Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Новини
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Окръжен съд – Варна посрещна по традиция европейски магистрати, гостуващи в града, за да обменят опит и информация с българските си колеги. Те са в страната в рамките на програмата на Европейската мрежа за съдебно обучение EJTN (European Judicial Training Network).

Четирима от тях са съдии по наказателни дела, трима са прокурори, трима са граждански съдии, а един е административен съдия. Магистратите са от 7 европейски държави – Хърватия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия и Полша.

Гостите бяха посрещнати от заместник-председателя на Окръжен съд – Варна съдия Мария Терзийска, която през изминалите години бе координатор на този вид обменни работни посещения в града. Тази година домакин на визитата е Административен съд – Варна. На срещата с европейските си колеги присъстваха и съдията в Наказателно отделение Деян Денев и Весела Гълъбова – съдия в Гражданско отделение.  Магистратите от Варненския окръжен съд запознаха колегите си с видовете дела, които се разглеждат на първа и втора инстанция. Представиха и резултати за бързината на правораздаването в окръжния съд, което през последната година е достигнало 81% на приключилите дела в тримесечен срок. Европейските съдии проявиха интерес към създадения към съда Център за медиация, както и към инициативите, които се реализират за популяризирането на метода сред обществото. Магистратите от по-близки до България държави споделиха, че изпитват затруднения да убедят страните по някои дела, че биха могли да постигнат по-благоприятен за тях изход от спора чрез използването на медиация. Отдадоха това на специфичната народопсихология в тази част на Европа и стремежът на всяка цена да докажеш правотата си.   

Домакините обмениха информация с колегите си за спецификата на гражданските, търговски и наказателни дела, които са подсъдни на институцията.

Интерес предизвика у гостите работата на Окръжен съд – Варна по образователните проекти със студенти и ученици. Впечатлени бяха от желанието на съдиите да посещават подрастващите в техните часове, както и от огромния брой на проведените срещи и обхванати ученици през последната учебна година.

Посещението на европейските магистрати във Варна приключва в края на седмицата.

VOS EJTN 03072024