Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

 

 СПРАВКА ЗА НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 27.06.2022 Г. ДО 01.07.2022 Г.   

 

Вид дело

Номер / година

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик

Насрочване на делото

Зала

1

ЧНД

511 / 2022

Пробационна служба - Варна, Б. А. М.

Х. М. Х.

Станчо Радев Савов

27.06.2022 09:15

№ 002 Наказателно отделение

2

НОХД

918 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, А. К. А., В. Д. Т., С. Х. И., Е. С. С., И. К. И.

Б. В. А., Г. Н. Т.

Иваничка Димитрова Славкова

27.06.2022 09:30

№ 109 Наказателно отделение

3

НОХД

396 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, Р. Б. Л.

К. Д. Я., П. В. К.

Станчо Радев Савов

27.06.2022 09:30

№ 002 Наказателно отделение

4

Търговско дело

1060 / 2020

ЕКСПИРИАН ЕООД

КАКАФОНИЯ 7 ЕООД, З. И. П.

Даниела Илиева Писарова

27.06.2022 10:00

№ 105 Търговско отделение

5

Търговско дело

193 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна

ТРАНС ИЛ ЕООД

Даниела Илиева Писарова

27.06.2022 10:00

№ 105 Търговско отделение

6

ВЧНД

389 / 2022

А. Р. С.

Н. Б. А.

мл.с. Александър Валентинов Цветков

27.06.2022 10:00

№ 103 Гражданско отделение

7

Търговско дело

204 / 2022

Атрадиус Кредито и Каусион, С.А. де Сегурос и Реасегурос клон България КЧТ

МД ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Даниела Илиева Писарова

27.06.2022 10:30

№ 105 Търговско отделение

8

Търговско дело

432 / 2021

Банка ДСК АД

Х. Ш. А.

Даниела Илиева Писарова

27.06.2022 10:30

№ 105 Търговско отделение

9

Търговско дело

799 / 2021

ВГ-4 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Даниела Илиева Писарова

27.06.2022 11:00

№ 105 Търговско отделение

10

Търговско дело

310 / 2018

ТБ ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

А. И. М., Г. Е. Д.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПИСАРОВА

27.06.2022 11:15

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

11

Въззивно гражданско дело

1193 / 2022

Е. П. В.

П. В. П.

Мая Недкова

27.06.2022 13:30

№ 103 Гражданско отделение

12

Търговско дело

686 / 2021

ЕОС МАТРИКС ЕООД

Д. В. Д.

Марин Георгиев Маринов

27.06.2022 14:00

№ 105 Търговско отделение

13

Въззивно гражданско дело

1120 / 2022

С. Н. Г.

Х. П. П., С. П. С.

Мая Недкова

27.06.2022 14:00

№ 103 Гражданско отделение

14

Въззивно гражданско дело

1154 / 2022

ЖАР 2000 ООД

А. Д. Д.

Константин Димитров Иванов

27.06.2022 14:00

№ 103 Гражданско отделение

15

Въззивно гражданско дело

1251 / 2022

Ц. Д. А.

П. А. Я.

Константин Димитров Иванов

27.06.2022 14:00

№ 103 Гражданско отделение

16

Търговско дело

670 / 2021

НИКОЛОВИ 2020 ЕООД

Д. З. П.

Марин Георгиев Маринов

27.06.2022 14:30

№ 105 Търговско отделение

17

Въззивно гражданско дело

15 / 2021

В. Х. З., Н. З. З., Т. З. З., Х. З. З.

М. Н. И.

мл.с. Ивалена Орлинова Димитрова

27.06.2022 14:30

№ 103 Гражданско отделение

18

Въззивно гражданско дело

216 / 2022

С. Я. Н.

Р. Г. Б.

мл.с. Ивалена Орлинова Димитрова

27.06.2022 14:30

№ 103 Гражданско отделение

19

Търговско дело

144 / 2021

ПроКредит Банк (България) ЕАД, Е. Д. Г.

Д. С. И.

Марин Георгиев Маринов

27.06.2022 15:00

№ 105 Търговско отделение

20

Търговско дело

148 / 2022

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

А. М. С., М. А. С.

Марин Георгиев Маринов

27.06.2022 15:30

№ 105 Търговско отделение

21

Търговско дело

575 / 2021

НОВО ФИНАНС ООД

ЕТ ДОМ - ИГНАТ РАДЕНКОВ

Ралица Цанкова Райкова

27.06.2022 16:00

№ 105 Търговско отделение

22

НОХД

1400 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, Р. М. Г.

С. Т. Р.

Жулиета Георгиева Шопова

28.06.2022 09:00

№ 002 Наказателно отделение

23

НОХД

500 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, М. В. Г.

Й. М. С.

Светла Василева Даскалова

28.06.2022 09:00

№ 109 Наказателно отделение

24

НОХД

364 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, Ж. Е. Е.

В. В. К.

Петър Митев

28.06.2022 10:00

№ 109 Наказателно отделение

25

Гражданско дело

809 / 2022

Г. К. Т.

И. М. В.

Деница Славова

28.06.2022 10:30

 

26

ЧНД

1335 / 2021

Министерство на правосъдието Австрия, З. А. З.

С. В. Д.

Ерна Якова-Павлова

28.06.2022 11:00

№ 002 Наказателно отделение

27

НОХД

564 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, З. А. З.

К. Х. П.

Петър Митев

28.06.2022 11:00

№ 109 Наказателно отделение

28

НОХД

649 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна

Ш. С. С.

Ерна Якова-Павлова

28.06.2022 11:20

№ 002 Наказателно отделение

29

Търговско дело

667 / 2021

СТИМЕКС ЕООД

ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД

Галина Чавдарова

28.06.2022 13:30

№ 105 Търговско отделение

30

НОХД

555 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна

Б. Д. С.

Яна Панева

28.06.2022 13:30

№ 109 Наказателно отделение

31

ЧНД

593 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна

Н. Р. К.

Светлозар Георгиев Георгиев

28.06.2022 13:30

№ 002 Наказателно отделение

32

Търговско дело

865 / 2021

К. П. П.

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Галина Чавдарова

28.06.2022 14:00

№ 105 Търговско отделение

33

Въззивно гражданско дело

358 / 2022

С. П. Б.

С. П. Я.

Златина Иванова Кавърджикова

28.06.2022 14:30

№ 103 Гражданско отделение

34

Търговско дело

8 / 2022

МЕК БАЛКАН ЕООД, БАЛКАН АС ЕООД

ЕТ АГРО - СВЕТЛОЗАР ДИЧЕВСКИ

Галина Чавдарова

28.06.2022 14:30

№ 105 Търговско отделение

35

НОХД

642 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна

Х. Т. К.

Светлозар Георгиев Георгиев

28.06.2022 14:30

№ 002 Наказателно отделение

36

Въззивно гражданско дело

791 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

П. Д. П.

Деспина Георгиева Георгиева

28.06.2022 14:30

№ 103 Гражданско отделение

37

НОХД

643 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна

К. Ф. Ц.

Яна Панева

28.06.2022 14:30

№ 109 Наказателно отделение

38

Въззивно гражданско дело

90 / 2022

В. Ж. В.

Е. В. В.

Златина Иванова Кавърджикова

28.06.2022 15:00

№ 103 Гражданско отделение

39

НОХД

790 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, Ж. Е. Е.

Д. А. М.

Петър Митев

29.06.2022 09:00

№ 109 Наказателно отделение

40

Въззивно гражданско дело

529 / 2022

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

А. Г. З.

Ирена Николова Петкова

29.06.2022 09:00

№ 103 Гражданско отделение

41

Въззивно гражданско дело

2955 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

А. М. Д.

Наталия Панайотова Неделчева

29.06.2022 09:00

№ 103 Гражданско отделение

42

НОХД

102 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, Д. И. И.

Л. Й. М., Р. Б. Н., Р. И. М.

Асен Владимиров Попов

29.06.2022 09:30

№ 002 Наказателно отделение

43

Въззивно гражданско дело

1121 / 2022

Н. К. К.

М. С. Х.

мл.с. Симона Радославова Донева

29.06.2022 09:30

№ 103 Гражданско отделение

44

Въззивно гражданско дело

1115 / 2022

Ж. И. Д., Р. Н. С.

ДП "БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР", М. И. Ж.

мл.с. Симона Радославова Донева

29.06.2022 09:30

№ 103 Гражданско отделение

45

Въззивно гражданско дело

1204 / 2022

С. Н. С.

Л. Г. Ц.

Наталия Панайотова Неделчева

29.06.2022 09:30

№ 103 Гражданско отделение

46

Въззивно гражданско дело

1239 / 2022

Б. В. К.

В. Б. К.

Ирена Николова Петкова

29.06.2022 10:00

№ 103 Гражданско отделение

47

Търговско дело

949 / 2019

КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, АГРОСТАНДАРТ-2004 ЕООД, Л. М. Б., Д. А. Д.

АГРОБУЛС ООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, НАЧАЛО 2019 ЕООД, ПОЛИГРЕЙН БГ ЕООД, П. А. Д.

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ХЕКИМОВА

29.06.2022 10:30

 

48

Търговско дело

589 / 2021

АПМ Варна ЕООД

А. Н. И., Ю. Б. И.

Цветелина Георгиева Хекимова

29.06.2022 10:30

№ 105 Търговско отделение

49

Въззивно гражданско дело

2293 / 2021

И. К. З.

ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД ЕАД, В. С. С., Д. И. С., ТД НА НАП ВАРНА (0000000300 )

мл.с. Симона Радославова Донева

29.06.2022 10:30

№ 103 Гражданско отделение

50

Търговско дело

34 / 2022

Ю. Е. П.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД

Цветелина Георгиева Хекимова

29.06.2022 11:00

№ 105 Търговско отделение

51

ЧНД

640 / 2022

Затвор - Варна

В. Н. Д.

Уляна Куманова Савакова

29.06.2022 12:00

№ 109 Наказателно отделение

52

Гражданско дело

689 / 2022

М. М. С.

В. Р. В.

Атанас Василев Славов

29.06.2022 13:30

№ 103 Гражданско отделение

53

Въззивно гражданско дело

990 / 2022

ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД

И. М. П.

Пламен Атанасов Атанасов

29.06.2022 13:30

№ 105 Търговско отделение

54

Въззивно гражданско дело

1109 / 2022

Х. Х. К.

Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД

Цвета Павлова

29.06.2022 13:30

№ 105 Търговско отделение

55

Въззивно гражданско дело

1157 / 2022

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Н. Х. И.

Диана Димитрова Митева

29.06.2022 13:30

№ 105 Търговско отделение

56

Гражданско дело

149 / 2022

К. М. М., Д. К. М.

В. В. Н., М. В. Н., Д. М. Ц.

Атанас Василев Славов

29.06.2022 13:40

№ 103 Гражданско отделение

57

Гражданско дело

478 / 2022

Я. Д. Д.

"Многопрофилна болница за активно лечение "Сърце и Мозък" ЕАД, Д. Г. Х.

Атанас Василев Славов

29.06.2022 14:00

№ 103 Гражданско отделение

58

Гражданско дело

237 / 2022

П. Б. В.

АФЕРА ЕООД

Атанас Василев Славов

29.06.2022 14:30

№ 103 Гражданско отделение

59

Търговско дело

1128 / 2020

КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004 ООД

КОНТРАСТ ИНВЕСТ АД

Цвета Павлова

29.06.2022 14:30

№ 105 Търговско отделение

60

ВНОХД

455 / 2022

Т. Д. И.

 

Марин Цвятков Атанасов

30.06.2022 09:00

№ 109 Наказателно отделение

61

ВНАХД

415 / 2022

Районна прокуратура - Варна

Т. Х. Т.

Петър Митев

30.06.2022 09:00

№ 109 Наказателно отделение

62

ВЧНД

402 / 2022

Районна прокуратура - Варна

А. Т. С.

Петър Митев

30.06.2022 09:00

№ 109 Наказателно отделение

63

ВНОХД

414 / 2022

Районна прокуратура - Варна

М. Н. П.

Петър Митев

30.06.2022 09:00

№ 109 Наказателно отделение

64

ВНОХД

429 / 2022

И. С. С., Г. С. И.

Г. А. П.

Деян Иванов Денев

30.06.2022 09:00

№ 109 Наказателно отделение

65

НОХД

1283 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, А. К. А.

Т. М. Н., Г. П. Р.

Трайчо Георгиев Атанасов

30.06.2022 09:00

№ 002 Наказателно отделение

66

Търговско дело

172 / 2022

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Х. М. Б.

Елина Пламенова Карагьозова

30.06.2022 09:30

№ 105 Търговско отделение

67

Търговско дело

278 / 2021

ВАРНА КРЕДИТ ГРУП ООД

Н. Ш. М., Х. И. М.

Жана Иванова Маркова

30.06.2022 09:45

№ 105 Търговско отделение

68

ВНОХД

537 / 2022

Районна прокуратура - Варна

Т. Д. Д.

Марин Цвятков Атанасов

30.06.2022 10:00

№ 109 Наказателно отделение

69

ВНЧХД

573 / 2022

И. А. Р.

В. А. Х.

Петър Митев

30.06.2022 10:00

№ 109 Наказателно отделение

70

Търговско дело

26 / 2022

Т. Т. Б.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Цвета Павлова

30.06.2022 10:30

№ 105 Търговско отделение

71

Търговско дело

844 / 2021

С. Г. Д.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД

Тони Кръстев

30.06.2022 11:15

№ 105 Търговско отделение

72

Гражданско дело

495 / 2022

И. . Ч., С. Г. З.

А. Х. М., И. И. Ч.

Деница Славова

30.06.2022 13:10

№ 103 Гражданско отделение

73

Гражданско дело

809 / 2022

Г. К. Т.

И. М. В.

Деница Славова

30.06.2022 13:15

№ 103 Гражданско отделение

74

Гражданско дело

1046 / 2022

К. Б. А.

 

Деница Славова

30.06.2022 13:20

№ 103 Гражданско отделение

75

Гражданско дело

1057 / 2022

Р. Д. Д.

 

Деница Славова

30.06.2022 13:20

№ 103 Гражданско отделение

76

ВНОХД

822 / 2021

З. А. З., М. В. Г., И. Н. П., Р. Н. Т., И. К. Б., В. А. Д.

 

Асен Владимиров Попов

30.06.2022 13:30

№ 109 Наказателно отделение

77

ВНАХД

413 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна

Н. Х. Ш.

Асен Владимиров Попов

30.06.2022 13:30

№ 109 Наказателно отделение

78

Гражданско дело

489 / 2022

Н. Я. Д.

Прокуратура на Република България

Деница Славова

30.06.2022 13:30

№ 103 Гражданско отделение

79

ВНЧХД

456 / 2022

К. В. К.

Р. Н. К.

Стоян Константинов Попов

30.06.2022 13:30

№ 109 Наказателно отделение

80

ВНОХД

38 / 2022

Д. В. К., Р. Н. Т., И. К. Б., Д. М. Д.

 

Асен Владимиров Попов

30.06.2022 13:30

№ 109 Наказателно отделение

81

Търговско дело

739 / 2021

Г. П. С., ИЛТЕКС ЕООД

ТОРОВЕ БГ ЕООД, ИВ-ЯН ООД

Пламен Атанасов Атанасов

30.06.2022 13:30

№ 105 Търговско отделение

82

Търговско дело

239 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна

ЕМО ЕООД

Пламен Атанасов Атанасов

30.06.2022 13:30

№ 105 Търговско отделение

83

ВНОХД

499 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, И. К. Б., Д. Р. Н., З. А. З., Р. М. Г., Д. В. К., Р. Н. Т., Р. Б. Л., Г. С. Г.

 

Асен Владимиров Попов

30.06.2022 14:00

№ 109 Наказателно отделение

84

Гражданско дело

3294 / 2020

Б. Х. А.

Н. Й. К., Е. А. М.

Деница Славова

30.06.2022 14:00

№ 103 Гражданско отделение

85

НОХД

648 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна

С. М. А.

Станчо Радев Савов

30.06.2022 14:00

№ 002 Наказателно отделение

86

Гражданско дело

912 / 2020

Р. С. В.

МБАЛ СВЕТА АННА-ВАРНА АД

ДЕНИЦА СЛАВОВА

30.06.2022 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

87

ВНОХД

446 / 2022

Районна прокуратура - Варна

В. В. С.

Яна Панева

30.06.2022 14:30

№ 109 Наказателно отделение

88

Гражданско дело

1057 / 2022

Р. Д. Д.

 

Деница Славова

30.06.2022 14:55

№ 103 Гражданско отделение

89

Гражданско дело

421 / 2020

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

М. И. Я., Р. И. Я., И. Г. Д.

ДЕНИЦА СЛАВОВА

30.06.2022 15:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

90

НОХД

535 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна

Г. Н. Г.

Трайчо Георгиев Атанасов

30.06.2022 15:00

№ 002 Наказателно отделение

91

ВНОХД

489 / 2022

В. С. Х.

 

Асен Владимиров Попов

30.06.2022 15:30

№ 109 Наказателно отделение

92

ВНОХД

1442 / 2020

Върховен касационен съд, Окръжна прокуратура - Шумен, Окръжна прокуратура - Варна, М. В. С., К. С. П., Д. К. Д., Р. Н. Т., Р. М. Г., Д. Р. Н., З. А. З., Р. Б. Л., С. Г. В., М. В. А., Н. А. Г., Д. Н. Д.

 

Асен Владимиров Попов

30.06.2022 15:30

№ 109 Наказателно отделение

93

Търговско дело

753 / 2021

Банка ДСК АД, Р. Ж. И.

Т. Т. Х.

Десислава Георгиева Жекова

01.07.2022 09:30

№ 105 Търговско отделение

94

НОХД

366 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, Р. Б. Л.

Е. Е. Е., С. В. Д., Л. И. Д.

Жулиета Георгиева Шопова

01.07.2022 09:30

№ 002 Наказателно отделение

95

Търговско дело

671 / 2021

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД, Б. М. Р.

А. Я. А.

Десислава Георгиева Жекова

01.07.2022 10:00

№ 105 Търговско отделение

96

Гражданско дело

881 / 2022

М. П. В.

Б. Г. В.

Ивелина Владова

01.07.2022 10:00

 

97

Търговско дело

256 / 2021

ЛАЙФ-2002 ООД

ВИДЕРИ ЕООД, КОНСОРЦИУМ ОВЕЧ СТРОЙ ЕООД, АГРО-ШИПИНГ ЕООД, Р. П. Д., И. И. Д.

Десислава Георгиева Жекова

01.07.2022 10:30

№ 105 Търговско отделение

98

Гражданско дело

688 / 2022

М. Д. Т., Д. С. С.

В. А. Т.

Ивелина Владова

01.07.2022 11:00

№ 103 Гражданско отделение

99

Гражданско дело

1036 / 2022

Й. Л. Й.

И. Д. Й.

Ивелина Владова

01.07.2022 11:40

№ 103 Гражданско отделение

100

НОХД

669 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, С. И. Д.

А. Т. М.

Яна Панева

01.07.2022 13:30

№ 109 Наказателно отделение

101

Търговско дело

109 / 2022

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

НУР ПИЛЕ ЕООД, А. Л. А., Н. А. Г.

Елина Пламенова Карагьозова

01.07.2022 13:30

№ 105 Търговско отделение

102

Търговско дело

381 / 2022

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЕЛДОМ-МИКС АД

Елина Пламенова Карагьозова

01.07.2022 13:30

№ 105 Търговско отделение

103

Търговско дело

1189 / 2019

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, А. Н. Д., К. Х. М., Г. П. С.

ПЕРФЕКТ ООД, КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, ПЕРФЕКТ ООД/ В ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТ./

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

01.07.2022 14:20

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

104

Търговско дело

768 / 2021

ФАЙН БИЛД ЕООД

ЕСО БИЛД ЕООД

Елина Пламенова Карагьозова

01.07.2022 14:30

№ 105 Търговско отделение

105

Търговско дело

787 / 2019

АГРОБУЛС ООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, Д. А. Д., Л. М. Б.

С. И. Р., АГРОБУЛС ООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

01.07.2022 15:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

 

 

 Съдът си запазва правото да прави промени в графика.