Указател
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

РЕГИСТРАТУРА ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

етаж четвърти

тел. 052 617 935

 

РЕГИСТРАТУРА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

етаж четвърти

тел. 052 617 935, в.4060