Новини
Окръжен съд Варна

Считано от 07.07.2016г., след временно преустановяване, на фронт офисите на Гражданско отделение /ет.4/ и на Търговско отделение /ет.1, стая 108/ на Окръжен съд Варна, отново могат да се ползват ПОС терминални устройства за плащане на държавни такси, съдебни разноски и глоби, наложени от съда.