Новини
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Официалното встъпване на стажант-юристите в Окръжен съд - Варна ще се състои на 16.06.2022 г. (четвъртък) от 11:00ч. в кабинета на председателя, ет. 2 при стриктно спазване на правилата за достъп до Съдебната палата, съобразно заповед № РД-146 от 29.04.2022 г.