Новини
Окръжен съд Варна

В навечерието на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Окръжен съд – Варна беше домакин на открит урок по история и литература по мотиви на романа на Балзак „Дядо Горио“ проведен като съдебен процес. Учениците от 9“а“ клас на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“- Варна бяха посрещнати от съдия Иваничка Славкова – зам. председател на Варненски окръжен съд и ръководител на „Наказателно отделение“. Тя ги запозна със спецификата на делата гледани от ВОСВарненски Окръжен съд, мястото на институция в съдебната система, като отдели внимание на престъпления в транспорта и по-специално на престъпленията завършващи със смърт при пътни произшествията.

Сред разговора със съдия Славкова, деветокласниците облякоха тоги и много умело влязоха в ролите съдия и прокурор, други бяха съдебни заседатели, свидетели и адвокати, за да разиграят съдебен процес по мотиви от произведението на Балзак. Съдебният състав от ученици призна за виновни синовете на дядо Горио в злоупотреба с бащината любов, с която двамата са били благословени. Съдът отчете и вината на бащата, който при забогатяването си е изградил собственото си щастие и това на синовете си върху нещастието на много хора, които са гладували и купували многократно по-скъпо хляба си. Според тричленния състав това също е причина за трагедията му, като дядо Горио е понесъл своето наказание, защото няма по-голяма болка и наказание от това, човек да осъзнае, че е прекарал живота си в заблуда и са го използвали.

В края на заседанието деветокласниците от ПГГСД „Николай Хайтов“- Варна отправиха призив към всички присъстващи в залата: “Всеки от нас е дете на родителите си и сме изправени пред предизвикателството да изпитаме любовта си към тези, които са ни създали. Нека не се интересуваме само от това, което можем да получим, а от това, което майките и бащите ни са пожертвали за нас. Да не забравяме, че начинът, по който се отнасяме към родителите си в настоящето, ще определи начина, по който един ден нашите деца ще се отнасят към нас“.

Съдия Славкова уточни с усмивка, че при разгледания казус може да има само морална присъда, но според Наказателния казус злоупотребата с бащина любов не е престъпление.

След края на делото всеки от учениците получи удостоверение за участие в образователната програма „Отворени съдилища и прокуратури“ на ВССВисш съдебен съвет, както и екземпляр от действащата Конституция на България.

 

Obsta Snimka VOS