Център за Медиация
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Процедурата по медиацията се ръководи от следните ПРИНЦИПИ:

1/ ДОБРОВОЛНОСТ – процедурата започва и продължава само докато двете страни са съгласни; всяка от страните е свободна да се оттегли когато пожелае;

2/ РАВНОПОСТАВЕНОСТ- страните имат равни възможности за участие;

3/ НЕУТРАЛНОСТ – медиаторът гарантира еднакво отношение към страни те по спора;

4/ БЕЗПРИСТРАСНОСТ – медиаторът подписва и представя на страните декларация за безпристрастност;

5/ ПОВЕРИТЕЛНОСТ – запазване тайната на информацията, получена по време на процедурата по медиацията.