Новини
Окръжен съд Варна

Петчленен състав на Варненския окръжен съд отказа на Йордан П. замяна на наложеното наказание „доживотен затвор“ с „лишаване от свобода“ за срок от 30г. Той изтърпява присъда за извършен грабеж в съучастие със Златин Златинов (починал на 01.02.2001 г.), придружен с убийство на трима германски граждани през 2000г. в с. Куманово. Престъплението е извършено на 25 срещу 26 юли 2000г. Осъден е и за опит умишлено за умъртви лица от състава на МВР на 16.01.2001г. , като последвала смъртта на един от полицейските служители.

През януари 2001 г. Йордан П. е задържан под стража, а на 05.10.2001 г. постъпва в Затвора – Варна.

Към подадената до съда молба от лишения от свобода беше представено и становище на администрацията на Затвора – Варна. В него беше посочено, че молбата на Йордан П. не следва да бъде уважена, тъй като в периода от 25.08.2004 до 30.10.2014 г. той е търпял наказание „доживотен затвор без право на замяна“. С решение от 31.01.2017 г., Върховният касационен съд изменя присъдата му в „доживотен затвор“.

Според Наказателния кодекс, за да бъде заменен доживотен затвор с лишаване от свобода е необходимо задържаният да е изтърпял не по-малко от 20 години затвор.

Варненският окръжен съд, след като разгледа и взе предвид събраните по делото писмени доказателства, както и становищата на административното ръководство на затвора във Варна прие, че не са налице материално-правните предпоставки за замяна на наказанието „доживотен затвор“ с „лишаване от свобода“ за срок от 30г. Петчлененният съдебен състав посочи, че от наказанието „доживотен затвор“ е необходимо да са изтърпени не по-малко от 20 години. Реално този срок за Йордан П. е започнал да тече от окончателната влязла в сила присъда „доживотен затвор“, наложена от ВКСВърховен касационен съд през януари 2017г. Освен това в Наказателния кодекс предварителното задържане не се приспада при наказанията „доживотен затвор“ и „доживотен затвор без замяна“. Според съдебния състав това е така, тъй като в периода на изтърпяване на мерките за неотклонение, затворническата администрация не може да работи с осъдения по неговото превъзпитание и поправяне за формиране на трайни положителни нагласи. Варненският окръжен съд прецени, че след като липсва първата формална предпоставка предвидена в закона, е безпредметно обсъждането на останалите, необходими за замяна на доживотния затвор с лишаване от свобода за срок от 30 години.

Определението на Окръжен съд – Варна може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Варна в седем дневен срок.