Насрочени дела
Окръжен съд Варна

 СПРАВКА ЗА НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ ОТ 28.01.2022 Г. ДО 04.02.2022 Г.    

  

 

Вид дело

Номер / година

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик

Насрочване на делото

Зала

1

Търговско дело

370 / 2021

Д. К. П., В. К. П., Г. Д. Н.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Десислава Георгиева Жекова

28.01.2022 09:00

№ 105 Търговско отделение

2

Търговско дело

810 / 2021

АДАМА ОМ ЕООД

ВАЛИМАР ООД

Десислава Георгиева Жекова

28.01.2022 09:15

№ 105 Търговско отделение

3

Гражданско дело

2422 / 2021

ВИКТОРИЯ ЕООД

Л. Н. Т.

Ивелина Владова

28.01.2022 09:30

№ 103 Гражданско отделение

4

Търговско дело

67 / 2021

ПЛАНЕТ БИЛДИНГ ЕООД

ДЕВНЯ ТРЕЙД ЕООД

Десислава Георгиева Жекова

28.01.2022 09:30

№ 105 Търговско отделение

5

Гражданско дело

164 / 2022

Р. Н. Т., С. Н. З., К. В. И.

 

Ивелина Владова

28.01.2022 09:30

№ 103 Гражданско отделение

6

Търговско дело

1116 / 2020

С. С. А., Х. С. А., Д. Н. С., Е. Ю. С., Я. С. С.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД

Десислава Георгиева Жекова

28.01.2022 10:00

№ 105 Търговско отделение

7

Гражданско дело

1057 / 2021

Б. Б. Б.

П. С. А., Й. А. А.

Ивелина Владова

28.01.2022 10:00

№ 103 Гражданско отделение

8

ВЧНД

61 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, Н. В. В.

 

Мая Веселинова Нанкинска

28.01.2022 10:00

№ 109 Наказателно отделение

9

ВЧНД

66 / 2022

К. Т. Т.

 

Ерна Якова-Павлова

28.01.2022 10:00

№ 109 Наказателно отделение

10

ВЧНД

67 / 2022

Б. Т. Б.

 

Ерна Якова-Павлова

28.01.2022 10:15

№ 109 Наказателно отделение

11

Търговско дело

968 / 2020

Д. Й. Д., Н. Д. Д.

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Десислава Георгиева Жекова

28.01.2022 10:30

№ 105 Търговско отделение

12

Гражданско дело

3640 / 2020

М. В. Е.

П. П. С., Г. Ж. Г., Г. П. Б., Ж. П. Г., З. П. В., О. П. Х., Л. П. Г.

Ивелина Владова

28.01.2022 10:30

№ 103 Гражданско отделение

13

ЧНД

1397 / 2021

Пробационна служба - Варна, Б. А. М.

Х. Б. Р.

Румяна Петрова Петрова

28.01.2022 10:30

№ 002 Наказателно отделение

14

ЧНД

37 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна

Д. П. И.

Трайчо Георгиев Атанасов

28.01.2022 10:45

№ 109 Наказателно отделение

15

Гражданско дело

586 / 2017

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Р. Х. Т., М. П. П.

ИВЕЛИНА ЗЛАТКОВА ВЛАДОВА

28.01.2022 11:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

16

НОХД

573 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, А. Д. И., А. Р. М., А. А. Р., Ф. Р. М.

Ю. С. Т.

Трайчо Георгиев Атанасов

28.01.2022 11:00

№ 109 Наказателно отделение

17

Търговско дело

483 / 2020

П. П. С.

ЗК ЛЕВ ИНС АД

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

28.01.2022 13:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

18

Гражданско дело

2720 / 2021

Ж. Д. Д.

С. Я. Д.

Нейко Симеонов Димитров

28.01.2022 13:30

№ 103 Гражданско отделение

19

Търговско дело

364 / 2021

Й. Х. Н.

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Елина Пламенова Карагьозова

28.01.2022 14:00

№ 105 Търговско отделение

20

Гражданско дело

523 / 2017

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

С. М. П.

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

28.01.2022 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

21

Търговско дело

5 / 2018

БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД, КРИТОС ВЕНЧЪРС ЛИМИТИД, НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, И. А. М.

ВАРНА КАПИТАЛ ЕООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, ВАРНА КАПИТАЛ ЕООД

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

28.01.2022 14:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

22

Търговско дело

151 / 2021

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ДЕВНЯ ТРЕЙД ЕООД

Елина Пламенова Карагьозова

28.01.2022 15:00

№ 105 Търговско отделение

23

Гражданско дело

985 / 2020

Т. Т. К., В. К. К., Е. К. И.

Е. И. Г.

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

28.01.2022 15:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

24

НОХД

1037 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, В. М. Р., Д. И. И., Г. Н. М.

Р. М. П., К. М. М.

Ерна Якова-Павлова

31.01.2022 09:30

Апелативна зала

25

Търговско дело

145 / 2021

А. М. Х.

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Ралица Цанкова Костадинова

31.01.2022 09:30

№ 105 Търговско отделение

26

Търговско дело

1339 / 2020

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Б. Н. Х., С. Р. Х.

Ралица Цанкова Костадинова

31.01.2022 10:00

№ 105 Търговско отделение

27

Търговско дело

103 / 2021

Ш. С. Р.

С. С. С.

 

31.01.2022 10:15

№ 105 Търговско отделение

28

НОХД

56 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна

Н. Н. Ц.

Светлозар Георгиев Георгиев

31.01.2022 13:00

№ 109 Наказателно отделение

29

НОХД

595 / 2019

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

М. О. А., И. Г. Г.

ЯНА ПАНЕВА ДИМИТРОВА

31.01.2022 13:30

НЗ - 1

30

Въззивно гражданско дело

2605 / 2021

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

П. Ж. В.

мл.с. Ивалена Орлинова Димитрова

31.01.2022 13:30

№ 103 Гражданско отделение

31

Въззивно гражданско дело

2704 / 2021

С. А. И.

М. Н. К.

мл.с. Ивалена Орлинова Димитрова

31.01.2022 13:30

№ 103 Гражданско отделение

32

Въззивно гражданско дело

2655 / 2021

МАКСИМТРЕЙД ЕООД

С. Н. А.

мл.с. Ивалена Орлинова Димитрова

31.01.2022 13:30

№ 103 Гражданско отделение

33

ЧНД

58 / 2022

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО РУМЪНИЯ, Окръжна прокуратура - Варна

 

Мая Веселинова Нанкинска

31.01.2022 13:30

№ 109 Наказателно отделение

34

Въззивно гражданско дело

3034 / 2021

Л. Г. Н., С. Д. Н.

М. Й. П., С. Й. И., К. И. Й., Д. И. Г.

Мая Недкова

31.01.2022 14:00

 

35

Въззивно гражданско дело

2757 / 2021

Г. В. К.

Кооперация ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "СЪГЛАСИЕ"

мл.с. Ивалена Орлинова Димитрова

31.01.2022 14:00

№ 103 Гражданско отделение

36

Търговско дело

190 / 2021

ЕЛПАК ТРЕЙДИНГ ЕООД

ЕТ МЕДЕРА - ДЕСИСЛАВА КАЛАЙДЖИЕВА

Мария Кирилова Терзийска

31.01.2022 14:30

№ 105 Търговско отделение

37

Въззивно гражданско дело

2306 / 2021

И. И. В.

М. И. М.

Мая Недкова

31.01.2022 14:30

№ 103 Гражданско отделение

38

НОХД

1037 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, В. М. Р., Д. И. И., Г. Н. М.

Р. М. П., К. М. М.

Ерна Якова-Павлова

01.02.2022 09:30

№ 109 Наказателно отделение

39

НОХД

396 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, Р. Б. Л.

К. Д. Я., П. В. К.

Станчо Радев Савов

01.02.2022 09:30

№ 002 Наказателно отделение

40

Търговско дело

1347 / 2020

П. О. Р.

ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД

Цвета Павлова

01.02.2022 13:30

№ 105 Търговско отделение

41

Въззивно гражданско дело

2495 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Е. Е. Т.

Деспина Георгиева Георгиева

01.02.2022 13:30

№ 103 Гражданско отделение

42

Въззивно гражданско дело

2804 / 2021

Х. М. Й.

А. . Т.

Златина Иванова Кавърджикова

01.02.2022 13:30

№ 103 Гражданско отделение

43

Въззивно гражданско дело

2840 / 2021

А. М. С.

С. З. Б.

Златина Иванова Кавърджикова

01.02.2022 13:30

№ 103 Гражданско отделение

44

Въззивно гражданско дело

2839 / 2021

Р. Б. Н., Д. С. Н., Б. С. Н.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" АД

Деспина Георгиева Георгиева

01.02.2022 13:30

№ 103 Гражданско отделение

45

Въззивно гражданско дело

2838 / 2021

Б. П. З.

ЕТ ВЪЛКО ВЪЛКАНОВ

Деспина Георгиева Георгиева

01.02.2022 13:30

№ 103 Гражданско отделение

46

Търговско дело

154 / 2021

Н. Х. Л.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД, Й. Г. Й., АГРО 21 ЕООД

Цвета Павлова

01.02.2022 14:00

№ 105 Търговско отделение

47

Въззивно гражданско дело

2673 / 2021

Д. В. Т.

В. И. С.

Деспина Георгиева Георгиева

01.02.2022 14:00

№ 103 Гражданско отделение

48

Въззивно гражданско дело

2524 / 2021

Армада 2010 ЕООД

Ж. Г. С.

Деспина Георгиева Георгиева

01.02.2022 14:00

№ 103 Гражданско отделение

49

Въззивно гражданско дело

1250 / 2021

Е. П. Т., И. А. Т.

Е. М. Т., А. Н. Т., Д. М. Т., А. В. Ц.

Златина Иванова Кавърджикова

01.02.2022 14:00

№ 103 Гражданско отделение

50

Въззивно гражданско дело

2166 / 2021

М. И. Н.

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Златина Иванова Кавърджикова

01.02.2022 14:30

№ 103 Гражданско отделение

51

Въззивно гражданско дело

2712 / 2021

М. К. Б., Д. Н. Ч.

К. М. Б.

Деспина Георгиева Георгиева

01.02.2022 14:30

№ 103 Гражданско отделение

52

Търговско дело

22 / 2019

Х. Ф. А.

ЗД ЕВРОИНС АД

ЦВЕТА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

01.02.2022 14:45

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

53

Въззивно гражданско дело

1781 / 2021

И. П. Н.

В. П. Н., М. П. Н., Н. И. С.

Деспина Георгиева Георгиева

01.02.2022 15:00

№ 103 Гражданско отделение

54

Въззивно гражданско дело

2670 / 2021

И. В. С.

Р. С. Д.

Златина Иванова Кавърджикова

01.02.2022 15:30

№ 103 Гражданско отделение

55

НОХД

622 / 2020

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Х. Г. Г., К. Р. К.

ПЕТЪР МИТЕВ

02.02.2022 09:00

НЗ - 1

56

Търговско дело

563 / 2021

П. И. Д.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Жана Иванова Маркова

02.02.2022 10:00

№ 105 Търговско отделение

57

Търговско дело

1343 / 2020

ПАЛМА ПАРК ЕООД

ПАЛМА ЛАЙФ АД

Жана Иванова Маркова

02.02.2022 10:30

№ 105 Търговско отделение

58

НОХД

1129 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, Г. Н. М.

Т. И. И., Е. В. П.

Деян Иванов Денев

02.02.2022 10:30

№ 109 Наказателно отделение

59

Търговско дело

1221 / 2020

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

М. Д. Д., А. Д. Д.

Жана Иванова Маркова

02.02.2022 11:00

№ 105 Търговско отделение

60

Търговско дело

803 / 2021

МАРКОНИВЕС ЕООД

 

Жана Иванова Маркова

02.02.2022 11:00

№ 105 Търговско отделение

61

Гражданско дело

2366 / 2021

Р. В. П.

С. Н. П.

Атанас Василев Славов

02.02.2022 13:30

№ 103 Гражданско отделение

62

Въззивно гражданско дело

3051 / 2021

В. П. П.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

Марин Георгиев Маринов

02.02.2022 13:30

№ 105 Търговско отделение

63

Гражданско дело

2140 / 2019

СТАРА СОКС ЕООД

С. К. Н., К. С. Н., Н. С. Н.

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

02.02.2022 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

64

Въззивно гражданско дело

3070 / 2021

СПЛЕНДИД ОФИС ООД

СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД

Мария Кирилова Терзийска

02.02.2022 14:00

№ 105 Търговско отделение

65

Въззивно гражданско дело

2861 / 2021

Т. С. О.

Банка ДСК АД

Ралица Цанкова Райкова

02.02.2022 14:00

№ 105 Търговско отделение

66

Въззивно гражданско дело

44 / 2022

Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД

А. А. П.

Мария Кирилова Терзийска

02.02.2022 14:00

№ 105 Търговско отделение

67

Гражданско дело

1422 / 2018

ОБЩОАРМЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН СЪЮЗ

СДРУЖЕНИЕ ОБЩ АРМЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН СЪЮЗ

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

02.02.2022 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

68

Въззивно гражданско дело

2349 / 2021

ИЗВОРОВО АГРО ЕООД

КОНСТАНТИНОС АНАСТАСИУ - 98 ЕООД

Мария Кирилова Терзийска

02.02.2022 14:30

№ 105 Търговско отделение

69

Гражданско дело

2472 / 2018

ОБЩОАРМЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН СЪЮЗ, ОБЩИНА ВАРНА

ОБЩО СДРУЖЕНИЕ НА АРМЕНЦИТЕ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

02.02.2022 15:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

70

Въззивно гражданско дело

1859 / 2021

КВАНТ Дисплейс ЕООД

Е-АКАДЕМИЯ ЕООД

Елина Пламенова Карагьозова

02.02.2022 15:00

№ 105 Търговско отделение

71

Гражданско дело

139 / 2021

С. Е. Ж.

Е. М. К., К. Т. К.

Атанас Василев Славов

02.02.2022 15:30

№ 103 Гражданско отделение

72

НОХД

951 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, Д. И. И.

Т. П. Д.

Иваничка Димитрова Славкова

03.02.2022 09:00

№ 109 Наказателно отделение

73

Търговско дело

878 / 2021

АЛДО ФРЕШ ЕООД

 

Диана Димитрова Митева

03.02.2022 09:00

№ 105 Търговско отделение

74

Търговско дело

33 / 2021

С. Н. П., В. И. П.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД

Диана Димитрова Митева

03.02.2022 09:30

№ 105 Търговско отделение

75

НОХД

396 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, Р. Б. Л.

К. Д. Я., П. В. К.

Станчо Радев Савов

03.02.2022 10:00

№ 002 Наказателно отделение

76

Търговско дело

914 / 2019

КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, Д. А. Д., Л. М. Б., С. И. Р.

АГРОБУЛС ООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, А. П. Н.

ДИАНА ДИМИТРОВА МИТЕВА

03.02.2022 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

77

Гражданско дело

2353 / 2021

Т. А. Т.

Н. И. И.

Мирела Огнянова Кацарска

03.02.2022 13:00

№ 103 Гражданско отделение

78

ЧНД

33 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна

К. Т. Т.

Иваничка Димитрова Славкова

03.02.2022 13:00

№ 109 Наказателно отделение

79

Гражданско дело

2288 / 2020

В. Б. И.

ОБЩИНА ВАРНА

Мирела Огнянова Кацарска

03.02.2022 13:30

№ 103 Гражданско отделение

80

Търговско дело

1356 / 2020

К. Р. К.

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Светлана Тодорова

03.02.2022 13:30

№ 105 Търговско отделение

81

НОХД

669 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, С. И. Д.

А. Т. М.

Яна Панева

03.02.2022 13:30

№ 109 Наказателно отделение

82

Гражданско дело

1958 / 2021

НД-ХЕЛИКОМ ЕООД

А. Т. К., Р. И. К., Р. Т. К.

Мирела Огнянова Кацарска

03.02.2022 14:00

№ 103 Гражданско отделение

83

Търговско дело

477 / 2021

ЗД "БУЛ ИНС" АД

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Светлана Тодорова

03.02.2022 14:00

№ 105 Търговско отделение

84

Гражданско дело

1886 / 2019

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Р. К. А., ЕВРО КОМФОРТ ЕООД, Р. О. А.

МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА

03.02.2022 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

85

Търговско дело

296 / 2021

Т. Р. М.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД

Светлана Тодорова

03.02.2022 14:30

№ 105 Търговско отделение

86

Търговско дело

552 / 2021

С. Х. Р.

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Светлана Тодорова

03.02.2022 15:00

№ 105 Търговско отделение

87

НОХД

759 / 2019

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

С. В. М.

АСЕН ВЛАДИМИРОВ ПОПОВ

04.02.2022 09:30

НЗ - 1

88

Търговско дело

526 / 2021

ДЕНЧЕВ ООД

С. И. Д.

Тони Кръстев

04.02.2022 09:30

№ 105 Търговско отделение

89

Търговско дело

341 / 2021

А. Д. Х., К. М. Х.

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Тони Кръстев

04.02.2022 10:00

№ 105 Търговско отделение

90

Търговско дело

620 / 2021

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

М. В. Д.

Тони Кръстев

04.02.2022 10:30

№ 105 Търговско отделение

91

Търговско дело

668 / 2021

Община Кубрат

ЕКО 2015 ЕООД

Тони Кръстев

04.02.2022 11:00

№ 105 Търговско отделение

92

Търговско дело

526 / 2021

ДЕНЧЕВ ООД

С. И. Д.

Тони Кръстев

04.02.2022 11:00

№ 105 Търговско отделение

93

Търговско дело

672 / 2021

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Л. М. М.

Радостин Георгиев Петров

04.02.2022 13:30

№ 105 Търговско отделение

94

Търговско дело

454 / 2021

К. И. С.

Д. М. Д.

Радостин Георгиев Петров

04.02.2022 13:45

№ 105 Търговско отделение

95

Гражданско дело

349 / 2021

Д. Т. С.

С. Г. Щ.

Нейко Симеонов Димитров

04.02.2022 14:00

№ 103 Гражданско отделение

96

Гражданско дело

542 / 2017

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Н. М. В., Т. С. В.

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

04.02.2022 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

97

Търговско дело

1132 / 2020

Н. И. Н.

НОВОТЕХ-95 ООД

Радостин Георгиев Петров

04.02.2022 15:00

№ 105 Търговско отделение

98

Гражданско дело

1075 / 2021

М. Х. А.

П. Т. Т.

Нейко Симеонов Димитров

04.02.2022 15:30

№ 103 Гражданско отделение

 

            Съдът си запазва правото да прави промени в графика.