Съдебни заседатели
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Съдебните заседатели са представители на обществеността в съдебната зала. Съдебният заседател не е съдия, но е равностоен член на състава, разглеждащ и решаващ делата.
Съдебните заседатели имат равен глас със съдията и може да застанат на различно от него становище при определянето на крайният съдебен акт. Ако съдията не е съгласен с тях, се изготвя "особено мнение" в мотивите по акта.
Съдебните заседатели участват в разглеждането на наказателни дела за престъпления, за които се предвижда наказание повече от 5 години лишаване от свобода. В тези случаи съдебният състав се състои от един съдия и двама съдебни заседатели. Ако предвиденото наказание в закона е не по-малко от 15 години лишаване от свобода, съдебният състав е трима съдебни заседатели и двама съдии.
 

Списък на Съдебните заседатели при Окръжен съд Варна с мандат 2022г. - 2026г.

1. Авелин Петров Аврамов
2. Албена Кръстева Димова
3. Ана Петрова Петрова
4. Анита Искренова Данева
5. Антон Василев Василев
6. Асен Ангелов Ангелов
7. Биляна Кръстева Добрева
8. Благовеста Павлинова Андреева
9. Борислав Статев Матев - освободен с решение от 12.01.2023г. на общото съобрание на Апелативен съд - Варна
10. Велина Андреева Николова
11. Величка Стоянова Бонева
12. Весела Красимирова Алексиева
13. Веселина Володиева Чепилевска
14. Габриела Цанкова Дянкова
15. Георги Кънчев Тодоров
16. Даниел Мариян Димитров
17. Делчо Кирилов Кордов
18. Десислава Стефчова Колева
19. Диана Миткова Иванова
20. Диана Тодорова Кескинова
21. Димитричка Георгиева Радева
22. Димитър Кирилов Желязков
23. Елена Валериева Младенова
24. Елена Великова Ковачева
25. Жанета Тодорова Димитрова
26. Жасмина Стойкова Стойкова
27. Живко Димитров Русев
28. Златин Венков Радков
29. Зорница Витанова Димитрова-Савидж
30. Ивайло Добрев Добрев
31. Иван Петров Иванов
32. Илиан Свободинов Зарев
33. Ирина Василева Енчева
34. Ирина Георгиева Панева
35. Искра Милкова Иванова
36. Йордан Тодоров Йорданов
37. Калин Руменов Колев
38. Катерина Цветанова Петрова
39. Кирил Великов Киров
40. Лиляна Маринова Величкова
41. Люба Петрова Петрова
42. Маргарита Красимирова Иванова
43. Маргаритка Димитрова Димитрова
44. Мария Борисова Гаманска
45. Марияна Веселинова Николова
46. Милен Миленов Илиев
47. Милена Викторова Богданова
48. Милена Георгиева Иванова
49. Михаела Иванчева Петрова
50. Михаил Христов Саров
51. Надежда Максимова Георгиева
52. Наталия Иванова Христова
53. Нели Атанасова Балинова
54. Нели Димитрова Евлогиева
55. Нели Димитрова Кунева
56. Нели Иванова Танчева
57. Николай Георгиев Димитров
58. Огнян Ненчев Цанков
59. Павлин Христов Василев
60. Петър Атанасов Атанасов
61. Петя Димитрова Петкова
62. Радина Лечева Николова
63. Росен Божков Русев
64. Росица Ангелова Харизанова
65. Светла Неделчева Каракостова
66. Севдалина Иванова Дойчева
67. Севим Зия Емин
68. Славка Иванова Касабова
69. Снежана Валериева Лазарова- Вълканова
70. Снежана Стоянова Христова
71. Стефка Панчева Димитрова
72. Татяна Кирилова Златева
73. Тодорка Недялкова Узунова
74. Христинка Добрева Калчева
75. Шенай Шенол Сали