Новини
Окръжен съд Варна

Официалното встъпването на стажант-юристите в Окръжен съд - Варна ще се състои на 12.01.2022 г. (сряда) от 11:00ч. в кабинета на председателя, ет. 2 при спазване на правилата за достъп до Съдебната палата.