Насрочени дела
Окръжен съд Варна

 СПРАВКА ЗА НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ ОТ 19.07.2021 ДО 06.08.2021 Г     

 

Вид дело

Номер / година

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик

Насрочване на делото

Зала

1

НОХД

1202 / 2020

Р. Б. Л., Окръжна прокуратура - Варна

Г. А. К., К. В. Б.

Румяна Петрова Петрова

19.07.2021 09:30

№ 109 Наказателно отделение

2

НОХД

1399 / 2020

П. Д. М., Окръжна прокуратура - Варна

З. Г. И.

Асен Владимиров Попов

19.07.2021 09:30

№ 002 Наказателно отделение

3

Търговско дело

135 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

ВАРНА СКРАП МЕТАЛИ ЕООД

Тони Кръстев

19.07.2021 10:00

 

4

НОХД

664 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, А. К. А., Д. В. К.

А. . М.

Марин Цвятков Атанасов

20.07.2021 09:00

№ 002 Наказателно отделение

5

НОХД

594 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, Д. И. И., Р. М. Г.

Р. М. Р.

Стоян Константинов Попов

20.07.2021 10:00

№ 109 Наказателно отделение

6

НОХД

541 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, А. К. А.

В. Н. Х., Ц. Д. Д.

Деян Иванов Денев

20.07.2021 10:30

№ 002 Наказателно отделение

7

Търговско дело

1915 / 2019

МАРВЕЛ 2000 ЕООД, Т. Д. И., П. С. П., Ц. Ц. Б., АУРИГА БЪЛГАРИЯ ЕООД, СТРОИТЕЛСТВО БЪЛГАРИЯ ВС ЕООД, Д. П. Д., Ц. Н. Й., З. Е. Д.

ЕЛМОН ПРОПЪРТИС ЕАД

ЦВЕТА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

20.07.2021 11:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

8

Търговско дело

1324 / 2020

ЦУ на НАП - София, Т. Д. И., Д. С. С.

ВТА ООД

Цвета Павлова

20.07.2021 11:30

№ 105 Търговско отделение

9

НОХД

1447 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, А. Д. И.

Р. Р. А., О. С. Б., В. Р. Х.

Стоян Константинов Попов

20.07.2021 13:30

№ 109 Наказателно отделение

10

Търговско дело

241 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

ЕЛИСАВЕТА МИНЧЕВА ЕООД

Галина Чавдарова

20.07.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

11

Търговско дело

171 / 2021

А. Й. К.

МЕТАЛЕКС ИНВЕСТ ЕООД

Галина Чавдарова

20.07.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

12

НОХД

349 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, Н. Х. Н., К. М. К.

Б. Н. Д.

Румяна Петрова Петрова

21.07.2021 09:00

№ 109 Наказателно отделение

13

НАХД

579 / 2021

А. Х. К., Окръжна прокуратура - Варна

О. Я. С.

Яна Панева

21.07.2021 09:30

№ 002 Наказателно отделение

14

Търговско дело

1153 / 2020

ТЕНДЪР СЕНД ООД

ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Цветелина Георгиева Хекимова

21.07.2021 10:30

№ 105 Търговско отделение

15

Търговско дело

78 / 2021

ДИДЖИТЕЛ ООД

ЛИСИЧКОВ ЕООД

Цветелина Георгиева Хекимова

21.07.2021 10:30

№ 105 Търговско отделение

16

Търговско дело

921 / 2020

ДИДЖИТЕЛ ООД

Т. Б. Л., Б. Н. Л., ЛИСИЧКОВ ЕООД, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ СТИЛИЯН ООД, СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ - ДОКТОР ЛИСИЧКОВА ЕООД

Цветелина Георгиева Хекимова

21.07.2021 11:00

№ 105 Търговско отделение

17

Търговско дело

58 / 2020

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

ГРИЙНХАУС ВАРНА ЕООД

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ХЕКИМОВА

21.07.2021 11:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

18

ЧНД

640 / 2021

Затвор - Варна, Окръжна прокуратура - Варна

И. Р. С.

Стоян Константинов Попов

21.07.2021 14:00

№ 109 Наказателно отделение

19

ЧНД

758 / 2021

Затвор - Варна, Окръжна прокуратура - Варна

В. С. Д.

Стоян Константинов Попов

21.07.2021 14:15

№ 109 Наказателно отделение

20

ЧНД

674 / 2021

Пробационна служба - Варна, А. Х. К.

Д. Й. М.

Станчо Радев Савов

22.07.2021 10:30

№ 109 Наказателно отделение

21

Гражданско дело

1778 / 2021

С. Н. Н., Д. Н. Н.

 

Николай Свиленов Стоянов

22.07.2021 10:30

№ 103 Гражданско отделение

22

ЧНД

560 / 2021

 

Й. С. П.

Станчо Радев Савов

22.07.2021 11:00

№ 109 Наказателно отделение

23

ВНОХД

1445 / 2019

Й. М. М., И. Х. Т.

 

ЯНА ПАНЕВА ДИМИТРОВА

22.07.2021 13:00

 

24

НОХД

424 / 2021

Апелативна прокуратура - Варна, Окръжна прокуратура - Варна, Д. К. Д., С. З. С.

Б. А. М.

Станчо Радев Савов

22.07.2021 13:30

№ 109 Наказателно отделение

25

ВНОХД

1442 / 2020

С. Г. В., Върховен касационен съд, Окръжна прокуратура - Шумен, М. В. А., Н. А. Г., Д. Н. Д., Окръжна прокуратура - Варна, М. В. С., К. С. П., Д. К. Д., Р. Н. Т., Р. М. Г.

 

Асен Владимиров Попов

22.07.2021 13:30

№ 109 Наказателно отделение

26

ВНЧХД

642 / 2021

Р. А. А.

Б. Т. Т.

Стоян Константинов Попов

22.07.2021 13:30

№ 002 Наказателно отделение

27

ВНОХД

499 / 2021

Г. С. Г., Окръжна прокуратура - Варна, И. К. Б.

 

Асен Владимиров Попов

22.07.2021 14:00

№ 109 Наказателно отделение

28

ВЧНД

682 / 2021

Е. Ж. К.

 

Яна Панева

22.07.2021 14:00

№ 109 Наказателно отделение

29

НОХД

544 / 2021

Върховен касационен съд, В. М. Р.

Н. П. Н.

Румяна Петрова Петрова

23.07.2021 09:00

№ 002 Наказателно отделение

30

НОХД

789 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

И. Д. П.

Марин Цвятков Атанасов

23.07.2021 09:00

№ 109 Наказателно отделение

31

НОХД

1400 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, Р. М. Г.

С. Т. Р.

Жулиета Георгиева Шопова

23.07.2021 09:45

№ 109 Наказателно отделение

32

Търговско дело

5 / 2018

КРИТОС ВЕНЧЪРС ЛИМИТИД, И. А. М., НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД

ВАРНА КАПИТАЛ ЕООД, ВАРНА КАПИТАЛ ЕООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

23.07.2021 13:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

33

Търговско дело

351 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

ДОБРИЧ ЛЕС 2011 ЕООД

Даниела Илиева Писарова

26.07.2021 09:30

№ 105 Търговско отделение

34

Търговско дело

325 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

АНДЖЕЛА 2013 ЕООД

Даниела Илиева Писарова

26.07.2021 09:30

№ 105 Търговско отделение

35

Въззивно гражданско дело

1145 / 2021

Ж. Ф. Б.

Д. В. Б.

Светла Величкова Пенева

26.07.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

36

НОХД

396 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, Р. Б. Л.

К. Д. Я., П. В. К.

Станчо Радев Савов

26.07.2021 10:00

№ 109 Наказателно отделение

37

Търговско дело

1060 / 2020

ЕКСПИРИАН ЕООД

КАКАФОНИЯ 7 ЕООД, З. И. П.

Даниела Илиева Писарова

26.07.2021 10:00

№ 105 Търговско отделение

38

Въззивно гражданско дело

3719 / 2020

Л. Ж. Л.

В. Й. Л.

Светла Величкова Пенева

26.07.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

39

Въззивно гражданско дело

1510 / 2021

Д. В. Т.

В. Д. Т., К. Д. Т.

Светла Величкова Пенева

26.07.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

40

Въззивно гражданско дело

1738 / 2021

Ц. Т. Ц.

П. Г. Г.

Светла Величкова Пенева

26.07.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

41

Въззивно гражданско дело

1443 / 2021

И. Т. П.

Т. П. П.

Светла Величкова Пенева

26.07.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

42

Търговско дело

16 / 2021

М. К. Т., В. С. А.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Даниела Илиева Писарова

26.07.2021 11:30

№ 105 Търговско отделение

43

НОХД

471 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, Р. Б. Л.

Е. П. В.

Мая Веселинова Нанкинска

26.07.2021 13:30

№ 109 Наказателно отделение

44

НОХД

853 / 2019

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Р. И. Н.

ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА

27.07.2021 09:00

НЗ - 1

45

НОХД

661 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

М. М. М.

Румяна Петрова Петрова

27.07.2021 09:00

№ 002 Наказателно отделение

46

НОХД

1037 / 2020

Д. И. И., В. М. Р., Г. Н. М., Окръжна прокуратура - Варна

К. М. М., Р. М. П.

Ерна Якова-Павлова

28.07.2021 09:00

№ 109 Наказателно отделение

47

Търговско дело

1384 / 2020

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Р. Д. В.

Жана Иванова Маркова

28.07.2021 10:30

№ 105 Търговско отделение

48

Търговско дело

1066 / 2020

КАНАРИНИ ЕООД, А. Л. А., КАТАР МЕНИДЖМЪНТ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД, ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ, НАП

НУР ПИЛЕ ЕООД

Жана Иванова Маркова

28.07.2021 11:00

№ 105 Търговско отделение

49

ЧНД

770 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

Н. З. Т.

Яна Панева

28.07.2021 11:30

№ 002 Наказателно отделение

50

НОХД

662 / 2021

Софийски градски съд, Софийска градска прокуратура

Р. Н. Г.

Светлозар Георгиев Георгиев

28.07.2021 13:30

№ 002 Наказателно отделение

51

НОХД

101 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, З. А. З.

Д. С. Д.

Станчо Радев Савов

29.07.2021 10:00

№ 109 Наказателно отделение

52

НОХД

595 / 2019

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

М. О. А., И. Г. Г.

ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА

30.07.2021 09:00

НЗ - 1

53

НОХД

662 / 2021

Софийски градски съд, Софийска градска прокуратура

Р. Н. Г.

Светлозар Георгиев Георгиев

03.08.2021 13:30

№ 109 Наказателно отделение

54

НАХД

670 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

 

Деян Иванов Денев

04.08.2021 10:30

№ 109 Наказателно отделение

55

ЧНД

622 / 2021

Б. А. М., Окръжна прокуратура - Варна

Г. П. Г.

Деян Иванов Денев

04.08.2021 14:00

№ 109 Наказателно отделение

56

ЧНД

725 / 2021

Затвор - Варна

Р. З. З.

Жулиета Георгиева Шопова

04.08.2021 14:15

№ 109 Наказателно отделение

57

ЧНД

733 / 2021

Затвор - Варна

А. Г. Д.

Жулиета Георгиева Шопова

04.08.2021 14:30

№ 109 Наказателно отделение

58

ВНОХД

597 / 2021

Т. В. Т.

 

Жулиета Георгиева Шопова

05.08.2021 09:00

№ 109 Наказателно отделение

59

ВНЧХД

677 / 2021

Р. М. М.

П. Т. Д.

Румяна Петрова Петрова

05.08.2021 10:30

№ 109 Наказателно отделение

60

ВЧНД

760 / 2021

Г. Т. Г.

 

Румяна Петрова Петрова

05.08.2021 10:45

№ 109 Наказателно отделение

 

  

 

 


      Съдът си запазва правото да прави промени в графика.