Новини
Окръжен съд Варна

По повод навършването на 6 години от откриването на Центъра за медиация към съдебния район на Окръжен съд – Варна се проведе онлайн форум, посветен на алтернативния метод и приложението му в различните сфери. Срещата е част от традиционните „Дни на медиацията“, които тази година се организират от Камарата на медиаторите във Варна, Окръжен съд – Варна и Институт „Итера“.

Участие взеха представители на Икономически университет - Варна, представители от основното и средното образование, неправителствените и бизнес организации, медиатори, експерти по преговори и управление на конфликти. Във форума се включиха и председателите на Окръжен съд – Добрич Галатея Ханджиева и на Районен съд – Добрич Анна Великова, където миналата година беше открит Център за медиацията.

При откриването на срещата административният ръководител на Окръжен съд – Варна Марин Маринов подчерта, че тази година се очертава като една от най- успешните за Центъра за медиацията във Варна от създаването му и то в условията на продължаващите вече две години пандемия.

Председателят на Районен съд – Варна съдия Магдалена Давидова сподели, че за шест години са били препратени към медиация над 500 дела, като само за тази година те са били 85. Проведени са били 97 срещи на страните с медиаторите-доброволци, които работят към Центъра, а постигнатите спогодби през 2021 г. са били с материален интерес над 516 592 лева.

„Не бихме могли да развием Центъра за медиация и да постигнем тези добри резултати без всеотдайността работа през годините на нашите медиатори, които бяха и са част от нашия проект. Виждам срещу името на всеки от тях цифри, показващи усилията им, които са показателни че те са отдадени и живеят с каузата „медиация“ и продължават да я развиват“, изтъкна съдия Маринов. Той сподели, че вярва и занапред ще подкрепя идеята, че проблемите в общуването трябва да бъдат решавани с диалог, а не със спорове.

Председателят на Окръжен съд – Варна съобщи, че другата седмица предстои да започне дейността си работна група за медиация към Висшия съдебен съвет, в която участват и магистрати от Варна. Основният фокус в работата и́ ще бъде изграждането на центрове за медиация към всички областни градове на страната. Ще бъде взаимстван опитът на добре работещите центрове в София и Варна. Едва след това ще бъдат направени и законодателни промени.

Центърът за медиация към Районен и Окръжен съд – Варна предлага безплатна процедура за висящи дела с участието на професионални медиатори, работещи на доброволен принцип. Повече информация за работата на Центъра може да бъде намерена на http://vos.bg/

Meeting Mediation 6g