Насрочени дела
Окръжен съд Варна

 СПРАВКА ЗА НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ ОТ 05.05.2021 ДО 14.05.2021 Г     

 

Вид дело

Номер / година

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик

Насрочване на делото

Зала

1

НОХД

358 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

Д. М. К.

Марин Цвятков Атанасов

05.05.2021 09:00

№ 109 Наказателно отделение

2

Търговско дело

1212 / 2020

В. В. А.

Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД

Жана Иванова Маркова

05.05.2021 10:00

№ 105 Търговско отделение

3

Въззивно гражданско дело

633 / 2021

ХЕПИ ЕАД

МЕНПАУЪР БЪЛГАРИЯ ООД

Марин Георгиев Маринов

05.05.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

4

Въззивно гражданско дело

766 / 2021

К. К. К., А. И. А.

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

Елина Пламенова Карагьозова

05.05.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

5

Въззивно гражданско дело

784 / 2021

ТРЪК ПАРТС ЕНД СЪРВИС ООД

БУЛ ТРАНС ЕКО ООД

Ралица Цанкова Райкова

05.05.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

6

Въззивно гражданско дело

798 / 2021

КНМ ГРУП ЕООД

Интейк ЕООД

Ралица Цанкова Райкова

05.05.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

7

Въззивно гражданско дело

910 / 2021

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Р. Д. Н.

Ралица Цанкова Райкова

05.05.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

8

Въззивно гражданско дело

982 / 2021

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД

А. И. И.

Елина Пламенова Карагьозова

05.05.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

9

Въззивно гражданско дело

373 / 2021

МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД

ПАЗАРИ ЕАД

Ралица Цанкова Костадинова

05.05.2021 14:30

№ 105 Търговско отделение

10

Въззивно гражданско дело

873 / 2021

АВТОКРАН - ПОДЕМ ЕООД

ЕЛМОН ГРУП ООД

Елина Пламенова Карагьозова

05.05.2021 14:30

№ 105 Търговско отделение

11

Въззивно гражданско дело

481 / 2021

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Р. Е. П.

Светла Величкова Пенева

10.05.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

12

Въззивно гражданско дело

878 / 2021

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

К. С. Т.

Невин Реджебова Шакирова

10.05.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

13

Въззивно гражданско дело

894 / 2021

В. Б. В.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Невин Реджебова Шакирова

10.05.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

14

Търговско дело

108 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

БЛОКЧЕЙН СЪЛЮШЪНС ООД

Даниела Илиева Писарова

10.05.2021 09:30

№ 105 Търговско отделение

15

НОХД

1454 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, С. Т. З.

А. К. А.

Иваничка Димитрова Славкова

10.05.2021 09:30

№ 109 Наказателно отделение

16

Въззивно гражданско дело

3227 / 2020

ТД НА НАП ПЛОВДИВ (0000001500 )

НАГЕНА ЕООД, НЕДА ТРАВЕЛ ГРУП ЕООД, БЯЛАТА ЛАГУНА ЕАД

Светла Величкова Пенева

10.05.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

17

Въззивно гражданско дело

28 / 2021

Министерство на финансите

П. И. К.

Невин Реджебова Шакирова

10.05.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

18

Въззивно гражданско дело

96 / 2021

В. С. К., М. С. К.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Невин Реджебова Шакирова

10.05.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

19

Въззивно гражданско дело

899 / 2021

ИНВЕСТБАНК АД

Р. И. Г.

Светла Величкова Пенева

10.05.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

20

Търговско дело

192 / 2020

ТУИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ОФИС ЦЕНТЪР ЕВКСИНОГРАД ЕООД /В ЛИКВИДАЦИЯ/, МПК ИНВЕСТМЪНТ ЕООД

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПИСАРОВА

10.05.2021 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

21

Въззивно гражданско дело

348 / 2021

М. П. А.

Н. В. Д., В. Г. Р.

Невин Реджебова Шакирова

10.05.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

22

Въззивно гражданско дело

834 / 2021

Й. Т. Т.

В. С. Г.

Светла Величкова Пенева

10.05.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

23

Търговско дело

1232 / 2019

ДЕСС ЕООД

ЕЙЧ-ЕМ ХОТЕЛИ АД

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПИСАРОВА

10.05.2021 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

24

Търговско дело

1480 / 2017

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

В. М. Я., К. Е. Я.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПИСАРОВА

10.05.2021 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

25

Въззивно гражданско дело

128 / 2021

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

В. Г. С.

Мая Недкова

10.05.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

26

Въззивно гражданско дело

235 / 2021

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Г. В. Н.

Деспина Георгиева Георгиева

10.05.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

27

Въззивно гражданско дело

298 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

В. Г. П.

Константин Димитров Иванов

10.05.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

28

Въззивно гражданско дело

631 / 2021

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

А. И. И.

Ивелина Диянова Чавдарова

10.05.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

29

НОХД

292 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, Ж. Е. Е.

П. П. Ч.

Асен Владимиров Попов

10.05.2021 13:30

№ 002 Наказателно отделение

30

Въззивно гражданско дело

988 / 2021

П. И. Ч.

И. А. Ч., А. Д. Ч.

Мая Недкова

10.05.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

31

Въззивно гражданско дело

96 / 2021

В. С. К., М. С. К.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Невин Реджебова Шакирова

10.05.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

32

Въззивно гражданско дело

28 / 2021

Министерство на финансите

П. И. К.

Невин Реджебова Шакирова

10.05.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

33

Въззивно гражданско дело

2979 / 2020

С. Я. Г., К. Я. М., И. Г. Д.

Д. Я. И.

Мая Недкова

10.05.2021 14:00

 

34

Въззивно гражданско дело

626 / 2021

Ф. О. И., Ф. . А., Р. Ю. Б.

С. Д. П., ЕТ ВЪРБАНОВ - 44 - ЦОЛО ПЕТКОВ

Константин Димитров Иванов

10.05.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

35

Въззивно гражданско дело

599 / 2021

Ш. Х. О.

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Ивелина Диянова Чавдарова

10.05.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

36

Търговско дело

148 / 2021

Прокуратура на Република България, Окръжна прокуратура - Варна

Холидж Консулт ЕООД

Марин Георгиев Маринов

10.05.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

37

Въззивно гражданско дело

320 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

В. О. М.

Мая Недкова

10.05.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

38

Търговско дело

913 / 2020

А. Н. П.

СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ АД

Марин Георгиев Маринов

10.05.2021 14:30

№ 105 Търговско отделение

39

Въззивно гражданско дело

685 / 2021

"БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" съкратено "БДЖ - ПП" ЕООД, ПОДЕЛЕНИЕ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ-ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Д. Б. Д.

Константин Димитров Иванов

10.05.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

40

Въззивно гражданско дело

790 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Х. И. Т.

Мая Недкова

10.05.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

41

Въззивно гражданско дело

857 / 2021

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Е. Н. В.

Даниела Светозарова Христова

11.05.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

42

Въззивно гражданско дело

789 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

С. В. К.

Даниела Светозарова Христова

11.05.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

43

Въззивно гражданско дело

881 / 2021

ЗУКИ БГ ООД

Д. З. П.

Светлана Кирилова Цанкова

11.05.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

44

Въззивно гражданско дело

855 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Ц. Н. Т.

Юлия Русева Бажлекова

11.05.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

45

НОХД

667 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, И. К. Б.

К. С. М.

Асен Владимиров Попов

11.05.2021 09:30

№ 109 Наказателно отделение

46

НОХД

64 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, А. Д. И., В. В. Л.

А. Ж. Х.

Яна Панева

11.05.2021 09:30

№ 002 Наказателно отделение

47

Въззивно гражданско дело

777 / 2021

В. Т. М.

КИС-15 ЕООД

Светлана Кирилова Цанкова

11.05.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

48

Търговско дело

1915 / 2019

АУРИГА БЪЛГАРИЯ ЕООД, МАРВЕЛ 2000 ЕООД, П. С. П., З. Е. Д., Ц. Ц. Б., СТРОИТЕЛСТВО БЪЛГАРИЯ ВС ЕООД, Т. Д. И.

ЕЛМОН ПРОПЪРТИС ЕАД

ЦВЕТА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

11.05.2021 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

49

Въззивно гражданско дело

820 / 2021

А. А. Д.

И. А. П.

Юлия Русева Бажлекова

11.05.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

50

Търговско дело

30 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

КЛМ-ЕКО ЕООД

Галина Чавдарова

11.05.2021 13:15

№ 105 Търговско отделение

51

Въззивно гражданско дело

791 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

П. Д. П.

Деспина Георгиева Георгиева

11.05.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

52

Въззивно гражданско дело

819 / 2021

 

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД, З. Н. Я.

Деспина Георгиева Георгиева

11.05.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

53

Търговско дело

1348 / 2020

БЕНТЛИ ООД

С. Д. Г.

Галина Чавдарова

11.05.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

54

Въззивно гражданско дело

235 / 2021

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Г. В. Н.

Деспина Георгиева Георгиева

11.05.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

55

Въззивно гражданско дело

318 / 2021

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ -ВАРНА ЕООД

Г. Д. А.

Деспина Георгиева Георгиева

11.05.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

56

Въззивно гражданско дело

652 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М. И. Д., А. П. П., М. И. П., М. И. М.

Деспина Георгиева Георгиева

11.05.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

57

НОХД

1375 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, А. Д. И.

К. Р. К., С. И. Е.

Трайчо Георгиев Атанасов

11.05.2021 13:30

№ 109 Наказателно отделение

58

Въззивно гражданско дело

374 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

С. Р. З.

мл.с. Лазар Кирилов Василев

11.05.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

59

Търговско дело

35 / 2020

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

И. С. А.

ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

11.05.2021 14:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

60

Въззивно гражданско дело

683 / 2021

Х. Т. Т.

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. ИЛИНДЕН 1А

Златина Иванова Кавърджикова

11.05.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

61

Въззивно гражданско дело

536 / 2021

П. Д. Д.

МАРТИЛЕКС 2 ЕООД

Деспина Георгиева Георгиева

11.05.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

62

Въззивно гражданско дело

385 / 2021

С. Л. Г.

Т. С. Г.

Деспина Георгиева Георгиева

11.05.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

63

Въззивно гражданско дело

3786 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Й. С. Я., Я. С. Я., С. Д. С.

Златина Иванова Кавърджикова

11.05.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

64

Въззивно гражданско дело

554 / 2021

Аларик Секюритис ООД

С. К. П.

Деспина Георгиева Георгиева

11.05.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

65

Въззивно гражданско дело

689 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

П. Т. А.

Златина Иванова Кавърджикова

11.05.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

66

Въззивно гражданско дело

462 / 2021

Ю. А. П.

Т. Д. П.

Деспина Георгиева Георгиева

11.05.2021 14:30

 

67

Въззивно гражданско дело

946 / 2021

Н. В. Н.

К. Б. Т.

Златина Иванова Кавърджикова

11.05.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

68

Търговско дело

1088 / 2020

ЛАКПРОМ АД

АНТИКОР-ВАРНА ЕООД, К. Х. Д., ЕЛИТИС-РАДУЛОВ ЕООД, М. В. С.

Галина Чавдарова

11.05.2021 15:00

№ 105 Търговско отделение

69

НОХД

349 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

Б. Н. Д.

Румяна Петрова Петрова

12.05.2021 09:00

№ 002 Наказателно отделение

70

Въззивно гражданско дело

796 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Ж. К. В.

мл.с. Лазар Кирилов Василев

12.05.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

71

Въззивно гражданско дело

961 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Л. М. Л.

Наталия Панайотова Неделчева

12.05.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

72

Въззивно гражданско дело

590 / 2021

Прокуратура на Република България

Р. Т. Ч.

мл.с. Лазар Кирилов Василев

12.05.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

73

НОХД

101 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, З. А. З.

Д. С. Д.

Станчо Радев Савов

12.05.2021 10:00

№ 109 Наказателно отделение

74

Въззивно гражданско дело

677 / 2021

ДЕВНЯ ТРЕЙД ЕООД, КОРПУС ГРУП ЕООД

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

мл.с. Лазар Кирилов Василев

12.05.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

75

Въззивно гражданско дело

1028 / 2021

С. А. С., Д. Г. Ч.

К. Ц. С.

Ирена Николова Петкова

12.05.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

76

Търговско дело

1153 / 2020

ТЕНДЪР СЕНД ООД

ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Цветелина Георгиева Хекимова

12.05.2021 10:30

№ 105 Търговско отделение

77

Въззивно гражданско дело

849 / 2021

Ж. С. Б.

Д. Д. Б.

Ирена Николова Петкова

12.05.2021 10:30

№ 103 Гражданско отделение

78

Търговско дело

1962 / 2019

И. Г. П.

НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ СДРУЖЕНИЕ

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ХЕКИМОВА

12.05.2021 11:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

79

ЧНД

438 / 2021

Пробационна служба - Варна

С. К. Х.

Румяна Петрова Петрова

12.05.2021 11:00

№ 109 Наказателно отделение

80

НОХД

385 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, В. Д. Т., С. П. Б.

О. Р. С.

Асен Владимиров Попов

12.05.2021 13:00

№ 002 Наказателно отделение

81

Гражданско дело

2981 / 2020

Н. П. К.

М. П. М.

Атанас Василев Славов

12.05.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

82

ЧНД

390 / 2021

Затвор - Варна, В. А. Т.

 

Уляна Куманова Савакова

12.05.2021 13:30

 

83

Въззивно гражданско дело

812 / 2021

Ж. С. Г.

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

мл.с. Ивалена Орлинова Димитрова

12.05.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

84

Въззивно гражданско дело

615 / 2021

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Н. Д. С.

мл.с. Ивалена Орлинова Димитрова

12.05.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

85

Въззивно гражданско дело

513 / 2021

Кооперация РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ПРОГРЕС"

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Диана Димитрова Митева

12.05.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

86

Гражданско дело

2467 / 2020

В. Б. К.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

Атанас Василев Славов

12.05.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

87

Въззивно гражданско дело

721 / 2021

БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД

М. Д. И.

Пламен Атанасов Атанасов

12.05.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

88

ЧНД

423 / 2021

Затвор - Варна, Окръжна прокуратура - Варна

И. Д. И.

Иваничка Димитрова Славкова

12.05.2021 14:00

№ 109 Наказателно отделение

89

Въззивно гражданско дело

800 / 2021

И. Г. В., М. Г. С.

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Диана Димитрова Митева

12.05.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

90

ЧНД

431 / 2021

Затвор - Варна, Окръжна прокуратура - Варна

О. Ж. Х.

Асен Владимиров Попов

12.05.2021 14:15

№ 109 Наказателно отделение

91

Гражданско дело

2140 / 2019

СТАРА СОКС ЕООД

С. К. Н., К. С. Н., Н. С. Н.

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

12.05.2021 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

92

Въззивно гражданско дело

468 / 2021

Р. Г. Р., Н. Д. Р.

ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Цвета Павлова

12.05.2021 14:30

№ 105 Търговско отделение

93

Въззивно гражданско дело

77 / 2021

К. М. Г.

А. А. Л.

Цвета Павлова

12.05.2021 14:30

№ 105 Търговско отделение

94

Въззивно гражданско дело

216 / 2021

Страноприемница Водениците ООД

В. Т. М., М. И. М.

Цвета Павлова

12.05.2021 14:30

№ 105 Търговско отделение

95

Гражданско дело

94 / 2019

Г. К. Ч., С. К. Ч., О. К. Ч., А. К. Ч., Г. А. Ч., К. О. Ч.

С. М. И., Д. А. И., Д. А. П., Т. П. И.

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

12.05.2021 15:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

96

Гражданско дело

627 / 2020

К. Х. П.

СБАГАЛ-"ПРОФ.Д-Р Д.СТАМАТОВ"ВАРНА ЕООД, П. М. А., ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

12.05.2021 15:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

97

НОХД

1306 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, С. И. С.

Д. С. М.

Петър Митев

13.05.2021 09:00

№ 109 Наказателно отделение

98

Търговско дело

1337 / 2020

А. П. А.

М. П. П.

Даниела Димова Томова

13.05.2021 09:00

№ 105 Търговско отделение

99

Гражданско дело

1783 / 2019

А. Д. А.

Г. С. Г., С. А. Г.

НИКОЛАЙ СВИЛЕНОВ СТОЯНОВ

13.05.2021 09:45

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

100

Гражданско дело

697 / 2020

А. И. Д.

И. Д. Р.

НИКОЛАЙ СВИЛЕНОВ СТОЯНОВ

13.05.2021 10:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

101

ВЧНД

256 / 2021

Р. Б. Л., Районна прокуратура - Варна

С. Г. Г.

Румяна Петрова Петрова

13.05.2021 10:00

№ 109 Наказателно отделение

102

Търговско дело

1175 / 2020

ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Н. Х. К.

Даниела Димова Томова

13.05.2021 10:00

№ 105 Търговско отделение

103

ВНАХД

235 / 2021

Р. Б. Л., В. И. Г.

 

Румяна Петрова Петрова

13.05.2021 10:15

№ 109 Наказателно отделение

104

Гражданско дело

3440 / 2020

К. С. П., Н. Т. Д.

Н. Н. Д., М. Н. Д.

Николай Свиленов Стоянов

13.05.2021 10:30

№ 103 Гражданско отделение

105

НОХД

357 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

Р. Д. И.

Петър Митев

13.05.2021 10:30

№ 002 Наказателно отделение

106

ВНОХД

251 / 2021

С. Я. С.

 

Станчо Радев Савов

13.05.2021 10:30

№ 109 Наказателно отделение

107

ВНЧХД

281 / 2021

Г. С. В., М. В. Д.

 

Станчо Радев Савов

13.05.2021 10:45

№ 109 Наказателно отделение

108

Търговско дело

589 / 2020

ИВКО ИНДУСТРИ ООД

ЕЛДОМИНВЕСТ ООД

ДАНИЕЛА ДИМОВА ТОМОВА

13.05.2021 11:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

109

ВНЧХД

70 / 2021

Г. Х. М., М. А. П.

 

Румяна Петрова Петрова

13.05.2021 11:00

№ 109 Наказателно отделение

110

ВНОХД

419 / 2021

Ю. С. И.

И. С. С.

Румяна Петрова Петрова

13.05.2021 11:15

№ 109 Наказателно отделение

111

Търговско дело

1271 / 2020

ШИПКОВАТА КЪЩА ЕООД

ГАБИ-8888 ЕООД

Даниела Димова Томова

13.05.2021 11:30

№ 105 Търговско отделение

112

ВНЧХД

86 / 2021

Г. Н. М., Ю. И. Й., Я. А. И.

 

Уляна Куманова Савакова

13.05.2021 11:30

№ 109 Наказателно отделение

113

Гражданско дело

907 / 2020

ОБЩИНА ВАРНА

М. М. Т.

МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА

13.05.2021 13:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

114

Гражданско дело

1676 / 2020

С. Б. И.

Държавата чрез Областен управител Варна, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Мирела Огнянова Кацарска

13.05.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

115

Търговско дело

64 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

БУЛМЕТАЛ - 91 ЕООД

Пламен Атанасов Атанасов

13.05.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

116

Търговско дело

1359 / 2020

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

ДИЗАЙНСЕТГО ЕООД

Пламен Атанасов Атанасов

13.05.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

117

Търговско дело

908 / 2020

Е. И. И.

Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД

Пламен Атанасов Атанасов

13.05.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

118

ВНОХД

353 / 2021

К. Б. С., Д. С. С.

 

Трайчо Георгиев Атанасов

13.05.2021 13:30

№ 109 Наказателно отделение

119

Търговско дело

55 / 2021

ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД

НИКА ФОРЧЪН ШИПИНГ С.А.

Пламен Атанасов Атанасов

13.05.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

120

ВНОХД

121 / 2021

В. Д. И., М. Р. И.

 

Трайчо Георгиев Атанасов

13.05.2021 13:40

№ 109 Наказателно отделение

121

Гражданско дело

2534 / 2018

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Д. Х. Д., В. В. Д.

МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА

13.05.2021 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

122

Търговско дело

209 / 2020

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Е. К. П.

ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

13.05.2021 14:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

123

Търговско дело

3 / 2021

ГРИНОПА ООД

ИЗТОК ИНВЕСТ 96 ЕООД

Пламен Атанасов Атанасов

13.05.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

124

Гражданско дело

1905 / 2019

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Р. Г. Т., С. М. Т.

МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА

13.05.2021 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

125

Търговско дело

1133 / 2020

И. . Ц.

СИЛВЪР ИНВЕСТ ЕООД

Пламен Атанасов Атанасов

13.05.2021 14:30

№ 105 Търговско отделение

126

Търговско дело

1346 / 2018

ИНВЕСТБАНК АД

Ч. А. А., З. Ж. Т.

ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

13.05.2021 15:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

127

Гражданско дело

991 / 2020

П. П. К.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р Д.СТАМАТОВ

ИВЕЛИНА ЗЛАТКОВА ВЛАДОВА

14.05.2021 09:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

128

НОХД

1333 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, Р. Б. Л.

Д. Ж. Д.

Петър Митев

14.05.2021 09:00

№ 109 Наказателно отделение

129

Търговско дело

1233 / 2020

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА МАРИНА ЕАД

Национална здравноосигурителна каса

Десислава Георгиева Жекова

14.05.2021 09:00

№ 105 Търговско отделение

130

Търговско дело

1115 / 2020

МАРК 1 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Десислава Георгиева Жекова

14.05.2021 09:15

№ 105 Търговско отделение

131

Търговско дело

918 / 2020

МЕТАЛЕКС ИНВЕСТ ЕООД

ШИПИ 94 ЕООД

Десислава Георгиева Жекова

14.05.2021 09:30

№ 105 Търговско отделение

132

Гражданско дело

1178 / 2020

ГСТ СКАФОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ЕТ ТИХОМИРА- ДИЯН ПЕНЕВ, Д. Х. П.

ИВЕЛИНА ЗЛАТКОВА ВЛАДОВА

14.05.2021 10:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

133

Търговско дело

547 / 2020

И. Н. Р., Д. Й. С.

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА

14.05.2021 11:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

134

Гражданско дело

253 / 2021

С. З. С.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Ивелина Владова

14.05.2021 11:00

№ 103 Гражданско отделение

135

Гражданско дело

534 / 2021

Н. Г. М.

С. С. Т.

Ивелина Владова

14.05.2021 11:00

№ 103 Гражданско отделение

136

Търговско дело

1539 / 2013

ОРКИД СОФИЯ ХИЛС ЕООД, ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА КОМПЛЕКС "ОРКИД ХИЛС", НОНУС СЕПТЕМ ЕООД, НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, А. Н. Н.

ОРКИД СОФИЯ ХИЛС ЕООД

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА

14.05.2021 11:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

137

Гражданско дело

3123 / 2020

Ж. С. Г.

С. Г. А.

Нейко Симеонов Димитров

14.05.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

138

Търговско дело

1333 / 2020

Д. Р. Х.

ФАКТОРЪТ ЕООД

Елина Пламенова Карагьозова

14.05.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

139

ЧНД

432 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

Д. Е. Т.

Петър Митев

14.05.2021 13:30

№ 109 Наказателно отделение

140

Гражданско дело

134 / 2021

БРАТЯ ВАСИЛЕВИ ООД

С. Х. И., Г. Я. Я., Д. И. Д.

Нейко Симеонов Димитров

14.05.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

141

Търговско дело

949 / 2020

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

О. В. Г., В. С. Г.

Елина Пламенова Карагьозова

14.05.2021 14:30

№ 105 Търговско отделение

142

Търговско дело

787 / 2019

АГРОБУЛС ООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, Д. А. Д., Л. М. Б.

С. И. Р., АГРОБУЛС ООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

14.05.2021 15:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

143

Гражданско дело

3528 / 2020

Ю. К. С.

С. Т. Б.

Нейко Симеонов Димитров

14.05.2021 15:30

№ 103 Гражданско отделение

 


      Съдът си запазва правото да прави промени в графика.