Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Съдебен район
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

В съдебния район на Окръжен съд - гр. Варна са три районни съдилища: Районен съд - гр. Варна, Районен съд - гр. Девня и Районен съд - гр. Провадия

Суворово Вълчи дол Девня Бяла Долни чифлик Аврен Белослав Аксаково Варна Ветрино Дългопол Провадия

Районен съд – Варна  е основен първоинстанционен съд, един от най-големите и натоварените в страната. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са определени като подсъдни на друг съд.

Районен съд - Варна разглежда наказателни, административно-наказателни и граждански дела (семейни и трудови спорове, за издръжка, за делба на имущество, искове по търговски и граждански дела с цена на иска до 25 хиляди лева и др).

Като първа инстанция разглежда дела за територията на гр. Варна и общините Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Долен Чифлик.

Към Районен съд - Варна работят Бюро за съдимост, Съдебноизпълнителна служба и съдии по вписванията. Администрацията се състои от 127 служители.

Контактна информация:

Адрес: Варна, 9000, бул. Владислав Варненчик 57/61
Председател: 052 602028
Административен секретар: 052 612201
Съдии по вписванията: 052 613685 / 613679
Деловодство: 052 613692
Факс: 052 612205
Ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Районен съд - Девня е създаден с Разпореждане № 132 на Бюрото на Министерския съвет от 11 юли 1974 година. В него работят 5 съдии в 2 граждански и 3 наказателни състава, държавен съдебен изпълнител и съдия по вписвания.

Съдебната администрация включва 17 души.

Районен съд - Девня има териториален обхват, включващ общините Девня, Суворово, Вълчи дол и съставни им населени места.

Контактна информация:

Адрес: Девня, 9160, кв. Повеляново, ул. Строител 12
Председател: 0519 92888
Административен секретар: 0519 92737
Централа / Деловодство: 0519 92158; 0519 96290; 0519 92259
Факс: 0519 93307
Ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Районен съд - Провадия има един от най-големите съдебни райони и обхваща селищата в три общини: Община Провадия, Община Ветрино и Община Дългопол.

В съда има пет съдебни състава и 15 съдебни служители. Към съда функционират:  Съдебноизпълнителна служба,  Служба по вписванията и Бюро съдимост.

Контактна информация:

Адрес: Провадия, 9200, ул. Ал. Стамболийски 25
Председател: 0518 47733
Административен секретар: 0518 47722
Централа / Деловодство: 0518 47730
Факс: 0518 47724
Ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.