Обяви
Окръжен съд Варна

Тук може да намерите информация за обявените свободни работни места в Окръжен съд Варна, изискванията и документите за кандидатстване, както и за всички обществени поръчки, търгове и други процедури за намиране на доставчик на стоки и услуги.

Може да се абонирате и за RSS канала, за да получавате тази информация.

Със Заповед № РД-21/24.01.2022 г. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд – Варна се обявява конкурс за назначаване на съдебни служители на длъжност „съдебен секретар“ – 3 (три) щатни бройки в Окръжен съд – Варна.