Начало
Окръжен съд Варна

 

Окръжен съд Варна

Официална страница на Окръжен съд Варна.

vos sgrada face2

Адрес: Варна 9000, пл. “Независимост“ №2. тел.: 052 622-062, факс: 052 617-953 .

Работно време администрация: от понеделник до петък, от 08:30 до 17:00 часа.
Работно време с граждани: от понеделник до петък, от 09:00 до 12:00 и от 14:00 до 17:00 часа.

Често задавани въпроси:

Прокурорът повдига и поддържа обвинението за престъпления от общ характер. Той ръководи разследването и осъществява постоянен надзор за законосъобразното му и своевременно провеждане като наблюдаващ прокурор. Може да извършва разследване или отделни действия по разследването и други процесуални действия. Участва в съдебното производство като държавен обвинител. >>>