Структура
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Окръжният съд се ръководи от Председател, който осъществява общо организационно и административно ръководство на окръжния съд и съответните районни съдилища в района му и представлява окръжния съд.
Гражданско, търговско и наказателно отделение в Окръжния съд се ръководят от заместник председатели.

//You need IE Browser at least IE9 МАРИН МАРИНОВ - етаж втори, кабинет 201 Иваничка Славкова етаж втори, кабинет 202 Мария Терзийска етаж втори, кабинет 201 Ирена Петкова етаж втори, кабинет 203 -- етаж четвърти, кабинет 401 Красимир Чернев етаж четвърти, кабинет 408