Правна култура
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

VOS snimka

Съгласно Закона за съдебната власт съдилищата в България са в съдебна ваканция от 15 юли до 1 септември, всяка година. По време на ваканцията не се провеждат планирани съдебни заседания. Провеждат се заседания по наказателни дела за определяне на мярка за неотклонение. Наказателните съдии гледат и делата по бързото производство.

Съдът гледа и делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение; искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител; делата по несъстоятелност; дела по Закона за защита от домашното насилие; дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец; дела за осиновяване на дете; както и други дела по преценка на административния ръководител на съда или прокуратурата или на министъра на правосъдието.

И по време на съдебната ваканция магистратите издават и разрешения за извършване на неотложни следствени действия като претърсване, изземване и обиск.

По време на съдебната ваканция подаването и получаването на документи продължава.