Новини
Окръжен съд Варна

Седем магистрати от Австрия, Италия, Хърватска, Германия, Унгария и Румъния гостуваха на колегите си във Варна в рамките на обменна програма на Европейската мрежа за съдебно обучение. Сред тях бяха съдии от Върховния търговски и Върховния административен съд в Загреб, Хърватия, представители на Административния съд във Виена, Австрия и Апелативния съд в Рим, Италия. Домакин на едноседмичната визита бе Окръжен съд Варна /ВОСВарненски Окръжен съд/.

По време на престоя им в града гостите проведоха срещи с ръководството на съдебната институция и съдии от ВОСВарненски Окръжен съд, като обменяха информация и дискутираха добрите съдебни практики в европейските държави в областта на гражданското, търговското и наказателното право. През седмицата бяха осъществени посещения в Районен и в Административен съд. Магистратите разгледаха помещенията, където се провеждат разпити на деца - т.нар. „Синя стая“, която се стопанисва от Окръжен съд Варна, както и Центъра за медиация към съдебния район на Окръжен съд Варна.

По покана на ръководството на Затвора – Варна чуждестранните магистрати разгледаха Затворническото общежитие от открит тип в село Разделна и се запознаха с условията на българската пенициарна система. В края на престоя си те посетиха Регионалната дирекция на Държавната агенция за закрила на детето, където дискутираха социалната политика спрямо подрастващите.

Преди да отпътуват магистратите подчертаха чудесните си впечатления от работата на съдебните институции във Варна.