Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Новини
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Седем ученици от  ХII  клас на Средното училище по хуманитарни науки и изкуство „Константин Преславски“  специалност „Съдебна администрация“  получиха сертификати за успешно преминала производствена практика в Окръжен съд – Варна. Те им бяха връчени от съдебния администратор на институцията - Мирослава Славчева.

По време на практиката си учениците бяха запознати с видовете дела, които се разглеждат в най- големия извънстоличен окръжен съд и със структурата на съдебната администрация.

Съдебният администратор на Варненския окръжен съд Мирослава Славчева сподели, че вратите на съда са винаги отворени за тях, ако имат нужда да видят или да научат още нещо за работата на деловодствата или съдебните секретари. Даде им съвети за какво да внимават, когато сключват трудови договори и как законите защитават служителите, но и работодателите. Гимназистите добавиха още малко знания и за етичните правила и нормите на поведение на съдебните служители в съда от служителя Връзки с обществеността Диана Иванова, която ги запозна с някои специфични вътрешни правила по отношение на протокола и комуникацията.

В края на срещата учениците с вълнение отправиха покана за своето изпращане, когато за последен път ще бъдат като ученици на гимназията, което ще бъде след броени дни.

VOS May 2024