Новини
Окръжен съд Варна

По покана на Окръжен съд – Варна от 4 до 8 октомври на работно посещение в съда ще бъдат 8 съдии от Испания, Италия, Португалия и Германия. Визитата им е в рамките на програмата Европейска мрежа за съдебно обучение EJTN (European Judicial Training Network) за обмен на мнения и опит между представители на органите на съдебната власт.

Основната цел на програмата е подобряване на практическите познания по отношение на други съдебни системи, включително правото на ЕС и законодателството в областта на човешките права, чрез преки контакти, обмен на мнения и опит между съдии и прокурори от различни държави-членки на ЕС.

В първия ден от едноседмичното посещение във Варна гостите бяха посрещнати първо от председателя на Варненския окръжен съд – съдия Марин Маринов и координатора на визитата – съдия Мария Терзийска, която е заместник-председател на институцията и ръководител на „Търговско отделение“. След това магистратите се срещнаха с ръководството на съдебната институция и съдии, за да научат повече за особеностите в работата на най- големия извънстоличен съд.

Те обмениха информация и дискутираха съдебните практики в европейските държави в областта на гражданското, търговското и наказателното право, както и организацията на работа във времето на пандемия. Чуждестраните магистрати бяха запознати с работата на Центъра за медиация, специализираното помещение за изслушване на деца – т.нар. „Синя стая“, както и с образователните проекти, по които Окръжен съд работи. През седмицата чуждестранните магистрати ще посетят Окръжна прокуратура, Районен съд – Варна, ще разгледат „Синя стая“, Центъра за медиация към съдебния район. По време на престоя си чуждестранните магистрати имат планирана среща и с председателя на Апелативен съд – Варна. В сряда ще бъдат в Икономически университет – Варна, за да научат повече за специалност „Съдебна администрация“ към катедра Правни науки, както и за образователния проект „Младите и правосъдието“, реализиран от учебното заведение и съда. Планирани са визити също в Регионалната дирекция на Държавната агенция за закрила на детето и Затвора-Варна.

Паралелната програма включва запознаване със забележителностите на града – Аладжа манастир, Археологически музей – Варна и резиденция Евксиноград.

Програмата EJTN стартира през 2005г. по инициатива на Европейския парламент и се стреми да развие европейската съдебна култура.

DSC 8590