Начало
Окръжен съд Варна

 

Окръжен съд Варна

Официална страница на Окръжен съд Варна.

Съдебна палата Варна

Адрес: Варна 9000, пл. “Независимост“ №2. тел.: 052 622-062, факс: 052 617-953 .

Работно време администрация: от понеделник до петък, от 08:30 до 17:00 часа.
Работно време с граждани: от понеделник до петък, от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

Често задавани въпроси:

Съдебните помощници са съдебни служители с юридическо образование, които подпомагат съдиите в тяхната работа. На тази длъжност се назначава лице, което отговаря на изискванията на чл. 162 от Закона за съдебната власт и е издържало конкурс за съдебен служител. >>>