Начало
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

 

Окръжен съд Варна

Официална страница на Окръжен съд Варна.

Съдебна палата Варна

Адрес: Варна 9000, пл. “Независимост“ №2. тел.: 052 622-062, факс: 052 617-953 .

Работно време администрация: от понеделник до петък, от 08:30 до 17:00 часа.
Работно време с граждани: от понеделник до петък, от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

Често задавани въпроси:

За съдебен служител може да бъде назначено лице, навършило пълнолетие, което е български гражданин, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, както и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. >>>