Новини
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Така институцията  се включа в инициатива на ООН, а съпричастните към проблема съдии и служители ще носят оранжева лентичка на дрехата си

От 25 ноември, Окръжният съд във Варна стартира информационна кампания за елиминиране на насилието срещу жените. През 16 дневната кампания във фейсбук страницата на институцията и в сградата на съдебната палата ще бъде споделяна информация по темата. А всеки служител и магистрат, който е съпричастен към проблема и приема за своя каузата за ограничаване на насилието над жени, ще носи оранжева лентичка на дрехата си.  

По този начин Варненският окръжен съд ще се включи в глобалната инициатива на ООН. Преди 23 години, организацията обявява 25 ноември за Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените. И приканва правителствата, международните организации и НПОНеправителствена организация-та да организират дейности, които да повишат общественото внимание към проблемите на този ден до международна загриженост. Всяка година определя цвят на кампанията, тази година той е оранжев. „Жените по света са обект на насилие, като размерът и истинският характер на този проблем, често остава скрит“, посочват от ООН.

Но не и за съда, където обикновено магистратите се сблъскват директно с ескалацията на взаимоотношенията при разводи и престъпления. „Включваме се в тази кампания, тъй като е необходимо като общество първо да елиминираме търпимостта си към подобно насилие. Спецификата на работата ни в съда е такава, че всъщност ние се сблъскваме с пропуски във възпитанието и липсата на цивилизовано общуване между хората. В съда виждаме резултатите от тези дефицити в обществото. И не ни се иска да бъдем безучастни и безкритични към случващото се“, обяснява съдия Марин Маринов, председател на Варненския окръжен съд.

Заради спецификата на нашата съдебна инстанция, в Окръжен съд – Варна разглеждаме наказателни дела за най- тежките посегателства  срещу личността – убийства, тежки изнасилвания и блудства. Повечето убийства на жени обикновено са предшествани от физически, емоционален или психологически тормоз, продължил във времето. Почти винаги жертвите на убийствата в условията на домашното насилие са жени“, изтъква съдия Иваничка Славкова, ръководител на Наказателно отделение в съда. 

За последните 5 години, в съда са постъпили 7 дела за убийства на жени. При пет от тях те са извършени в дома на жертвите, а 86% от жените са убити по особено мъчителен начин и с особена жестокост. Пет от жертвите са пребити до смърт.

Тревожно е, че най- ниската възраст на извършител е 24 години“ посочва съдия Славкова и е категорична, че броя на разглеждани дела за убийства на жени не може да даде представа за реалния проблем с упражняването на насилие над жени. „Това по-скоро са най- бруталните примери за този проблем!“, подчертава тя.

По Закона за защита от домашно насилие, като въззивна инстанция, чийто решения са окончателни, Окръжен съд – Варна е разгледал за последните три години 129 дела. Само от началото на тази година те са 38 на брой. Издадените от втората инстанция заповеди за защита от началото на 2019 г. до средата на ноември 2022 г. са 29 броя.

            „Това показва една устойчива тенденция“, казва съдия Ирена Петкова, ръководител на „Гражданско отделение“ в съда. Именно там се разглеждат семейните спорове, свързани с разводи и определяне режима на лични отношения с децата. „Децата по-рядко са обект на пряко физическо насилие, упражнено директно върху тях. Но в повечето случаи когато е упражнявано насилие по отношение на единия родител, децата, в присъствието на които е извършено това насилие, също са жертви на домашното насилие. Такава е и презумпцията на закона. Всъщност, все по- често разглеждаме случаи на психологически и емоционален тормоз, който е бил упражняван в продължение на години. Мога да кажа, че почти всяка раздяла е била предшествана от подобно да го нарека „тихо“ насилие. Обикновено, когато се стигне до завеждане на дело за развод, при неговото разглеждане се установяват, назад във времето, случаи на насилие, продължило с години. И това се доказва от назначаваните психологически експертизи на родителите, децата – почти винаги разривът в отношенията се предхожда от психологически и емоционален тормоз“, обяснява съдия Петкова. И споделя, че често се упражнява насилие при изпълнение на режима на лични отношения. Силно влошените отношения между родителите и неспособността им да общуват възпрепятстват нормалното предаване на детето, като не са рядкост и случаите, когато всяко предаване или вземате на детето е съпроводено с подаване на сигнали до полицията, позвъняване на спешен телефон, ползване на услугите на съдебен изпълнител. „Това е травмиращо и за детето, и за родителя“, казва съдия Петкова.

Информационната кампания на Окръжен съд – Варна ще продължи до 10 декември, когато е Международен ден за правата на човека.