Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Новини
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Варненският окръжен съд реши да предаде 28-годишния Христо Д. на властите в Германия, въз основа на издадена на 06.02.2023 г. Европейска заповед за арест от Районен съд – Хамбург. Властите там го издирват с цел провеждане на наказателно преследване за причиняване на телесна повреда.

Престъплението било извършено на 14.08.2022 г. в Хамбург. Съгласно заповедта, българинът безпричинно нанесъл побой на съквартиранта си, опитал да го души, пострадалият изпаднал в безсъзнание и му била нанесена опасна телесна повреда. Според германския Наказателен кодекс деянието се наказва с „лишаване от свобода“ до 5 години, като представлява престъпление и според нашия НК.

Варненският окръжен съд прецени, че Европейската заповед за арест отговаря на всички законови изисквания. Искането е издадено от компетентен орган - Районен съд – Хамбург. Разследването срещу Христо Д. е започнало през 2022 г., но той не е бил установен и затова е бил обявен за международно издирване. При изследване на факултативните основания за отказ, съдът установи, че преди получаването на заповедта за престъплението, за което е издадена, Христо Д. е бил привлечен като обвиняем в България за друго тежко престъпление. В периода 31.09.2022г. – 14.11.2022г. във Варна, той извършил грабеж и опит за грабеж и е бил признат за виновен от Окръжен съд – Варна. С постановена присъда на 23.02.2023г. му е било  наложено наказание четири години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим. В момента 28-годишният мъж се намира в Затвора-Варна. Присъдата не е влязла в сила.

Поради изложеното съображение, съдебният състав прие, че следва да отложи  предаването на поисканото от германската държава лице, до приключване на наказателното производство у нас с влязлата в сила присъда. За гарантиране изпълнението на ЕЗАЕвропейска заповед за арест по отношение на Христо Д., затворническите власти са задължени при евентуално изменение на мярката за отклонение или прекратяване на наказателното производство да не освобождават лицето, с оглед изпълнението на заповедта и незабавно да уведомят за това съда.