ИНФОРМАЦИЯ И ПРИЗОВКИ
Tribunal De Distrito De Varna

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Contacto

Dirección:
етаж първи, централно фоайе
Teléfono:
052 622 062