Новини
Окръжен съд Варна

Варненският окръжен съд призна за виновен 43-годишния Велико Великов от Варна за това, че в периода 14.07.2010 г. - 14.09.2010 г., в гр. Варна, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на представител на "Василев агробилд- 7" ЕООД, избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери - 537 993, 81 лева, като потвърдил неистина в подадени декларации, които се изискват по Закона за ДДС, и приспаднал неследващ се данъчен кредит.

Великов бе признат за виновен и за това, че в периода 19.02.2010 г. - 13.10.2010 г. съставил неистински частни документи: две заявления – декларации, договор за отдаване под наем на склад и две пълномощни. Той ги употребил пред Националната служба по зърното и фуражите - ТЗ Варна, за да докаже, че съществуват правоотношения на упълномощаване и наем и право за търговия със зърно.

ВОСВарненски Окръжен съд му наложи наказания и за двете престъпления, като той ще изтърпи най-тежкото от тях - „лишаване от свобода“ за срок от 5 години, в затвор, при строг режим.  Съдът привежда в изпълнение наказанието, наложено по наказателнто дело от 2007 г. на Варненския военен съд – „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца в затвор, при строг режим.

Велико Великов е осъден да заплати на Министъра на финансите, като представляващ Държавата, сумата от 537 993,81 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени в резултат на извършеното от него престъпление, ведно със законната лихва, считано от 14.09.2010 г.  до окончателното изплащане на сумата.

Присъдата може да се обжалва или протестира пред Апелативен съд - Варна в 15-дневен срок от днес.