Новини
Окръжен съд Варна

След предлагане на промени, с които бе завишено наказанието, Окръжен съд Варна одобри споразумение за прекратяване на наказателното производство срещу 25-годишния Радин Атанасов от Варна. Той се призна за виновен за това, че на 05.02.2016 г., в гр. Варна, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества на обща стойност 315.37 лева - хероин с общо нетно тегло 4.85 грама, както и бяло твърдо вещество с нетно тегло 0.13 грама със съдържание на амфетамин 3.2 %.

С подписването на споразумението Атанасов приема да му бъде наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 3 години, изтърпяването на което да бъде отложено с изпитателен срок от 5 години, както и „глоба" в размер на 5000 лева. На младия мъж ще бъде наложена и пробационна мярка - включване в курсове за професионална квалификация. Съдът възложи възпитателната работа по време на изпитателния срок на районния полицейски инспектор по местоживеене.

Споразумението има сила на влязла днес присъда.