Вътрешни правила
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Тук можете да намерите вътрешните правила на Окръжен съд Варна:

 

Съдебни кандидати

Списък на наставници на стажант-юристи в Окръжен съд Варна

Вътрешни правила за провеждане на стажа на стажант-юристите в Окръжен съд Варна