Новини
Окръжен съд Варна

Завърши учебната година по проектите, в които участва Окръжен съд Варна, обединени от мотото „Младите и правосъдието“. „Час по правосъдие“ е името на съвместната програма, по която си партнират Окръжният съд, Районният съд и Регионалният инспекторат по образованието във Варна.9b431a6ebdfff4935483d808c234a766

Окръжeн съд Варна участва и в Пилотната образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. За реализирането на тази програма Висшият съдебен съвет и Министерството на образованието и науката подписаха Споразумение за сътрудничество на 23.07.2014 г. Целта и на двата проекта е повишаване на правната култура сред учениците от горните класове на варненските училища и превенцията срещу детската престъпност, съобщиха от пресслужбата на съда.

От началото на учебната 2015-2016 година се проведоха десетки срещи между магистрати и ученици, както в учебните заведения, така и в сградата на Окръжен съд Варна. Само за последните десет дни в съда гостуваха деца от Второ СОУ „Неофит Бозвели“, представители на десетите класове на Спортното училище и на група СИП „Гражданско образование“, в която участват десетокласници от ГПЧЕ „Йоан Екзарх“. Учениците за първи път влязоха в съдебна зала, където се запознаха с работата на магистратите. Имаха възможност да задават въпроси и да получат отговори, които да ги ориентират в сложната материя на правото по отношение на правата и задълженията им преди навършване на пълнолетие. Темите за домашното насилие, агресията в училище, наркотиците бяха акцент в разговорите между магистратите и учениците. По инициатива на ръководството на  Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ наказателен съдия от Окръжен съд Варна посети училището, за да дискутира с бъдещите абитуриенти теми, свързани с трафика на хора и защитата на младите хора срещу този вид престъпления.

С последните четири срещи между магистрати и ученици завърши учебната година по проектите, но срещите между магистрати и ученици ще продължат наесен с включването и на други варненски училища.

Въпреки усилията на държавни, общински и неправителствени организации за превенция срещу престъпността младите хора не се чувстват защитени от насилие, както у дома, така и в училище, споделят варненските ученици по време на срещите си с магистрати. В резултат от неформалната комуникация със съдии те започват да се интересуват за правата и последиците от действията си, осъзнават отговорностите, които имат, когато станат свидетели на престъпление или отминат с безразличие проява на насилие спрямо техен връстник. Диалогът с варненските ученици продължава на Фейсбук страницата „Младите и правосъдието“.