Новини
Окръжен съд Варна

Варненският окръжен съд определи временна мярка за неотклонение „задържане под стража“ за с рок от 40 дни на руския гражданин Андрей Кошкин до получаване на документите за екстрадицията му. В съда бе представена валидна заповед за арест, издадена от Окръжен съд на Куибишевски район, гр. Санкт Петербург. В заповедта е декларирано намерение на руските съдебни власти да искат екстрадицията на Кошкин с оглед провеждане на разследване и съдене за 2 измами в големи размери. Деянията са извършени през 2011 г. и наказателното преследване за тях не е погасено по давност.

Кошкин е задържан на 25.08.2015г. в гр. Варна, при извършена проверка в местността „Свети Никола". Деянията, за които е издирван в родината си, съставляват престъпления и според българското законодателство. За тези деяния в НК е предвидено наказание „лишаване от свобода за срок от 1 до 8 години, а в особено тежки случаи – от 3 до 10 години. Адресната регистрация на руския гражданин във Варна не е достатъчна, за да се приеме, че няма опасност ако е на свобода лицето да се укрие и това да възпрепятства екстрадирането му, са част от мотивите на съда. При това от съществено значение е, че официалните твърдения на компетентните органи на Руската Федерация са, че лицето се укрива и това е наложило издирването му мрез Интерпол.

Варненският окръжният съд определи мярка временно задържане на Кошкин за 40 дни, с която осигурява участието на лицето в производството по екстрадиция.

Определението на ВОСВарненски Окръжен съд може да се обжалва и протестира в тридневен срок пред Апелативния съд, като заседанието е насрочено за 1 септември.