Съдебни заседатели
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Съдебните заседатели са представители на обществеността в съдебната зала. Съдебният заседател не е съдия, но е равностоен член на състава, разглеждащ и решаващ делата.
Съдебните заседатели имат равен глас със съдията и може да застанат на различно от него становище при определянето на крайният съдебен акт. Ако съдията не е съгласен с тях, се изготвя "особено мнение" в мотивите по акта.
Съдебните заседатели участват в разглеждането на наказателни дела за престъпления, за които се предвижда наказание повече от 5 години лишаване от свобода. В тези случаи съдебният състав се състои от един съдия и двама съдебни заседатели. Ако предвиденото наказание в закона е не по-малко от 15 години лишаване от свобода, съдебният състав е трима съдебни заседатели и двама съдии.
 

Списък на Съдебните заседатели при Окръжен съд Варна с мандат 2019г. - 2022г.

 1. Агнес Ганчева Керанова
 2. Албена Кръстева Димова
 3. Ана Стаматова Василева
 4. Анка Руменова Стратева
 5. Атанаска Иванова Иванова
 6. Ашхен Такорова Бодурян
 7. Величка Стоянова Бонева
 8. Веселин Генчев Тодоров
 9. Виктория Станкова Викторова
 10. Галина Дойкова Парчева
 11. Галина Иванова Добрева
 12. Галина Кирчева Гурбанова
 13. Галина Стоянова Илиева
 14. Гергана Янева Петрова
 15. Грациела Тодорова Филева
 16. Гълъбина Ангелова Пиринлиева
 17. Делчо Кирилов Кордов
 18. Диана Тодорова Кескинова
 19. Дора Демирова Русева
 20. Елка Георгиева Георгиева
 21. Елка Иванова Маркова
 22. Жанета Тодорова Димитрова
 23. Жени Николова Николова
 24. Живко Димитров Русев
 25. Иванка Василева Димитрова
 26. Ирина Георгиева Панева
 27. Калин Руменов Колев
 28. Капка Владиславова Янева
 29. Красимира Стелиянова Хинева
 30. Любка Тенева Тодорова
 31. Марин Георгиев Съботинов
 32. Марин Димитров Тодоров
 33. Маричка Иванова Гьондерова
 34. Мария Веселинова Паскова
 35. Наталия Венчова Мирчева - Клисарска
 36. Нели Иванова Танчева
 37. Николайчо Стефанов Калименов
 38. Николина Борисова Асенова - Шитова
 39. Петър Светославов Петров
 40. Петя Димитрова Петкова
 41. Пламен Петров Витанов
 42. Рая Недялкова Русева
 43. Росен Божков Русев
 44. Румянка Николаева Драгнева-Йорданова
 45. Светла Живкова Николова
 46. Светла Неделчева Каракостова
 47. Севдалина Тодорова Жечева
 48. Севим Зия Емин
 49. Сирма Дианова Димова
 50. Сияна Георгиева Тотева
 51. Снежана Димитрова Дянкова
 52. Соня Янева Иванова
 53. Татяна Кирилова Златева
 54. Теодор Симеонов Такев
 55. Тодорка Недялкова Узунова
 56. Тодорка Радинова Кръстева
 57. Янка Стоянова Михайлова