Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

 

 СПРАВКА ЗА НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.02.2024 Г. ДО 23.02.2024 Г.      

 

Вид дело

Номер / година

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик

Насрочване на делото

Зала

1

Гражданско дело

2147 / 2023

В. Д. Т., З. С. В.

Д. С. Р.

Геновева Илиева

16.02.2024 08:45

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

2

Гражданско дело

2113 / 2023

Р. Н. Д.

К. О. К.

Геновева Илиева

16.02.2024 09:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

3

Частно наказателно дело

1544 / 2023

Министерство на правосъдието Австрия, Я. П. Й.

 

Асен Владимиров Попов

16.02.2024 09:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

4

Гражданско дело

2179 / 2022

И. А. В.

Р. Е. П.

Геновева Илиева

16.02.2024 09:45

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

5

Търговско дело

363 / 2023

М. . М.

Аврора алианс ЕООД

Диана Колева Стоянова

16.02.2024 10:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

6

Въззивно частно наказателно дело

228 / 2024

Я. П. Й.

С. К. И.

Петър Митев

16.02.2024 10:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

7

Частно наказателно дело

239 / 2024

Окръжна прокуратура - Варна, С. Т. З.

М. Д. Т.

Петър Митев

16.02.2024 10:15

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

8

Гражданско дело

136 / 2022

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество

К. И. Г., Ж. С. Г., И. К. Г.

Геновева Илиева

16.02.2024 11:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

9

Гражданско дело

2061 / 2023

И. К. Б., В. К. М.

Прокуратура на Република България

Геновева Илиева

16.02.2024 11:15

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

10

Наказателно дело от общ характер

1232 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, А. К. А., Я. Н. С.

Б. А. Й., Т. А. К., П. В. Й.

Ерна Якова-Павлова

16.02.2024 13:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

11

Гражданско дело

2112 / 2023

Г. З. Х.

М. Р. Х.

Нейко Симеонов Димитров

16.02.2024 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

12

Гражданско дело

2252 / 2023

В. А. Б.

А. В. Б.

Нейко Симеонов Димитров

16.02.2024 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

13

Гражданско дело

212 / 2016

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, Л. Й. Ч., В. С. И., С. П. К., Н. Н. Н.

С. Х. С., Л. Т. С., Л. С. Г., А. Л. С., А. П. А., М. И. М.

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

16.02.2024 14:00

 

14

Гражданско дело

1356 / 2023

Н. С. Н.

Н. С. М.

Нейко Симеонов Димитров

16.02.2024 14:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

15

Гражданско дело

322 / 2023

ГИТЕКС ЕООД

Й. М. Й., Д. С. Й.

Нейко Симеонов Димитров

16.02.2024 15:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

16

Търговско дело

438 / 2023

З. П. Н.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД

Ралица Цанкова Райкова

19.02.2024 09:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

17

Наказателно дело от общ характер

1315 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, Д. К. Д.

Е. Л. У.

Иваничка Димитрова Славкова

19.02.2024 09:30

Апелативна зала гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

18

Наказателно дело от общ характер

1276 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, Д. И. И.

М. И. В., П. Б. Т.

Даниела Михайлова

19.02.2024 09:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

19

Въззивно гражданско дело

2300 / 2023

В. И. Ж.

И. С. Ж.

Красимир Тодоров Василев

19.02.2024 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

20

Въззивно гражданско дело

2447 / 2023

П. М. С.

М. П. С., Л. П. С.

Светла Величкова Пенева

19.02.2024 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

21

Частно наказателно дело

211 / 2024

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЕРМАНИЯ

 

Асен Владимиров Попов

19.02.2024 09:30

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

22

Търговско дело

173 / 2023

Колект БГ АД, В. Д. С.

И. С. И.

Ралица Цанкова Райкова

19.02.2024 10:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

23

Въззивно гражданско дело

56 / 2024

Ц. Г. Ц.

Г. Н. Ц.

Светла Величкова Пенева

19.02.2024 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

24

Наказателно дело от общ характер

881 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, З. А. З.

Н. Д. Д.

Деян Иванов Денев

19.02.2024 10:30

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

25

Търговско дело

120 / 2023

Г. Д. В.

ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Ралица Цанкова Райкова

19.02.2024 11:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

26

Въззивно гражданско дело

12 / 2024

Т. . Х.

Н. . К.

Мая Недкова

19.02.2024 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

27

Въззивно гражданско дело

55 / 2024

ОБЩИНА ВАРНА

С. П. Д.

Златина Иванова Кавърджикова

19.02.2024 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

28

Въззивно гражданско дело

7 / 2024

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Наследниците на Атанас Иванов Атанасов, И. А. А.

Константин Димитров Иванов

19.02.2024 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

29

Въззивно гражданско дело

105 / 2024

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

ЕТ ИВАЙЛО ИВАНОВ - 2000

Константин Димитров Иванов

19.02.2024 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

30

Въззивно гражданско дело

18 / 2024

К. К. К.

П. В. К., В. В. К., Н. В. К.

мл.с. Станислав Мирославов Ангелов

19.02.2024 14:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

31

Въззивно гражданско дело

189 / 2024

Д. В. И., В. Л. Л., Д. И. Н., С. Н. К., Д. Б. С., Е. Х. Т., Л. С. Л., С. С. И., В. В. И., И. Д. Н.

С. Н. К., М. М. А.

Мая Недкова

19.02.2024 14:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

32

Въззивно гражданско дело

1308 / 2023

В. К. К., П. Д. Б.

П. Т. Т., Е. . Т.

Константин Димитров Иванов

19.02.2024 14:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

33

Въззивно гражданско дело

2477 / 2023

Ф. П. Ф.

Т. Н. Н., П. Ф. Ф., Н. Ф. Ф.

Златина Иванова Кавърджикова

19.02.2024 14:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

34

Въззивно гражданско дело

128 / 2024

Г. П. Р., М. В. В.

С. Г. П., С. Г. Г., Н. В. Г., Ж. К. П.

Златина Иванова Кавърджикова

19.02.2024 14:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

35

Въззивно гражданско дело

2160 / 2023

Е. М. С.

Г. А. С.

Златина Иванова Кавърджикова

19.02.2024 15:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

36

Наказателно дело от общ характер

364 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, Ж. Е. Е., Н. С. Г., В. С. Г., Н. Н. Г.

В. В. К.

Петър Митев

20.02.2024 09:00

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

37

Въззивно гражданско дело

107 / 2024

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ВАРНА

В. М. Ф.

Невин Реджебова Шакирова

20.02.2024 09:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

38

Въззивно гражданско дело

114 / 2024

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Д. Г. Д.

мл.с. Виляна Николаева Михалева

20.02.2024 09:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

39

Въззивно гражданско дело

2489 / 2023

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД, М. В. П.

КЕРЧЕВ ПЛАСТ ЕООД

Николай Свиленов Стоянов

20.02.2024 09:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

40

Въззивно гражданско дело

1502 / 2023

Е. Ш. А.

К. П. Б., П. И. Щ., Кооперация ПРИМОРСКА ПОПУЛЯРНА БИЗНЕС - КООПЕРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ, А. Л. Щ.

Невин Реджебова Шакирова

20.02.2024 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

41

Въззивно гражданско дело

2485 / 2023

Г. А. В.

А. Г. В.

Николай Свиленов Стоянов

20.02.2024 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

42

Търговско дело

384 / 2023

Банка ДСК АД

Л. Н. Л.

Цвета Павлова

20.02.2024 10:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

43

Въззивно гражданско дело

2436 / 2023

Н. Н. С.

К. М. С.

Николай Свиленов Стоянов

20.02.2024 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

44

Въззивно гражданско дело

186 / 2024

К. К. К.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Невин Реджебова Шакирова

20.02.2024 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

45

Въззивно гражданско дело

169 / 2024

Г. Д. Ч., Г. Н. Ч.

А. А. С.

мл.с. Виляна Николаева Михалева

20.02.2024 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

46

Въззивно гражданско дело

2380 / 2022

Х. Т. И., И. Х. Д.

ТЕРМО ЛИДЕР ООД

мл.с. Симона Радославова Донева

20.02.2024 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

47

Наказателно дело от общ характер

39 / 2024

Окръжна прокуратура - Варна, Г. Н. М.

М. Р. Р.

Асен Владимиров Попов

20.02.2024 10:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

48

Търговско дело

220 / 2023

АГРО ПЛАНТ ИНВЕСТ ЕООД, З. Б. Ж.

АГРО РЕЗЕРВ ЕООД/ в несъстоятелност/

Цвета Павлова

20.02.2024 10:15

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

49

Въззивно гражданско дело

851 / 2023

В. Б. Н.

П. М. С.

Светла Величкова Пенева

20.02.2024 10:30

 

50

Търговско дело

782 / 2022

ОБЩИНА СИЛИСТРА

М И М ФАМИЛИ ООД, ВАТ КЪМПАНИ РУСЕ ЕООД

Цвета Павлова

20.02.2024 11:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

51

Търговско дело

490 / 2023

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Е. Й. А.

Цвета Павлова

20.02.2024 11:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

52

Търговско дело

275 / 2023

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

А. К. К.

Галина Чавдарова

20.02.2024 13:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

53

Въззивно гражданско дело

154 / 2024

Н. Ж. Л.

Л. Д. Л.

Иванка Димитрова Дрингова

20.02.2024 13:00

 

54

Въззивно гражданско дело

213 / 2024

Р. И. И., М. К. Д.

ДИРЕКЦИЯ"СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ДОЛНИ ЧИФЛИК

Весела Гълъбова

20.02.2024 13:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

55

Търговско дело

470 / 2023

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД, Р. Р. Р.

А. Х. Ф.

Галина Чавдарова

20.02.2024 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

56

Търговско дело

296 / 2023

Г. И. Б.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Галина Чавдарова

20.02.2024 14:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

57

Търговско дело

543 / 2023

Ю. С. Д.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД

Галина Чавдарова

20.02.2024 15:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

58

Търговско дело

702 / 2023

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД

М. К. К.

Весела Гълъбова

21.02.2024 09:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

59

Въззивно гражданско дело

205 / 2024

Г. Г. К., С. Д. Х.

М. Г. И.

Ивелина Владова

21.02.2024 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

60

Търговско дело

724 / 2023

ДЖАКО ЕООД/в ликвидация/, К. К. К.

 

Весела Гълъбова

21.02.2024 10:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

61

Въззивно гражданско дело

2276 / 2023

М. Д. Г.

Р. М. Г., Д. М. Г.

Ирена Николова Петкова

21.02.2024 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

62

Въззивно гражданско дело

1894 / 2022

А. А. А., М. С. И.

В. Н. П.

Ирена Николова Петкова

21.02.2024 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

63

Въззивно гражданско дело

2344 / 2023

Д. А. К.

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ГР.БЯЛА УЛ.ЦАР ИВАЙЛО 1

Иванка Димитрова Дрингова

21.02.2024 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

64

Въззивно гражданско дело

1604 / 2023

КАЛИПСО ДВ ЕООД

ОБЩИНА ВАРНА, К. А. М., КЕЙРОС ЕООД

Иванка Димитрова Дрингова

21.02.2024 10:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

65

Частно наказателно дело

191 / 2024

Окръжна прокуратура - Варна, Р. Н. Т.

А. Л. П.

Станчо Радев Савов

21.02.2024 10:30

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

66

Въззивно гражданско дело

2192 / 2023

Л. В. Д.

Д. И. А., И. А. В., Й. А. В.

Ивелина Владова

21.02.2024 10:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

67

Гражданско дело

1979 / 2017

ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕАД, Н. А. Г.

М ЛИЗИНГ ЕАД, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

21.02.2024 13:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

68

Въззивно гражданско дело

59 / 2024

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Г. С. Г.

Мила Йорданова Колева

21.02.2024 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

69

Въззивно гражданско дело

121 / 2024

П. Д. Л.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Тони Кръстев

21.02.2024 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

70

Въззивно гражданско дело

120 / 2024

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

С. Р. С.

Десислава Георгиева Жекова

21.02.2024 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

71

Въззивно гражданско дело

124 / 2024

АПС БЕТА България ЕООД, Н. Н. Н.

А. П. А.

Мила Йорданова Колева

21.02.2024 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

72

Въззивно гражданско дело

191 / 2024

ВПА Строй ЕООД

Проектиране и Строителство Инвест ЕООД

Десислава Георгиева Жекова

21.02.2024 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

73

Гражданско дело

2373 / 2019

КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ВАРНА

И. В. Г., Б. Д. Г., М. И. Г., В. И. Г.

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

21.02.2024 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

74

Гражданско дело

1413 / 2023

Е. Т. А., В. С. И.

В. И. Р., Е. П. Г., П. Г. П.

Атанас Василев Славов

21.02.2024 14:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

75

Частно наказателно дело

138 / 2024

Затвор - Варна

А. С. А.

Петър Митев

21.02.2024 14:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

76

Частно наказателно дело

233 / 2024

Затвор - Варна

К. И. Г.

Петър Митев

21.02.2024 14:15

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

77

Гражданско дело

2225 / 2020

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, гр.Варна, КПКОНПИ

В. Г. В., С. Г. С., С. Г. Б., В. Г. Б.

Атанас Василев Славов

21.02.2024 14:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

78

Въззивно гражданско дело

2049 / 2023

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, Ю. А. Д.

К. И. Х.

Тони Кръстев

21.02.2024 14:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

79

Частно наказателно дело

135 / 2024

Затвор - Варна

Д. Й. С.

Стоян Константинов Попов

21.02.2024 14:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

80

Гражданско дело

260 / 2022

М. В. А.

АМБУЛАТОРИЯ-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ООД, П. С. Х., И. Й. П.

Атанас Василев Славов

21.02.2024 15:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

81

Гражданско дело

744 / 2023

ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ АД

В. Х. М.

Атанас Василев Славов

21.02.2024 15:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

82

Въззивно гражданско дело

286 / 2024

Р. С. И., Р. С. Р.

С. П. Р.

Ирена Николова Петкова

22.02.2024 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

83

Въззивно гражданско дело

302 / 2024

Ч. А. Б., К. А. М.

В. А. Б.

Ирена Николова Петкова

22.02.2024 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

84

Наказателно дело от общ характер

122 / 2024

Окръжна прокуратура - Варна

М. С. С.

Деян Иванов Денев

22.02.2024 10:30

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

85

Гражданско дело

2093 / 2022

Д. Р. Н., Ж. Е. Е., З. А. З., Д. Г. Д.

Прокуратура на Република България

Деница Славова

22.02.2024 13:25

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

86

Въззивно наказателно дело от общ характер

1070 / 2023

Ж. Е. Е., Г. Г. Н.

 

Иваничка Димитрова Славкова

22.02.2024 13:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

87

Въззивно наказателно дело от общ характер

1686 / 2023

С. Й. С.

 

Светлозар Георгиев Георгиев

22.02.2024 13:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

88

Наказателно дело от общ характер

240 / 2024

Окръжна прокуратура - Варна

С. К. Ж., И. К. Ж.

Мая Веселинова Нанкинска

22.02.2024 13:30

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

89

Въззивно наказателно дело от общ характер

1541 / 2023

И. А. Д.

 

Даниела Михайлова

22.02.2024 13:45

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

90

Гражданско дело

1820 / 2021

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

М. Г. Т.

Деница Славова

22.02.2024 14:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

91

Въззивно административно наказателно дело

1428 / 2023

Н. С. Т.

 

Иваничка Димитрова Славкова

22.02.2024 14:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

92

Въззивно наказателно дело от частен характер

1697 / 2023

Н. Б. А.

С. Я. Ш.

Даниела Михайлова

22.02.2024 14:15

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

93

Наказателно дело от общ характер

235 / 2024

Окръжна прокуратура - Варна

Д. П. П.

Светлозар Георгиев Георгиев

22.02.2024 14:15

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

94

Въззивно наказателно дело от общ характер

125 / 2024

С. Н. А.

 

Светлозар Георгиев Георгиев

22.02.2024 14:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

95

Гражданско дело

2147 / 2023

В. Д. Т., З. С. В.

Д. С. Р.

Геновева Илиева

23.02.2024 09:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

96

Гражданско дело

2029 / 2023

Р. С. С.

Ю. С. Г.

Геновева Илиева

23.02.2024 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

97

Гражданско дело

102 / 2024

С. Л. С.

П. К. Л.

Геновева Илиева

23.02.2024 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

98

Търговско дело

588 / 2023

М. Д. А.

ЛУКС-СТРОЙ 2006 ЕООД, С. П. К.

Десислава Георгиева Жекова

23.02.2024 10:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

99

Наказателно дело от общ характер

931 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, Д. В. К., А. Д. И.

С. П. С., Р. Й. С.

Асен Владимиров Попов

23.02.2024 10:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

100

Частно наказателно дело

232 / 2024

Окръжна прокуратура - Варна

А. Г. С.

Марин Цвятков Атанасов

23.02.2024 10:00

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

101

Гражданско дело

1644 / 2020

КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Х. Й. М., С. Б. М.

Геновева Илиева

23.02.2024 10:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

102

Гражданско дело

660 / 2023

РЕНИТА-ЛУКС ЕООД, И. А. М.

СИТИ ЦЕНТЪР ЕООД

Геновева Илиева

23.02.2024 11:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

103

Гражданско дело

102 / 2024

С. Л. С.

П. К. Л.

Геновева Илиева

23.02.2024 11:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

104

Търговско дело

734 / 2022

ДОСЕВ ИМПЕКС ЕООД

ББ БИЛДИНГ ЕООД

Десислава Георгиева Жекова

23.02.2024 11:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

105

Гражданско дело

1728 / 2023

И. В. С.

ОБЩИНА АКСАКОВО

Нейко Симеонов Димитров

23.02.2024 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

106

Гражданско дело

590 / 2017

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Р. П. Г., К. И. Х., И. Р. П., А. Р. П.

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

23.02.2024 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

107

Гражданско дело

2318 / 2021

КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

С. А. С., Д. П. С., КРИЕЙТ ИНВЕСТ ЕООД, А. С. С., Д. Г. Г.

Нейко Симеонов Димитров

23.02.2024 14:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

108

Гражданско дело

709 / 2023

М. К. П., Т. М. Т.

З. Н. П.

Нейко Симеонов Димитров

23.02.2024 15:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

109

Гражданско дело

2160 / 2022

И. В. Г., Г. П. Г.

С. Л. К., Д. Д. Г., К. П. Я., А. П. П., В. Н. М., Г. И. Д., Д. Н. Д., С. Д. С., Р. С. И., М. В. М., Ж. Д. Д., П. Д. Т., Л. В. П., Н. Х. П., С. Д. Й., Е. И. Й., Т. К. С., Н. П. С., М. К. С., Х. А. К., Ж. Т. Г., С. И. Т., Г. Д. С.

Нейко Симеонов Димитров

23.02.2024 15:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

 

 

     Съдът си запазва правото да прави промени в графика.