските училища, свързани с проявите на агресия и насилие от млади хора. Това е истински значима кауза, която обединява усилията на всички институции в града.

Датата 6 април е избрана и по повод навършването на 1 година от откриването на първата във Варна „Синя стая“ за щадящо изслушване на деца, станали свидетели или жертви на престъпление (открита на 11.04.2016 г. - първата, финансирана от българското правителство).

През учебната 2016-2017 година в рамките на образователната програма  „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ съдии от Окръжен съд Варна участваха в няколко срещи с бъдещи абитуриенти от СУ „Св. Климент Охридски“ (училище, избрано от ВССВисш съдебен съвет за партньор по проекта), за да разискват с тях въпроси, свързани с трудовото право и техните права и задължения на трудовия пазар.

В рамките на проекта и със съдействието на ръководството на училището бяха организирани два конкурса за детска рисунка и есе на тема, посветена на борбата срещу вербалното и физическо насилие. Жури, избрано от директора на СУ „Св. Климент Охридски“, отличи 7 есета и 9 рисунки в три възрастови групи. В двата конкурса взеха участие 88 деца от втори до десети клас от СУ „Св. Климент Охридски“. Всички участници ще получат удостоверение за участие в образователната програма на ВССВисш съдебен съвет и Конституция на България. На 06.04.2017 г. в 10 часа на втория етаж на Окръжен съд - Варнаще бъде открита изложба, а отличените творби ще бъдат наградени от ръководството на съдебната институция.

В рамките на втория образователен проект „Час по правосъдие“, по който работи Окръжен съд - Варна,  бяха осъществени срещи и дискусии с ученици от други 19 варненски училища. Кулминация на проявите за тази година ще бъде провеждането на симулиран процес с участието на ученици от ПГГСД „Николай Хайтов“ в края на месец април.

Един от партньорите по този проект е ОУ „Панайот Волов“, кв. Виница. В Деня за борба срещу детската агресия и насилието десет ученици от основното училище ще представят ролевата игра Pacta clara boni amici („Добри съглашения, добри приятели“), посветена на превенцията срещу детската престъпност.