Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

 

 СПРАВКА ЗА НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 21.09.2023 Г. ДО 29.09.2023 Г.    

Вид дело

Номер / година

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик

Насрочване на делото

Зала

1

Наказателно дело от общ характер

197 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, Г. Н. М.

Т. И. Д.

Яна Панева

18.09.2023 09:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

2

Въззивно гражданско дело

1274 / 2023

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ КВ. ЕВКСИНОГРАД, УЛ.20, № 18

А. В. В.

Мирела Огнянова Кацарска

18.09.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

3

Въззивно гражданско дело

1329 / 2023

К. Д. Д.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Красимир Тодоров Василев

18.09.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

4

Въззивно гражданско дело

2657 / 2022

В. П. Т.

Б. В. Т.

Красимир Тодоров Василев

18.09.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

5

Въззивно гражданско дело

1046 / 2023

ТАТА 1 ЕООД

П. Х. П.

Красимир Тодоров Василев

18.09.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

6

Въззивно гражданско дело

1272 / 2023

П. Г. П.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Мирела Огнянова Кацарска

18.09.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

7

Наказателно дело от общ характер

843 / 2022

Софийски градски съд - СНС закрит, К. Г. Г., П. Д. М.

С. Й. Ц., И. Р. И., А. П. Б., З. В. В., И. Б. Б.

Асен Владимиров Попов

18.09.2023 09:30

Апелативна зала гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

8

Въззивно гражданско дело

926 / 2023

А. Х. А.

Н. Ж. В.

Мирела Огнянова Кацарска

18.09.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

9

Търговско дело

366 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

ВАЛИМЕК ЕООД

Радостин Георгиев Петров

18.09.2023 10:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

10

Търговско дело

416 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

АУТО БАЗАР-ДОБРЕВИ ЕООД

Радостин Георгиев Петров

18.09.2023 10:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

11

Търговско дело

504 / 2023

Луук тайм ЕООД

 

Радостин Георгиев Петров

18.09.2023 10:15

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

12

Търговско дело

166 / 2023

Д. Г. Р.

ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Радостин Георгиев Петров

18.09.2023 10:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

13

Наказателно дело от общ характер

1000 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, Р. Б. Л.

К. Ш. А., Г. И. А.

Стоян Константинов Попов

18.09.2023 10:30

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

14

Търговско дело

492 / 2023

ХРОНО ООД

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СТАТУС ЕООД

Радостин Георгиев Петров

18.09.2023 11:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

15

Наказателно дело от общ характер

1105 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

Г. Г. Г.

Трайчо Георгиев Атанасов

18.09.2023 13:00

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

16

Въззивно гражданско дело

1014 / 2023

Б. Д. П.

Ж. А. П.

Мая Недкова

18.09.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

17

Въззивно гражданско дело

1168 / 2023

Я. К. К.

С. К. К.

Мая Недкова

18.09.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

18

Въззивно гражданско дело

1240 / 2023

С. Р. Р.

Н. С. Р.

Златина Иванова Кавърджикова

18.09.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

19

Въззивно гражданско дело

1166 / 2023

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

С. Ц. Н.

Константин Димитров Иванов

18.09.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

20

Наказателно дело от общ характер

1009 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

С. Й. П.

Ерна Якова-Павлова

18.09.2023 13:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

21

Въззивно гражданско дело

690 / 2023

Г. И. М.

К. В. К., Д. Б. К., Т. П. Д.

Мая Недкова

18.09.2023 14:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

22

Въззивно гражданско дело

1136 / 2023

Л. Т. П.

К. Т. П.

Златина Иванова Кавърджикова

18.09.2023 14:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

23

Въззивно гражданско дело

1262 / 2023

А. Х. А., Я. Й. С.

К. А. Х., Х. А. Х.

Златина Иванова Кавърджикова

18.09.2023 14:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

24

Въззивно гражданско дело

1288 / 2023

С. В. М.

Прокуратура на Република България

Константин Димитров Иванов

18.09.2023 14:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

25

Въззивно гражданско дело

1714 / 2023

Г. А. Г.

Д. В. Д.

мл.с. Станислав Мирославов Ангелов

18.09.2023 14:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

26

Въззивно гражданско дело

562 / 2023

И. А. А., К. В. К.

Л. . А., С. М. Р., А. Д. А., И. П. Р., Д. А. А.

Мая Недкова

18.09.2023 14:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

27

Частно наказателно дело

1183 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

Д. К. М.

Ерна Якова-Павлова

18.09.2023 14:45

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

28

Въззивно гражданско дело

1326 / 2023

С. П. П.

М. Н. Н.

Златина Иванова Кавърджикова

18.09.2023 15:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

29

Частно наказателно дело

1182 / 2023

Пробационна служба - Варна

Г. Г. Г.

Ерна Якова-Павлова

18.09.2023 15:15

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

30

Частно наказателно дело

1233 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

С. Д. Р.

Ерна Якова-Павлова

18.09.2023 15:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

31

Наказателно дело от общ характер

385 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, Д. В. К.

Д. К. Д.

Иваничка Димитрова Славкова

19.09.2023 09:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

32

Търговско дело

63 / 2023

БАЛИК ТУР АД, НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, И. В. К.

НАДИН 2005 ЕООД

Цвета Павлова

19.09.2023 09:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

33

Търговско дело

12 / 2023

А. И. К.

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Цвета Павлова

19.09.2023 10:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

34

Търговско дело

303 / 2023

КОНСТАНТИНОС АНАСТАСИУ - 98 ЕООД

ИЗВОРОВО АГРО ЕООД

Цвета Павлова

19.09.2023 10:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

35

Гражданско дело

1122 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

Х. Н. Х.

Деница Славова

19.09.2023 10:30

 

36

Частно наказателно дело

949 / 2023

Министерство на правосъдието Австрия, С. Т. З., Б. А. М.

 

Асен Владимиров Попов

19.09.2023 11:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

37

Търговско дело

744 / 2022

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД, П. П. У.

В. К. А.

Цвета Павлова

19.09.2023 11:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

38

Търговско дело

542 / 2022

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ПЕНЧЕВ И ПАРТНЬОРИ"

Цвета Павлова

19.09.2023 11:45

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

39

Наказателно дело от общ характер

723 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, Д. В. К., С. Ж. Ж., Н. Ж. Ж., И. Ж. Ж.

М. И. Р., Я. И. Р.

Светлозар Георгиев Георгиев

19.09.2023 13:00

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

40

Въззивно гражданско дело

449 / 2023

Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД

Л. Д. М.

Радостин Георгиев Петров

19.09.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

41

Въззивно гражданско дело

1149 / 2023

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "Военни клубове и военно-почивно дело"

ЕЛИТ СТРОЙ 6 ЕООД

Ралица Цанкова Райкова

19.09.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

42

Въззивно гражданско дело

1248 / 2023

С. К. В.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

Ралица Цанкова Райкова

19.09.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

43

Наказателно дело от общ характер

848 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

Ж. А. П., Б. М. М., С. Й. С.

Яна Панева

19.09.2023 13:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

44

Въззивно гражданско дело

1246 / 2023

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД

А. А. П.

Галина Чавдарова

19.09.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

45

Въззивно гражданско дело

1390 / 2023

Е. Н. Д.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

Галина Чавдарова

19.09.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

46

Въззивно гражданско дело

1607 / 2023

Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД

Е. Н. П.

Галина Чавдарова

19.09.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

47

Въззивно гражданско дело

941 / 2023

НОВ ДОМ 1 ООД

М. Л. И.

Радостин Георгиев Петров

19.09.2023 14:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

48

Въззивно гражданско дело

989 / 2023

А. Х. Ч.

МЕБЕЛНА КЪЩА ЛАЗУР АД

Радостин Георгиев Петров

19.09.2023 14:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

49

Въззивно гражданско дело

1350 / 2023

Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД

С. Ц. Д.

Галина Чавдарова

19.09.2023 14:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

50

Въззивно гражданско дело

950 / 2023

НЕТКРЕДИТ ООД

Ж. Т. Р.

Ралица Цанкова Райкова

19.09.2023 14:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

51

Въззивно гражданско дело

1521 / 2023

Ж. К. К., Р. К. К., К. Р. К.

ЕОС МАТРИКС ЕООД

Радостин Георгиев Петров

19.09.2023 14:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

52

Въззивно гражданско дело

1564 / 2023

ДА-ЕМ ООД

К. Н. К.

Радостин Георгиев Петров

19.09.2023 14:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

53

Наказателно дело от общ характер

851 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

П. В. И.

Яна Панева

19.09.2023 15:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

54

Търговско дело

58 / 2022

Бългериън Пропърти Тръст ЕООД

ИЛОТ БЛЕК СИЙ ХОТЕЛС АД

Тони Кръстев

20.09.2023 09:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

55

Наказателно дело от общ характер

435 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, С. Т. З., Р. С. Х., Р. Й. А., К. К. Б.

С. Д. Ф.

Светла Василева Даскалова

20.09.2023 09:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

56

Търговско дело

843 / 2021

ХАРАМИЯТА 2020 ЕООД

БОЦИ-67 ООД

Тони Кръстев

20.09.2023 10:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

57

Търговско дело

526 / 2021

ДЕНЧЕВ ООД

С. И. Д.

Тони Кръстев

20.09.2023 10:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

58

Търговско дело

1230 / 2019

В. С. С.

КТМ ЕКС ЕООД

ТОНИ КРЪСТЕВ

20.09.2023 11:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

59

Частно наказателно дело

1226 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, Съд Тимиш Румъния

С. В. Г.

Стоян Константинов Попов

20.09.2023 11:00

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

60

Наказателно дело от общ характер

1225 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, К. С. П.

П. Г. П.

Стоян Константинов Попов

20.09.2023 11:30

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

61

Гражданско дело

547 / 2023

П. Г. М.

Г. М. В.

Атанас Василев Славов

20.09.2023 13:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

62

Частно наказателно дело

1223 / 2023

Министерство на правосъдието Австрия

 

Светла Василева Даскалова

20.09.2023 13:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

63

Гражданско дело

72 / 2023

З. Д. Д.

С. В. Д.

Атанас Василев Славов

20.09.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

64

Въззивно гражданско дело

1410 / 2023

НЮ ПРОДЖЕКТС КОНСУЛТ ЕООД

ДЕТСКА ГРАДИНА № 32 "МОРЯЧЕ"

Светлана Тодорова

20.09.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

65

Въззивно гражданско дело

1373 / 2023

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД

Светлана Тодорова

20.09.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

66

Въззивно гражданско дело

1691 / 2023

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Диана Колева Стоянова

20.09.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

67

Въззивно гражданско дело

1692 / 2023

К. Д. Р., Д. С. С.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

Диана Колева Стоянова

20.09.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

68

Гражданско дело

794 / 2022

М. Г. И.

Б. Б. Й.

Атанас Василев Славов

20.09.2023 14:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

69

Въззивно гражданско дело

1724 / 2023

С. А. Т., К. К. Т.

ВЪЗРАЖДАНЕ 2004 ЕООД

Диана Колева Стоянова

20.09.2023 14:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

70

Частно наказателно дело

949 / 2023

Министерство на правосъдието Австрия, С. Т. З., Б. А. М.

 

Асен Владимиров Попов

20.09.2023 14:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

71

Гражданско дело

1173 / 2022

И. Д. И., О. А. И., Д. И. Д.

М. Г. Б., Й. Б. Б.

Атанас Василев Славов

20.09.2023 14:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

72

Наказателно дело от общ характер

884 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

Н. В. Д.

Светлозар Георгиев Георгиев

20.09.2023 14:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

73

Гражданско дело

1617 / 2020

Г. З. Г., Д. З. Г., З. Г. Г., И. Г. П., И. Д. Г.

Т. Б. Б., ИНТЕРЕКСПРЕС ЕООД

Атанас Василев Славов

20.09.2023 15:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

74

Гражданско дело

554 / 2022

П. Х. П.

Т. С. Б., М. Й. Б.

Атанас Василев Славов

20.09.2023 15:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

75

Гражданско дело

61 / 2023

ТД НА НАП ВАРНА (0000000300 )

М. Ю. М., А. П. Р.

Атанас Василев Славов

20.09.2023 16:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

76

Гражданско дело

267 / 2022

М. Л. Ж., В. М. Т., П. Т. Т.

И. Й. М.

Михаил Михайлов

21.09.2023 09:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

77

Гражданско дело

515 / 2023

И. К. К., П. М. К.

З. И. Д., Ф. И. Г., И. Ц. Г.

Михаил Михайлов

21.09.2023 09:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

78

Наказателно дело от общ характер

1019 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, З. А. З.

М. Д. К.

Петър Митев

21.09.2023 09:00

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

79

Гражданско дело

2322 / 2022

Д. С. Е.

Б. И. С.

Михаил Михайлов

21.09.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

80

Гражданско дело

125 / 2022

Х. Н. Д., Г. С. Д.

ОБЩИНА ВАРНА

Михаил Михайлов

21.09.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

81

Гражданско дело

1328 / 2022

ХОЛИДЕЙ ИНВЕСТ ЕООД

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Михаил Михайлов

21.09.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

82

Гражданско дело

909 / 2019

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

К. В. Ж., А. Р. П.

МИХАИЛ ПЕТКОВ МИХАЙЛОВ

21.09.2023 10:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

83

Търговско дело

1350 / 2020

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ на потребителите на ВиК услуги, Д. И. Д., Е. Т. З., А. С. А., И. П. Н., Р. Т. Г.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

Деница Добрева

21.09.2023 10:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

84

Гражданско дело

752 / 2022

К. Я. Т.

М. С. Б.

Михаил Михайлов

21.09.2023 10:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

85

Въззивно наказателно дело от общ характер

527 / 2023

Р. Н. Т., Г. Н. М., С. И. Д., Районна прокуратура - Варна, М. Н. Н.

К. Т. Г., М. Д. К.

Мая Веселинова Нанкинска

21.09.2023 10:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

86

Наказателно дело от общ характер

756 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, З. А. З.

О. В. Х.

Деян Иванов Денев

21.09.2023 10:30

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

87

Гражданско дело

1534 / 2022

ТЪРГОВСКА БАЗА ООД

ГРЕЙНСТОР ИНВЕСТ АД, БУЛМИКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД, ГРЕЙНСТОР БЪЛГАРИЯ АД

Михаил Михайлов

21.09.2023 11:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

88

Наказателно дело от общ характер

1105 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

Г. Г. Г.

Трайчо Георгиев Атанасов

21.09.2023 13:00

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

89

Търговско дело

207 / 2023

ПЛАНЕКС ЕООД

ВАРНА СИТИ ГРУП ЕООД

Светлана Тодорова

21.09.2023 13:15

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

90

Търговско дело

537 / 2022

КОНСУЛТИНГ-3 ЕООД, И. А. М.

Г. А. А.

Светлана Тодорова

21.09.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

91

Въззивно наказателно дело от общ характер

893 / 2023

С. В. М.

 

Светлозар Георгиев Георгиев

21.09.2023 13:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

92

Въззивно наказателно дело от общ характер

708 / 2022

М. В. Г., Р. Б. Л., В. П. Я., Х. П. Х., Б. М. Х.

 

Светлозар Георгиев Георгиев

21.09.2023 13:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

93

Въззивно наказателно дело от общ характер

1028 / 2023

С. Ф. М.

 

Светлозар Георгиев Георгиев

21.09.2023 13:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

94

Въззивно наказателно дело от общ характер

1148 / 2023

Ж. Г. Ж.

 

Светлозар Георгиев Георгиев

21.09.2023 13:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

95

Гражданско дело

1122 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

Х. Н. Х.

Деница Славова

21.09.2023 13:30

 

96

Въззивно наказателно дело от общ характер

875 / 2023

Районна прокуратура - Варна, К. А. Н.

 

Светлозар Георгиев Георгиев

21.09.2023 13:45

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

97

Търговско дело

816 / 2022

Банка ДСК АД

К. Д. А.

Светлана Тодорова

21.09.2023 14:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

98

Въззивно частно наказателно дело

991 / 2023

И. Д. И.

Г. М. С.

Иваничка Димитрова Славкова

21.09.2023 14:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

99

Въззивно наказателно дело от частен характер

951 / 2023

С. М. И., Х. С. М.

 

Даниела Михайлова

21.09.2023 14:15

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

100

Въззивно наказателно дело от общ характер

1047 / 2023

В. А. М., Районна прокуратура - Варна, Е. В. М.

Д. А. Г., А. Г. Г.

Даниела Михайлова

21.09.2023 14:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

101

Въззивно наказателно дело от общ характер

1060 / 2023

Н. Г. К., З. М. Х., Г. К. Р.

 

Иваничка Димитрова Славкова

21.09.2023 14:45

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1


    Съдът си запазва правото да прави промени в графика.