Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

 

 СПРАВКА ЗА НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 06.02.2023 Г. ДО 10.02.2023 Г.   

 

Вид дело

Номер / година

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик

Насрочване на делото

Зала

1

Търговско дело

1743 / 2019

П. А. П., Н. А. Г.

БИЗНЕСКОНСУЛТ ООД

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПИСАРОВА

06.02.2023 09:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

2

Въззивно гражданско дело

2552 / 2022

Я. А. Я.

Б. Б. Д.

Красимир Тодоров Василев

06.02.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение

3

Въззивно гражданско дело

2613 / 2022

М. Р. И.

С. В. С.

Красимир Тодоров Василев

06.02.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение

4

Въззивно гражданско дело

2620 / 2022

Л. С. Х.

Етажна собственост на комплекс "Амадеус" гр.Варна, бул. "Княз Борис I" №308

Светла Величкова Пенева

06.02.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение

5

ЧНД

123 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

Х. Н. Н.

Деян Иванов Денев

06.02.2023 09:30

№ 002 Наказателно отделение

6

ЧНД

150 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, Н. Г. М.

 

Асен Владимиров Попов

06.02.2023 09:30

№ 109 Наказателно отделение

7

Въззивно гражданско дело

2511 / 2022

М. И. Н.

В. Н. С.

Светла Величкова Пенева

06.02.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение

8

Търговско дело

1326 / 2020

Ю. К. Т., В. Х. М., Ю. Д. Д., Н. Д. Х., В. Д. Х., Х. М. Х., М. М. И., М. Д. Х., Г. А. С.

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Даниела Илиева Писарова

06.02.2023 10:00

№ 105 Търговско отделение

9

НОХД

669 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, С. И. Д.

А. Т. М.

Яна Панева

06.02.2023 10:00

№ 109 Наказателно отделение

10

НОХД

845 / 2022

Софийски градски съд - СНС закрит, Окръжна прокуратура - Варна, Р. Н. Т.

П. К. П.

Деян Иванов Денев

06.02.2023 10:00

№ 002 Наказателно отделение

11

ЧНД

124 / 2023

Министерство на правосъдието Австрия, Окръжна прокуратура - Варна

 

Стоян Константинов Попов

06.02.2023 12:00

№ 109 Наказателно отделение

12

Търговско дело

793 / 2022

АЛДО ИНТЕР ЕООД

 

Мария Кирилова Терзийска

06.02.2023 13:00

№ 105 Търговско отделение

13

Въззивно гражданско дело

2583 / 2022

Прокуратура на Република България

Х. С. Ю.

Мая Недкова

06.02.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение

14

Търговско дело

137 / 2022

КЛИФ ИНВЕСТ ООД

АВЕСТА - 92 ЕООД

Мария Кирилова Терзийска

06.02.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение

15

НОХД

856 / 2022

Софийски градски съд - СНС закрит, Б. А. М., К. С. П.

Ж. Г. С., Д. К. К., Н. Н. А., Д. Н. Т., Ж. Т. Ж.

Светла Василева Даскалова

06.02.2023 13:30

№ 109 Наказателно отделение

16

Въззивно гражданско дело

2393 / 2022

ХИЛ САЙД ООД

М. М. М., Г. Н. Н., Л. Н. В.

Ивелина Владова

06.02.2023 14:00

№ 103 Гражданско отделение

17

Въззивно гражданско дело

2429 / 2022

СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ УМБАЛ СВ.МАРИНА ЕАД, Д. И. Ж.

Д. И. Ж., УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА МАРИНА ЕАД, ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ КНСБ- СО ПРИ УМБАЛ " СВ. МАРИНА" представлявано от д-р Р.Рачев

Ивелина Владова

06.02.2023 14:00

№ 103 Гражданско отделение

18

Въззивно гражданско дело

304 / 2022

С. Г. Г.

А. И. Д., П. В. П., А. С. С.

Ивелина Владова

06.02.2023 14:30

№ 103 Гражданско отделение

19

Въззивно гражданско дело

2273 / 2022

М. Й. В.

З. Д. Г., П. Т. Ц.

Ивелина Владова

06.02.2023 14:30

№ 103 Гражданско отделение

20

Търговско дело

276 / 2021

БОР ЕООД

ВИДА ГРУП ООД

Мария Кирилова Терзийска

06.02.2023 15:00

№ 105 Търговско отделение

21

Въззивно гражданско дело

41 / 2023

В. Н. П.

М. С. И., Д. Н. И.

Невин Реджебова Шакирова

07.02.2023 09:00

№ 103 Гражданско отделение

22

Въззивно гражданско дело

2631 / 2022

ОБЩИНА ВАРНА

В. Н. Н.

мл.с. Александър Валентинов Цветков

07.02.2023 09:00

№ 103 Гражданско отделение

23

Въззивно гражданско дело

67 / 2023

ОБРЕДИ ЕООД

М. Г. Р.

Николай Свиленов Стоянов

07.02.2023 09:00

№ 103 Гражданско отделение

24

Въззивно гражданско дело

1565 / 2022

МАКСИ КОНСУЛТ ЕООД

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ КК.СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА УЛ.57 №3, ЮРКОНСУЛТ ООД, М. . О., О. Н. Б., А. И. Ч., Е. Н. Ч., О. А. К., Т. Л. Я., Ю. Н. Д., ИНКО-АРХ ЕООД, Б. Л. Т., М. Т. Г., Г. Н. И.

мл.с. Александър Валентинов Цветков

07.02.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение

25

Въззивно гражданско дело

52 / 2023

Е. И. У.

С. Г. У.

Невин Реджебова Шакирова

07.02.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение

26

Въззивно гражданско дело

2502 / 2022

ЕН ЕР ГРУП ООД

К. Т. С., С. Н. С., Д. К. Т.

мл.с. Александър Валентинов Цветков

07.02.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение

27

Търговско дело

749 / 2021

ПЪТ ООД

ДЕВНЯ ТРЕЙД ЕООД, Д. Й. А.

Цвета Павлова

07.02.2023 09:45

№ 105 Търговско отделение

28

Въззивно гражданско дело

2621 / 2022

Л. Г. Г., К. Г. Г., М. К. К.

Г. К. Г.

Николай Свиленов Стоянов

07.02.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение

29

Въззивно гражданско дело

46 / 2023

Г. Й. Й., Д. А. П., С. Т. Б., Я. П. Я.

Б. И. М., И. М. Д., М. Д. Д., Х. А. Х., Д. Й. Д., В. К. В., Т. К. В., Р. С. И., С. И. С., И. Д. И., С. Д. Б.

мл.с. Александър Валентинов Цветков

07.02.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение

30

Въззивно гражданско дело

109 / 2023

С. Д. Л., Д. Д. Х.

К. . Х.

Невин Реджебова Шакирова

07.02.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение

31

ЧНД

123 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

Х. Н. Н.

Деян Иванов Денев

07.02.2023 10:00

№ 109 Наказателно отделение

32

ЧНД

118 / 2023

Министерство на правосъдието Австрия

 

Марин Цвятков Атанасов

07.02.2023 10:15

№ 109 Наказателно отделение

33

Търговско дело

580 / 2022

ДОНЕВ ЕООД

ПОЛ АГРАР КАМПАНИ АД

Цвета Павлова

07.02.2023 10:30

№ 105 Търговско отделение

34

НОХД

658 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, Р. Н. Т., Д. Г. Д., Г. Д. К., К. Д. К., Д. М. К., Е. М. К., С. С. К., Д. С. К., Ж. С. К.

Д. Й. С.

Деян Иванов Денев

07.02.2023 10:30

№ 109 Наказателно отделение

35

Търговско дело

399 / 2022

И. К. К.

Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД

Цвета Павлова

07.02.2023 10:45

№ 105 Търговско отделение

36

Въззивно гражданско дело

2443 / 2022

Й. С. П., Г. М. Ч.

С. Й. П.

Деспина Георгиева Георгиева

07.02.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение

37

Въззивно гражданско дело

2617 / 2022

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

П. Н. Г.

Радостин Георгиев Петров

07.02.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение

38

Въззивно гражданско дело

5 / 2023

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

П. А. Р.

Иванка Димитрова Дрингова

07.02.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение

39

Въззивно гражданско дело

2595 / 2022

ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД, В. И. И., Д. М. А.

 

Ралица Цанкова Райкова

07.02.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение

40

Въззивно гражданско дело

20 / 2023

АГЕНЦИЯ " ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Галина Чавдарова

07.02.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение

41

Въззивно гражданско дело

27 / 2023

ДЕВНЯ ТРЕЙД ЕООД

АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД

Ралица Цанкова Райкова

07.02.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение

42

Въззивно гражданско дело

89 / 2023

Г. Т. Г., Я. Н. Я.

П. Ю. А., Е. Ю. А., Т. Г. Т., М. Ю. А.

Иванка Димитрова Дрингова

07.02.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение

43

Въззивно гражданско дело

47 / 2023

Е. Г. Т.

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА

Иванка Димитрова Дрингова

07.02.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение

44

Въззивно гражданско дело

2236 / 2022

Д. Н. Б.

Й. В. С.

Златина Иванова Кавърджикова

07.02.2023 14:00

№ 103 Гражданско отделение

45

Въззивно гражданско дело

2364 / 2022

ИЗТОК ИНВЕСТ 96 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Златина Иванова Кавърджикова

07.02.2023 14:00

№ 103 Гражданско отделение

46

Въззивно гражданско дело

2045 / 2022

Д. Л. К.

В. И. В.

Деспина Георгиева Георгиева

07.02.2023 14:30

№ 103 Гражданско отделение

47

Въззивно гражданско дело

1913 / 2022

И. Н. К.

М. Г. К.

Деспина Георгиева Георгиева

07.02.2023 14:30

№ 103 Гражданско отделение

48

Въззивно гражданско дело

2133 / 2022

И. К. Г.

Р. С. Г.

Деспина Георгиева Георгиева

07.02.2023 14:30

№ 103 Гражданско отделение

49

Търговско дело

788 / 2022

ЕННА ЕНЕРДЖИ ЕООД/ в ликвидация/, Е. . ..

 

Галина Чавдарова

07.02.2023 14:30

№ 105 Търговско отделение

50

Въззивно гражданско дело

2293 / 2022

С. Й. И.

П. П. И.

Златина Иванова Кавърджикова

07.02.2023 15:00

№ 103 Гражданско отделение

51

Въззивно гражданско дело

2010 / 2022

М. Н. С.

КОРЕКТ ММ - ВАРНА ЕООД, ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД, Ж. П. С., ТД НА НАП ВАРНА (0000000300 ), ОБЩИНА ВАРНА

Ирена Николова Петкова

08.02.2023 09:00

№ 103 Гражданско отделение

52

Въззивно гражданско дело

2463 / 2022

Т. К. Т.

М. Л. Д., Т. Г. Г.

мл.с. Симона Радославова Донева

08.02.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение

53

Въззивно гражданско дело

2442 / 2022

Д. М. А.

Д. Я. К.

мл.с. Симона Радославова Донева

08.02.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение

54

ЧНД

1148 / 2022

Министерство на правосъдието Австрия, Р. Н. Т.

 

Яна Панева

08.02.2023 09:30

№ 109 Наказателно отделение

55

Въззивно гражданско дело

2553 / 2022

А. Е. А.

Н. Е. У.

Наталия Панайотова Неделчева

08.02.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение

56

Търговско дело

369 / 2020

ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП ЕООД

Д. А. П., Д. А. И., Т. П. И.

ЖАНА ИВАНОВА МАРКОВА КОЛЕВА

08.02.2023 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

57

ЧНД

1486 / 2022

Министерство на правосъдието Нидерландия, Б. А. М.

 

Светла Василева Даскалова

08.02.2023 10:00

№ 109 Наказателно отделение

58

Въззивно гражданско дело

2498 / 2022

П. Х. Л.

Д. Л. К., М. Л. К.

Ирена Николова Петкова

08.02.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение

59

Въззивно гражданско дело

2630 / 2022

ЧЕРНО МОРЕ АД

В. Б. Г., В. С. И., АРКОН ПАРТНЪРС ООД, К. И. Д., ТД НА НАП ВАРНА (0000000300 ), ОБЩИНА ВАРНА, К. Г. В., Р. Г. М., Д. П. Й., Д. Й. П., Т. Й. Ф., Т. С. И., У. Т. Д., Р. Ж. П., З. В. Я., П. Г. Д., Х. И. Б., Д. К. Д., Н. Б. В.

Наталия Панайотова Неделчева

08.02.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение

60

Въззивно гражданско дело

2626 / 2022

И. Н. Н.

БУЛТРЕЙД-2002 ООД, И. Н. Д., Р. С. С., БУЛТРЕЙДИНГ БГ ЕООД, М. С. Т., Л. Б. П., Р. Б. Д., Г. Б. С., ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, Н. П. Д., П. П. П.

Наталия Панайотова Неделчева

08.02.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение

61

Търговско дело

505 / 2022

ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД

Управление на сгради и проекти ЕООД

Жана Иванова Маркова

08.02.2023 10:30

№ 105 Търговско отделение

62

Търговско дело

614 / 2022

К. С. И.

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Жана Иванова Маркова

08.02.2023 10:30

№ 105 Търговско отделение

63

Въззивно гражданско дело

2522 / 2022

М. С. Б.

Д. Б. С., А. И. С.

Ирена Николова Петкова

08.02.2023 10:30

№ 103 Гражданско отделение

64

Гражданско дело

2340 / 2022

А. Т. Т., М. Г. Д.

М. М. М., В. М. М.

Атанас Василев Славов

08.02.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение

65

Въззивно гражданско дело

11 / 2023

П. С. Й.

КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ ЕАД

Елина Пламенова Карагьозова

08.02.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение

66

Въззивно гражданско дело

2652 / 2022

Р. П. К.

Ц. И. И.

Мария Кирилова Терзийска

08.02.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение

67

Въззивно гражданско дело

59 / 2023

О. Х. С.

Интейк ЕООД, ГЛАС ГОЛД ГРУП ЕУ ЕООД

Мария Кирилова Терзийска

08.02.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение

68

Въззивно гражданско дело

2599 / 2022

МАКСИ КОНСУЛТ ЕООД

ЮРКОНСУЛТ ООД

Елина Пламенова Карагьозова

08.02.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение

69

Гражданско дело

1617 / 2020

Г. З. Г., Д. З. Г., З. Г. Г., И. Г. П., И. Д. Г.

Т. Б. Б., ИНТЕРЕКСПРЕС ЕООД

Атанас Василев Славов

08.02.2023 14:00

№ 103 Гражданско отделение

70

Въззивно гражданско дело

2250 / 2022

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД

Р. Х. Я.

Марин Георгиев Маринов

08.02.2023 14:00

№ 105 Търговско отделение

71

Въззивно гражданско дело

2584 / 2022

Толини - Варна ЕООД

Н. А. К.

Елина Пламенова Карагьозова

08.02.2023 14:00

№ 105 Търговско отделение

72

ЧНД

45 / 2023

Затвор - Варна

Б. И. О.

Петър Митев

08.02.2023 14:00

№ 109 Наказателно отделение

73

ЧНД

76 / 2023

Затвор - Варна

Т. С. С.

Станчо Радев Савов

08.02.2023 14:15

№ 109 Наказателно отделение

74

Гражданско дело

244 / 2022

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

С. А. А., Г. В. А.

Атанас Василев Славов

08.02.2023 14:30

№ 103 Гражданско отделение

75

ЧНД

67 / 2023

Затвор - Варна

М. А. М.

Иваничка Димитрова Славкова

08.02.2023 14:45

№ 109 Наказателно отделение

76

Гражданско дело

2094 / 2022

А. Р. А.

Прокуратура на Република България

Атанас Василев Славов

08.02.2023 15:00

№ 103 Гражданско отделение

77

ЧНД

91 / 2023

Затвор - Варна

Н. Р. К.

Румяна Петрова Петрова

08.02.2023 15:00

№ 109 Наказателно отделение

78

Гражданско дело

1782 / 2022

А. Ю. Н.

НОРД БЪЛГАРИЯ ЕООД

Атанас Василев Славов

08.02.2023 15:30

№ 103 Гражданско отделение

79

Търговско дело

914 / 2019

КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, Д. А. Д., Л. М. Б., С. И. Р.

АГРОБУЛС ООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, А. П. Н.

ДЕНИЦА ДОБРЕВА ДОБРЕВА

09.02.2023 09:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

80

Гражданско дело

1788 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, С. П. Г.

Д. И. К.

Михаил Михайлов

09.02.2023 09:00

№ 103 Гражданско отделение

81

Търговско дело

477 / 2022

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

ЕЛИТ СТРОЙ 6 ЕООД

Деница Добрева

09.02.2023 09:30

№ 105 Търговско отделение

82

Гражданско дело

191 / 2023

К. С. С., А. Е. Л.

 

Михаил Михайлов

09.02.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение

83

ВНЧХД

80 / 2023

В. С. В., Т. С. С.

 

Румяна Петрова Петрова

09.02.2023 09:30

№ 109 Наказателно отделение

84

ВНЧХД

21 / 2023

Т. И. Р., С. А. М.

 

Станчо Радев Савов

09.02.2023 09:45

№ 109 Наказателно отделение

85

Търговско дело

107 / 2022

М. Г. М., М. Н. П., Банка ДСК АД

ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Деница Добрева

09.02.2023 10:00

№ 105 Търговско отделение

86

ВНАХД

16 / 2023

Н. К. А.

 

Светла Василева Даскалова

09.02.2023 10:00

№ 109 Наказателно отделение

87

НОХД

23 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

М. П. И.

Стоян Константинов Попов

09.02.2023 10:00

№ 002 Наказателно отделение

88

Гражданско дело

2573 / 2021

С. Г. П.

К. . Ф.

Деница Славова

09.02.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение

89

Търговско дело

140 / 2022

Д. Д. Д.

Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД

Светлана Тодорова

09.02.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение

90

ВНОХД

14 / 2023

К. Г. Д.

 

Трайчо Георгиев Атанасов

09.02.2023 13:30

№ 109 Наказателно отделение

91

ВНОХД

1499 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, Районна прокуратура - Варна

И. Д. М.

Мая Веселинова Нанкинска

09.02.2023 13:30

№ 109 Наказателно отделение

92

ВНОХД

38 / 2023

Х. Х. К.

 

Трайчо Георгиев Атанасов

09.02.2023 13:30

№ 109 Наказателно отделение

93

ВНОХД

27 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, Д. К. Д., И. М. И.

 

Мая Веселинова Нанкинска

09.02.2023 13:40

№ 109 Наказателно отделение

94

ВНОХД

1203 / 2022

С. И. Д., Д. И. И., С. К. Х.

 

Трайчо Георгиев Атанасов

09.02.2023 14:00

№ 109 Наказателно отделение

95

ВЧНД

66 / 2023

М. Р. Г.

 

Мая Веселинова Нанкинска

09.02.2023 14:00

№ 109 Наказателно отделение

96

Търговско дело

337 / 2022

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

МАРИНА ГАРДЪН ЕООД, Т. М. К., Л. К. Л.

Светлана Тодорова

09.02.2023 14:30

№ 105 Търговско отделение

97

Гражданско дело

494 / 2022

Р. . Х., М. Р. Х.

Прокуратура на Република България

Деница Славова

09.02.2023 14:30

 

98

ВНОХД

1485 / 2022

Д. И. И., С. . М.

 

Ерна Якова-Павлова

09.02.2023 14:30

№ 109 Наказателно отделение

99

Гражданско дело

1501 / 2022

А. П. П.

П. А. П., Т. З. П., А. А. П.

Деница Славова

09.02.2023 15:00

№ 103 Гражданско отделение

100

Търговско дело

772 / 2022

АЛДО ФЕНИКС ЕООД

 

Светлана Тодорова

09.02.2023 15:00

№ 105 Търговско отделение

101

Гражданско дело

2235 / 2017

ДИМОВ КЪМПАНИ ЕООД В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, П. Б. П., М. А. В., Р. П. Т.

Е. П. К., В. А. К.

ДЕНИЦА СЛАВОВА

09.02.2023 15:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

102

Търговско дело

708 / 2022

ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД

ТРАНС БЕТОН ООД

Светлана Тодорова

09.02.2023 15:30

№ 105 Търговско отделение

103

Гражданско дело

588 / 2021

В. О. М.

Ю. Х. Б.

Деница Славова

09.02.2023 16:00

№ 103 Гражданско отделение

104

Гражданско дело

2047 / 2022

К. Т. К.

С. Д. К.

Ивелина Владова

10.02.2023 09:00

№ 103 Гражданско отделение

105

Търговско дело

526 / 2021

ДЕНЧЕВ ООД

С. И. Д.

Тони Кръстев

10.02.2023 09:30

№ 105 Търговско отделение

106

Търговско дело

347 / 2021

ТЕХНОВЕНТ ЕООД

СИС БИЛДИНГ СИСТЕМС ЕООД

Тони Кръстев

10.02.2023 10:00

№ 105 Търговско отделение

107

Гражданско дело

2182 / 2022

П. Х. Х., Т. Г. Т.

А. М. А.

Геновева Илиева

10.02.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение

108

Гражданско дело

2281 / 2017

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Д. Г. Д., Р. Г. С., П. В. С.

ИВЕЛИНА ЗЛАТКОВА ВЛАДОВА

10.02.2023 10:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

109

Гражданско дело

1657 / 2021

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

И. Х. И., Ю. Е. И., Х. И. Х.

Геновева Илиева

10.02.2023 11:00

№ 103 Гражданско отделение

110

Търговско дело

300 / 2022

Банка ДСК АД

М. Т. А.

Радостин Георгиев Петров

10.02.2023 13:20

№ 105 Търговско отделение

111

Търговско дело

573 / 2022

О. М. Т., К. И. Д.

РОС ЕВРОПА ООД

Радостин Георгиев Петров

10.02.2023 13:25

№ 105 Търговско отделение

112

Гражданско дело

1936 / 2021

Й. Н. К., И. Н. К., Д. Н. К., П. И. К.

М. Д. Д., Я. Д. Я.

Нейко Симеонов Димитров

10.02.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение

113

Търговско дело

699 / 2022

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД

ИЛИ ЕНД ХОЛИДЕЙ ООД

Радостин Георгиев Петров

10.02.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение

114

Търговско дело

602 / 2022

Т. М. Ж.

А. П. А.

Радостин Георгиев Петров

10.02.2023 13:45

№ 105 Търговско отделение

115

Гражданско дело

1302 / 2021

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Т. К. Г., Ж. М. С.

Нейко Симеонов Димитров

10.02.2023 14:00

№ 103 Гражданско отделение

116

Гражданско дело

1350 / 2022

Р. Д. Я., ЕТ ОРИОН-ВЕСЕЛА НИКОЛОВА, И. В. К.

РОСА ФЕРОСА ЕООД

Нейко Симеонов Димитров

10.02.2023 14:00

№ 103 Гражданско отделение

117

Търговско дело

364 / 2022

ЛУКСИММО ООД, Т. Д. С., Д. К. К.

В. О. П., З. П. Д.

Радостин Георгиев Петров

10.02.2023 14:00

№ 105 Търговско отделение

118

Търговско дело

609 / 2022

Г. П. Г.

П. А. М., Н. А. И., И. А. И.

Радостин Георгиев Петров

10.02.2023 14:00

№ 105 Търговско отделение

119

Гражданско дело

2318 / 2021

КПКОНПИ

С. А. С., Д. П. С., Д. Г. Г., А. С. С., КРИЕЙТ ИНВЕСТ ЕООД

Нейко Симеонов Димитров

10.02.2023 14:30

№ 103 Гражданско отделение

120

Търговско дело

1132 / 2020

Н. И. Н.

НОВОТЕХ-95 ООД

Радостин Георгиев Петров

10.02.2023 15:00

№ 105 Търговско отделение

121

Гражданско дело

884 / 2022

В. Й. Т.

Т. Т. А.

Нейко Симеонов Димитров

10.02.2023 15:30

№ 103 Гражданско отделение

 

  Съдът си запазва правото да прави промени в графика.