Насрочени дела
Окръжен съд Варна

 СПРАВКА ЗА НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ ОТ 15.10.2021 ДО 22.10.2021 Г     

 

Вид дело

Номер / година

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик

Насрочване на делото

1

Търговско дело

115 / 2021

Я. П. П.

Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД

Десислава Георгиева Жекова

15.10.2021 09:00

2

Гражданско дело

2429 / 2021

Ц. Р. Н., С. Б. С.

 

Ивелина Владова

15.10.2021 09:00

3

Гражданско дело

1139 / 2021

Т. В. М.

Н. Т. М.

Ивелина Владова

15.10.2021 09:30

4

Гражданско дело

1611 / 2020

А. А. А., И. Д. К., П. Д. К., Н. П. С.

С. С. С., ТИТА 13 ЕООД

Ивелина Златкова Владова

15.10.2021 10:00

5

ЧНД

976 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, Б. А. М.

Р. А. К.

Ерна Якова-Павлова

15.10.2021 10:00

6

Търговско дело

1116 / 2020

С. С. А., Х. С. А., Д. Н. С., Е. Ю. С., Я. С. С.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД

Десислава Георгиева Жекова

15.10.2021 10:30

7

ЧНД

1078 / 2021

Министерство на правосъдието Германия, П. Д. М.

 

Мая Веселинова Нанкинска

15.10.2021 10:30

8

ЧНД

1018 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, Д. К. Д.

Х. П. Х.

Мая Веселинова Нанкинска

15.10.2021 10:30

9

ЧНД

1117 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

А. . К.

Светла Василева Даскалова

15.10.2021 10:30

10

ЧНД

1118 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

А. А. М.

Светла Василева Даскалова

15.10.2021 11:00

11

Търговско дело

536 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

БЪЛГАРО-ДАТСКА ИНВЕСТИЦИОННА ГРУПА ООД

Радостин Георгиев Петров

15.10.2021 13:25

12

Търговско дело

533 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

АЛАЙД ЮРЪП ЕООД

Радостин Георгиев Петров

15.10.2021 13:25

13

Гражданско дело

1890 / 2021

Ю. Я. Я.

Й. С. М.

Нейко Симеонов Димитров

15.10.2021 13:30

14

Гражданско дело

808 / 2021

Н. Ц. Н.

Х. П. Х.

Нейко Симеонов Димитров

15.10.2021 13:30

15

Гражданско дело

1608 / 2021

ТЕКСИМ ООД

Д. З. П.

Нейко Симеонов Димитров

15.10.2021 14:30

16

Търговско дело

969 / 2020

Е. Д. Й., В. Н. Й., А. Н. Й., Е. А. Й.

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Радостин Георгиев Петров

15.10.2021 15:30

17

Гражданско дело

349 / 2021

Д. Т. С.

С. Г. Щ.

Нейко Симеонов Димитров

15.10.2021 15:30

18

НОХД

377 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, Ж. Е. Е.

А. П. Т.

Марин Цвятков Атанасов

18.10.2021 09:00

19

Въззивно гражданско дело

1618 / 2021

Р. Т. И.

СОД-ВАРНА АД

Невин Реджебова Шакирова

18.10.2021 09:00

20

Въззивно гражданско дело

1926 / 2021

Я. Г. И., М. Г. И., Е. Г. Д., М. Е. Б.

Т. К. Т., Д. Н. Т.

Невин Реджебова Шакирова

18.10.2021 09:00

21

Въззивно гражданско дело

2432 / 2021

А. Н. Я.

Н. П. Г.

Невин Реджебова Шакирова

18.10.2021 09:00

22

НОХД

1447 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, А. Д. И.

Р. Р. А., О. С. Б., В. Р. Х.

Стоян Константинов Попов

18.10.2021 09:30

23

Търговско дело

485 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

КРИСТАЛ БГИ ООД

Даниела Илиева Писарова

18.10.2021 09:30

24

Въззивно гражданско дело

2334 / 2021

М. В. В.

П. В. П.

Невин Реджебова Шакирова

18.10.2021 09:30

25

Въззивно гражданско дело

2312 / 2021

М. Д. Н., С. С. Д.

П. А. Н.

Красимир Тодоров Василев

18.10.2021 09:30

26

Въззивно гражданско дело

1826 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д. А. Я.

Красимир Тодоров Василев

18.10.2021 09:30

27

Търговско дело

349 / 2021

М. Й. С., К. Б. С., Й. Б. С.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Даниела Илиева Писарова

18.10.2021 10:00

28

Въззивно гражданско дело

1223 / 2021

К. Я. К., Ж. Д. Н., Ш. Н. Ш., Д. Н. З., Г. Ш. Н., Н. Д. Я., П. К. П., Д. К. П., Я. П. К., А. В. Н., Н. В. Н., Д. В. Х.

Р. К. Р., П. Д. Е.

Красимир Тодоров Василев

18.10.2021 10:00

29

Търговско дело

192 / 2020

ТУИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ОФИС ЦЕНТЪР ЕВКСИНОГРАД ЕООД /В ЛИКВИДАЦИЯ/, МПК ИНВЕСТМЪНТ ЕООД

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПИСАРОВА

18.10.2021 10:30

30

Търговско дело

1366 / 2020

Й. Й. В.

БАЛИНОВ АГРО ООД

Даниела Илиева Писарова

18.10.2021 10:30

31

Въззивно гражданско дело

2008 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Ц. М. Т., С. М. С.

Ивелина Митева Събева

18.10.2021 13:30

32

НОХД

951 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

Т. П. Д.

Иваничка Димитрова Славкова

18.10.2021 13:30

33

Въззивно гражданско дело

2057 / 2021

И. И. Д.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Ивелина Митева Събева

18.10.2021 13:30

34

Въззивно гражданско дело

2079 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Н. С. Ж.

Ивелина Митева Събева

18.10.2021 13:30

35

Въззивно гражданско дело

2027 / 2021

Д. В. И.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Ивелина Митева Събева

18.10.2021 13:30

36

Въззивно гражданско дело

1955 / 2021

М. П. Р., Д. Й. С., П. Л. Д.

ОБЩИНА ВАРНА

Ивелина Митева Събева

18.10.2021 14:00

37

Въззивно гражданско дело

1995 / 2021

Ц. П. С.

И. С. Н.

Ивелина Митева Събева

18.10.2021 14:00

38

Въззивно гражданско дело

1954 / 2021

С. Т. Й.

Ц. Й. Х.

Ивелина Митева Събева

18.10.2021 14:00

39

Гражданско дело

1257 / 2021

П. Д. А.

Д. П. А.

Нейко Симеонов Димитров

18.10.2021 15:00

40

Въззивно гражданско дело

1860 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

В. Л. П.

Юлия Русева Бажлекова

19.10.2021 09:00

41

Въззивно гражданско дело

2055 / 2021

Етажна собственост с адм. адрес гр. Варна, ж.к " Вл. Варненчик " , бл.405, вх.14

Д. К. Д., К. Д. Д.

Светлана Кирилова Цанкова

19.10.2021 09:00

42

Въззивно гражданско дело

2010 / 2021

Н. Н. Д.

ОБЩИНА ВАРНА

Светлана Кирилова Цанкова

19.10.2021 09:00

43

Въззивно гражданско дело

2011 / 2021

Ц. Г. Л.

ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Юлия Русева Бажлекова

19.10.2021 09:00

44

НОХД

377 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, Ж. Е. Е.

А. П. Т.

Марин Цвятков Атанасов

19.10.2021 09:00

45

Въззивно гражданско дело

1673 / 2021

ОБЩИНА ВАРНА

Х. С. П.

Даниела Светозарова Христова

19.10.2021 09:30

46

Въззивно гражданско дело

1548 / 2021

Б. И. Д.

М. Ж. К.

Даниела Светозарова Христова

19.10.2021 09:30

47

НОХД

1202 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, Е. Ж. Т., Р. Б. Л.

К. В. Б., Г. А. К.

Румяна Петрова Петрова

19.10.2021 09:30

48

Въззивно гражданско дело

1876 / 2021

Г. Р. Г.

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

Светлана Кирилова Цанкова

19.10.2021 09:30

49

Въззивно гражданско дело

1930 / 2021

О. Г. Б., М. П. Б.

М. А. Ф.

Светлана Кирилова Цанкова

19.10.2021 09:30

50

Въззивно гражданско дело

1917 / 2021

Р. М. Ц., П. В. К.

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ №4

Светлана Кирилова Цанкова

19.10.2021 09:30

51

Въззивно гражданско дело

1691 / 2021

Х. П. Й.

М. А. Й.

Даниела Светозарова Христова

19.10.2021 10:00

52

Въззивно гражданско дело

1307 / 2021

П. К. Д.

МИД ИНВЕСТ ООД

Даниела Светозарова Христова

19.10.2021 10:00

53

Въззивно гражданско дело

2095 / 2021

П. П. Я., Я. С. Я.

П. Я. С., В. П. Г.

Юлия Русева Бажлекова

19.10.2021 10:00

54

Въззивно гражданско дело

2289 / 2021

ОБЩИНА ВАРНА

Ж. Д. М.

Светлана Кирилова Цанкова

19.10.2021 10:00

55

Въззивно гражданско дело

1490 / 2021

Р. В. П.

М. Р. С., Ж. И. А., АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ЦЪРЦАРОВ , НАУМОВА И БАБАЧЕВ

Даниела Светозарова Христова

19.10.2021 10:30

56

Въззивно гражданско дело

1845 / 2021

Ю. Б. Р.

Й. Д. К.

Юлия Русева Бажлекова

19.10.2021 10:30

57

Въззивно гражданско дело

2151 / 2021

Р. С. Р.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

Радостин Георгиев Петров

19.10.2021 13:30

58

Въззивно гражданско дело

2090 / 2021

БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България КЧТ

М. Г. С.

Галина Чавдарова

19.10.2021 13:30

59

Въззивно гражданско дело

2157 / 2021

А. И. К.

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Галина Чавдарова

19.10.2021 13:30

60

Въззивно гражданско дело

2300 / 2021

ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ, Е. Л. С.

М. М. П.

Радостин Георгиев Петров

19.10.2021 13:30

61

Въззивно гражданско дело

1886 / 2021

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

О. В. Г., В. С. Г.

Галина Чавдарова

19.10.2021 14:00

62

Въззивно гражданско дело

1662 / 2021

ЮЛСТРЕЙД ООД, ЕТ АГРО - СВЕТЛОЗАР ДИЧЕВСКИ

 

Галина Чавдарова

19.10.2021 14:00

63

Въззивно гражданско дело

2237 / 2021

МАРЦИАНА-АГРО ЕООД

Д. И. А., Й. А. В., И. А. В.

Даниела Димова Томова

19.10.2021 14:00

64

Въззивно гражданско дело

2113 / 2021

Д. Н. Д.

АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД

Даниела Димова Томова

19.10.2021 14:00

65

Въззивно гражданско дело

2374 / 2021

ОБЩИНА ВАРНА

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД

Даниела Димова Томова

19.10.2021 14:00

66

НОХД

622 / 2020

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Х. Г. Г., К. Р. К.

МАРИН ЦВЯТКОВ АТАНАСОВ

20.10.2021 09:00

67

Въззивно гражданско дело

1914 / 2021

Т. М. И.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Наталия Панайотова Неделчева

20.10.2021 09:00

68

НОХД

444 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, С. Н. С., Д. Р. Н.

К. П. Й.

Уляна Куманова Савакова

20.10.2021 09:00

69

Въззивно гражданско дело

2296 / 2021

ОБЩИНА ВАРНА

В. Ж. Р.

Ирена Николова Петкова

20.10.2021 09:00

70

Въззивно гражданско дело

1814 / 2021

П. А. Х., Х. С. В., П. Г. И., З. Д. М., Е. К. Е., И. Н. И., Е. Н. И., А. О. Д., К. П. Д., Е. Д. М.

П. А. Х., Е. А. П., Т. К. Х., А. И. Г., С. П. Х., Н. П. Х., Х. И. Х., В. Ж. А., Ж. В. Ж., Г. В. Ж., А. В. Й., Д. Х. Р., С. А. Д., З. В. А., Д. В. А.

Симона Радославова Донева

20.10.2021 09:30

71

Въззивно гражданско дело

1760 / 2021

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

ЦЕНТРОМЕС ООД

Наталия Панайотова Неделчева

20.10.2021 09:30

72

Въззивно гражданско дело

1931 / 2021

С. И. С.

Р. Н. Ч.

Наталия Панайотова Неделчева

20.10.2021 09:30

73

Въззивно гражданско дело

1996 / 2021

Б. Б. Б., М. Г. Б.

УниКредит Булбанк АД

Наталия Панайотова Неделчева

20.10.2021 09:30

74

Въззивно гражданско дело

2475 / 2018

А. К. П.

М. К. П., Н. Г. П.

ЛАЗАР КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ

20.10.2021 10:00

75

Въззивно гражданско дело

1546 / 2021

Р. Й. И., Т. О. И., О. Й. И., С. Р. Й.

Л. Т. Б., Б. Т. М.

Симона Радославова Донева

20.10.2021 10:00

76

Търговско дело

1343 / 2020

ПАЛМА ПАРК ЕООД

ПАЛМА ЛАЙФ АД

Жана Иванова Маркова

20.10.2021 10:00

77

Въззивно гражданско дело

1895 / 2021

ОБЩИНА ВАРНА

Д. Т. Д.

Ирена Николова Петкова

20.10.2021 10:00

78

Търговско дело

157 / 2021

Г. В. Г.

ЕОС МАТРИКС ЕООД

Жана Иванова Маркова

20.10.2021 10:00

79

НОХД

669 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

А. Т. М.

Яна Панева

20.10.2021 10:00

80

Въззивно гражданско дело

2325 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

В. А. Д.

мл.с. Симона Радославова Донева

20.10.2021 10:00

81

Въззивно гражданско дело

966 / 2021

С. А. Н.

Н. Р. Ц.

Наталия Панайотова Неделчева

20.10.2021 10:30

82

Търговско дело

1284 / 2020

СИТИ БИЛДИНГ ООД

НАРВАЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД

Цветелина Георгиева Хекимова

20.10.2021 10:30

83

Търговско дело

492 / 2021

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА МАРИНА ЕАД

ПАСВЕ ООД

Жана Иванова Маркова

20.10.2021 10:30

84

ЧНД

1114 / 2021

Министерство на правосъдието Нидерландия

 

Станчо Радев Савов

20.10.2021 10:30

85

ЧНД

1004 / 2021

Х. К. И.

 

Яна Панева

20.10.2021 11:00

86

Търговско дело

1066 / 2020

КАНАРИНИ ЕООД, А. Л. А., КАТАР МЕНИДЖМЪНТ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД, ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ, НАП

НУР ПИЛЕ ЕООД

Жана Иванова Маркова

20.10.2021 11:00

87

Търговско дело

1066 / 2020

КАНАРИНИ ЕООД, А. Л. А., КАТАР МЕНИДЖМЪНТ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД, ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ, НАП

НУР ПИЛЕ ЕООД

Жана Иванова Маркова

20.10.2021 11:05

88

ЧНД

1018 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, Д. К. Д.

Х. П. Х.

Мая Веселинова Нанкинска

20.10.2021 11:30

89

НОХД

857 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, А. Х. К.

Ю. Б. Х.

Трайчо Георгиев Атанасов

20.10.2021 13:00

90

Въззивно гражданско дело

1797 / 2021

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД

С. С. Х.

Диана Колева Стоянова

20.10.2021 13:30

91

Въззивно гражданско дело

1835 / 2021

И. Д. И.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

Диана Колева Стоянова

20.10.2021 13:30

92

Въззивно гражданско дело

1769 / 2021

Д. Н. Н.

ГЕОГРАФСКИ СВЯТ ООД

Диана Колева Стоянова

20.10.2021 13:30

93

Гражданско дело

1348 / 2021

Л. С. С., Н. Д. А.

В. Д. И., А. А. А., А. Г. А.

Атанас Василев Славов

20.10.2021 13:30

94

Въззивно гражданско дело

2174 / 2021

ОРИНДЖ ЕДЮКЕЙШЪН ООД

В. С. Д.

Диана Колева Стоянова

20.10.2021 13:30

95

Гражданско дело

627 / 2020

К. Х. П.

СБАГАЛ-"ПРОФ.Д-Р Д.СТАМАТОВ"ВАРНА ЕООД, П. М. А., ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

20.10.2021 14:00

96

Въззивно гражданско дело

1856 / 2021

СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД

Р. Н. Я.

Светлана Тодорова

20.10.2021 14:00

97

Въззивно гражданско дело

1858 / 2021

Х. С. Г., Ю. И. Г.

КТМ ЕКС ЕООД

Светлана Тодорова

20.10.2021 14:00

98

Въззивно гражданско дело

2083 / 2021

З. К. Г.

БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България КЧТ

Светлана Тодорова

20.10.2021 14:00

99

Въззивно гражданско дело

1922 / 2021

Х. Г. И., С. К. Д.

АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД

Светлана Тодорова

20.10.2021 14:00

100

ЧНД

1086 / 2021

Затвор - Варна

К. М. П.

Иваничка Димитрова Славкова

20.10.2021 14:00

101

ЧНД

1031 / 2021

Затвор - Варна, Окръжна прокуратура - Варна

Я. А. Р.

Иваничка Димитрова Славкова

20.10.2021 14:15

102

Гражданско дело

895 / 2021

Н. Г. П.

ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

Атанас Василев Славов

20.10.2021 14:30

103

Въззивно гражданско дело

2016 / 2021

ЕОС МАТРИКС ЕООД

Й. Е. Й.

Даниела Илиева Писарова

20.10.2021 14:30

104

Въззивно гражданско дело

1706 / 2021

СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД

ВАРНА ОЙЛ 1 ООД

Цветелина Георгиева Хекимова

20.10.2021 14:30

105

Въззивно гражданско дело

1588 / 2021

ХОСПИС - СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН ЕООД

ВА С-ИЕ К ЕООД, М. В. А.

Цветелина Георгиева Хекимова

20.10.2021 14:30

106

Въззивно гражданско дело

1956 / 2021

Т. С. В., П. Т. Т.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

Цветелина Георгиева Хекимова

20.10.2021 14:30

107

Въззивно гражданско дело

2192 / 2021

БИЯНКИ ЕООД

ИНБАУНД.БГ ЕООД

Даниела Илиева Писарова

20.10.2021 14:30

108

Въззивно гражданско дело

2191 / 2021

КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД

П. Г. С.

Даниела Илиева Писарова

20.10.2021 14:30

109

Гражданско дело

3170 / 2020

УниКредит Булбанк АД

С. К. Н., К. С. Н., Н. С. Н.

Атанас Василев Славов

20.10.2021 15:30

110

Търговско дело

744 / 2020

М. М. П., Д. П. Д., М. П. Д.

ЕЛИТ-ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ЕООД

ДИАНА ДИМИТРОВА МИТЕВА

21.10.2021 09:00

111

ВНОХД

802 / 2021

Районна прокуратура - Варна, Л. М. С., Ц. С. Д.

 

Деян Иванов Денев

21.10.2021 09:00

112

ВНОХД

825 / 2021

В. С. Г., И. М. Б.

 

Деян Иванов Денев

21.10.2021 09:00

113

ВНЧХД

828 / 2021

Н. Б. А., А. Р. С.

 

Деян Иванов Денев

21.10.2021 09:00

114

ВНОХД

791 / 2021

В. М. Х., М. В. Х., А. М. Х., Д. М. И., Л. М. И.

 

Марин Цвятков Атанасов

21.10.2021 09:00

115

ВНОХД

972 / 2021

А. В. К.

 

Марин Цвятков Атанасов

21.10.2021 09:00

116

ВНОХД

902 / 2021

ТО-Девня при РП-Варна, Окръжна прокуратура - Варна

К. П. П.

Марин Цвятков Атанасов

21.10.2021 09:00

117

НОХД

938 / 2016

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

В. Ж. Ш., Т. И. Д., С. . Ш., П. З. Б.

АСЕН ВЛАДИМИРОВ ПОПОВ

21.10.2021 09:30

118

ВНЧХД

721 / 2021

Н. Б. А., А. Р. С.

 

Деян Иванов Денев

21.10.2021 09:30

119

Търговско дело

187 / 2021

Е. Н. В., Р. Н. И., И. Н. М.

ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Диана Димитрова Митева

21.10.2021 09:30

120

ВНАХД

873 / 2021

Л. Г. Г.

 

Марин Цвятков Атанасов

21.10.2021 10:00

121

Търговско дело

1260 / 2016

ИНФИНИТ УЕЛТ КЕПИТЪЛ ИНК, КОНСОРЦИУМ РЕМИ ГРУП АД, БУЛ ИНВЕСТ ГРУП 1 ЕООД, В. А. Х., ЛОДЖИКАЛ АДВАНС КОНСТРАКШЪН ЕООД, Р. Г. С., ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

МОССТРОЙ ВАРНА АД, МОССТРОЙ ВАРНА АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ДИАНА ДИМИТРОВА МИТЕВА

21.10.2021 10:30

122

ВНЧХД

362 / 2021

Н. Й. Н.

 

Петър Митев

21.10.2021 10:30

123

Търговско дело

1766 / 2019

Д. В. А., И. Д. А.

ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД

ДИАНА ДИМИТРОВА МИТЕВА

21.10.2021 11:00

124

ЧНД

1061 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

В. К. М.

Светлозар Георгиев Георгиев

21.10.2021 11:30

125

ЧНД

1082 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

З. Р. К.

Светлозар Георгиев Георгиев

21.10.2021 11:30

126

Гражданско дело

907 / 2021

М. Н. С.

М. М. З.

Мирела Огнянова Кацарска

21.10.2021 13:00

127

ЧНД

1113 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

 

Уляна Куманова Савакова

21.10.2021 13:00

128

Гражданско дело

912 / 2020

Р. С. В.

МБАЛ СВЕТА АННА-ВАРНА АД

МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА

21.10.2021 13:30

129

Търговско дело

1188 / 2020

УП България 26 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Светлана Тодорова Кирякова

21.10.2021 13:30

130

Търговско дело

1197 / 2020

УП БЪЛГАРИЯ 11 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Светлана Тодорова Кирякова

21.10.2021 13:30

131

Търговско дело

1196 / 2020

УП България 6 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Светлана Тодорова Кирякова

21.10.2021 13:30

132

НОХД

868 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

Ж. С. Я.

Петър Митев

21.10.2021 13:30

133

ВНОХД

990 / 2021

М. Д. П., К. Р. С.

 

Яна Панева

21.10.2021 13:30

134

ВНАХД

980 / 2021

Б. К. В., Окръжна прокуратура - Варна

 

Стоян Константинов Попов

21.10.2021 13:30

135

ВНОХД

993 / 2021

Районна прокуратура - Варна, Окръжна прокуратура - Варна

Р. Т. П.

Стоян Константинов Попов

21.10.2021 13:30

136

ВЧНД

1036 / 2021

Н. А. Н.

 

Яна Панева

21.10.2021 13:30

137

ВНОХД

1041 / 2021

Районна прокуратура - Варна

Ш. Р. Ш., С. В. М.

Стоян Константинов Попов

21.10.2021 13:30

138

Търговско дело

95 / 2021

С. А. Н.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, В. С. Д.

Светлана Тодорова

21.10.2021 14:00

139

ВНЧХД

854 / 2021

М. С. Д.

Й. Т. Й.

Асен Владимиров Попов

21.10.2021 14:30

140

ВНОХД

499 / 2021

Г. С. Г., Окръжна прокуратура - Варна, И. К. Б., Д. Р. Н., З. А. З.

 

Асен Владимиров Попов

21.10.2021 14:30

141

Гражданско дело

1273 / 2020

Р. К. У., С. Р. У.

С. Д. Б.

МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА

21.10.2021 15:00

142

ВНОХД

1442 / 2020

С. Г. В., Върховен касационен съд, Окръжна прокуратура - Шумен, М. В. А., Н. А. Г., Д. Н. Д., Окръжна прокуратура - Варна, М. В. С., К. С. П., Д. К. Д., Р. Н. Т., Р. М. Г., Д. Р. Н., З. А. З.

 

Асен Владимиров Попов

21.10.2021 15:00

143

НОХД

790 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, Ж. Е. Е.

Д. А. М.

Петър Митев

21.10.2021 15:00

144

Търговско дело

1057 / 2020

КОМИНВЕСТ АД, Т. И. И.

В. М. Р.

Тони Кръстев

22.10.2021 09:30

145

Гражданско дело

1947 / 2021

Й. М. Т.

М. Й. Т.

Ивелина Владова

22.10.2021 09:30

146

НОХД

953 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

Б. Х. Х., С. Д. С.

Станчо Радев Савов

22.10.2021 09:30

147

ЧНД

983 / 2021

РАЙОНЕН СЪД БИЛЕФЕЛД

Н. Р. К.

Уляна Куманова Савакова

22.10.2021 10:00

148

Търговско дело

86 / 2021

КОНСОРЦИУМ РЕМИ ГРУП АД, З. З. Х.

ФАКТОРЪТ ЕООД

Тони Кръстев

22.10.2021 10:00

149

Гражданско дело

1710 / 2021

Т. Н. П.

Д. Н. П.

Ивелина Владова

22.10.2021 10:00

150

Търговско дело

363 / 2019

САНДИ АЙЛЪНД ГРУП ЛТД, Н. К. К.

НИКА ФОРЧЪН ШИПИНГ С.А.

ТОНИ КРЪСТЕВ

22.10.2021 10:30

151

Търговско дело

1055 / 2020

МАНИЯ ТИЙМ ЕАД

ЙОРДАНОВ 89 ЕООД, С. Й. Й.

Тони Кръстев

22.10.2021 10:30

152

ЧНД

1006 / 2021

Л. К. М., Б. А. М.

 

Асен Владимиров Попов

22.10.2021 11:00

153

НОХД

729 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, Д. И. И.

Ж. А. П.

Асен Владимиров Попов

22.10.2021 13:30

154

НОХД

1020 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

Й. С. С.

Светла Василева Даскалова

22.10.2021 13:30

155

Търговско дело

483 / 2020

П. П. С.

ЗК ЛЕВ ИНС АД

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

22.10.2021 14:00

156

Търговско дело

142 / 2021

Ю. М. А., Х. А. А., Е. Х. А., А. Х. А., С. Х. А.

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Елина Пламенова Карагьозова

22.10.2021 14:30

157

Гражданско дело

1075 / 2021

М. Х. А.

П. Т. Т.

Нейко Симеонов Димитров

22.10.2021 14:30

158

Търговско дело

896 / 2020

Г. Р. М.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД

Елина Пламенова Карагьозова

22.10.2021 15:00

159

Търговско дело

787 / 2019

АГРОБУЛС ООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, Л. М. Б., Д. А. Д.

С. И. Р., АГРОБУЛС ООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

22.10.2021 15:30

 

 

 

        Съдът си запазва правото да прави промени в графика.