Новини
Окръжен съд Варна

DG

Съдия Деспина Георгиева от Гражданското отделение на Окръжен съд Варна  е избрана за член на Комисията по атестирането и конкурсите /КАК/ при съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Днес на проведен Пленум на съдиите от Върховния касационен съд са избрани седем члена на КАК. Съдия Георгиева е получила 37 гласа. В комисията влизат още трима представители на ВКСВърховен касационен съд, двама  съдии от апелативните съдилища в София и Пловдив и един съдия от Окръжен съд Търговище. На 20 септември Пленумът на ВКСВърховен касационен съд ще проведе ново гласуване, за да се попълнят двете останали свободни места в Комисията по атестирането и конкурсите при съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Съдия Деспина Георгиева e родена във Варна. Завършила е със сребърен медал ІV Езикова гимназия „Фредерик Жолио Кюри”, а след това - Юридическия факултет на СУ "Св. Св. Климент Охридски“. Придобила е юридическа правоспособност в края на 1991 година. Общият й юридически стаж е над 25 години, като е работила като младши съдия във Варненския окръжен съд, а след това – като районен съдия. От 30.12.1998 г. до настоящия момент работи като окръжен съдия в Гражданското отделение на Окръжен съд Варна. От края на 2005 г. е с ранг “съдия ВКСВърховен касационен съд и ВАС” .

Съдия Георгиева е член на Етичната комисия при ВОСВарненски Окръжен съд. Тя е от варненските магистрати, които имат най-голяма практика в съдебното препращане към медиация. Деспина Георгиева е съдия с голям професионален опит, който се ползва с уважението на колегите си.