Новини
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Съгласно новата Наредба № Н-1 от 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица е необходимо всички специалистите, утвърдени за вещи лица към съдебния район да подадат пълния набор от изискуеми документи (които можете да намерите тук), за да бъдат включени в списъка за 2024 година.

Регистрация по новата наредба на текущи и нови вещи лица, може да бъде направена до 30 септември (вкл.) в Съдебна палата на пл. Независимост №2, ет. 4, кабинет № 406.

За допълнителна информация относно регистрацията можете да се обръщате към административния секретар на Окръжен съд – Варна на тел. 052-616 409 или 0878 97 37 33.