СПРАВКА ЗА НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ ОТ 18.06.2021 ДО 25.06.2021 Г     

  

 

Вид дело

Номер / година

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик

Насрочване на делото

Зала

1

Търговско дело

1244 / 2020

Б. В. Б.

А. С. С., Г. М. С.

Тони Кръстев

18.06.2021 09:30

№ 105 Търговско отделение

2

ВЧНД

636 / 2021

 

Р. Р. Р.

Стоян Константинов Попов

18.06.2021 09:45

№ 002 Наказателно отделение

3

НОХД

121 / 2018

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА, ДСИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ВАРНА

А. Я. А.

СТОЯН КОНСТАНТИНОВ ПОПОВ

18.06.2021 10:00

НЗ - 2

4

Гражданско дело

991 / 2020

П. П. К.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р Д.СТАМАТОВ

ИВЕЛИНА ЗЛАТКОВА ВЛАДОВА

18.06.2021 10:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

5

Търговско дело

1879 / 2019

Г. Г. К., А. Л. Н., ТЕЛЕМОНД ООД /В ЛИКВИДАЦИЯ/

ТЛК БЪЛГАРИЯ ООД, КОМИДА ЕООД, ТЕЛЕМОНД ООД /В ЛИКВИДАЦИЯ/

ТОНИ КРЪСТЕВ

18.06.2021 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

6

НОХД

357 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, К. М. К.

Р. Д. И.

Петър Митев

18.06.2021 10:00

№ 109 Наказателно отделение

7

Търговско дело

100 / 2021

ХРИСТО ХИНЕВ ХРИСТОВ

БУЛАГРО АКТИВ ЕООД

Тони Кръстев

18.06.2021 10:30

№ 105 Търговско отделение

8

Гражданско дело

1178 / 2020

ГСТ СКАФОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Д. Х. П., ЕТ ТИХОМИРА- ДИЯН ПЕНЕВ

ИВЕЛИНА ЗЛАТКОВА ВЛАДОВА

18.06.2021 11:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

9

Въззивно гражданско дело

1132 / 2021

Р. М. А.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

Радостин Георгиев Петров

18.06.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

10

Въззивно гражданско дело

1084 / 2021

А. Б. К.

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Галина Чавдарова

18.06.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

11

Въззивно гражданско дело

1166 / 2021

А. С. Д.

ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД

Радостин Георгиев Петров

18.06.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

12

Въззивно гражданско дело

998 / 2021

ИК ИМОТИ ЕООД

ЮНИОН КОРЕКТ ВАРНА ООД

Галина Чавдарова

18.06.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

13

Въззивно гражданско дело

1165 / 2021

И. И. Т.

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Галина Чавдарова

18.06.2021 13:30

 

14

Гражданско дело

1358 / 2020

ХЕЛЛЕНИКА ООД

ТЕРЕМ КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ ВАРНА ЕООД

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

18.06.2021 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

15

Въззивно гражданско дело

1114 / 2021

З. М. Н.

Фронтекс Интернешънъл ЕАД

Даниела Димова Томова

18.06.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

16

Въззивно гражданско дело

1168 / 2021

Б. К. Р.

ХОРОС ГК ЕООД

Радостин Георгиев Петров

18.06.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

17

Въззивно гражданско дело

1182 / 2021

Д. Г. И., В. О. М.

Банка ДСК АД

Даниела Димова Томова

18.06.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

18

Въззивно гражданско дело

1289 / 2021

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД, Д. П. М.

М. С. М.

Галина Чавдарова

18.06.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

19

Въззивно гражданско дело

1241 / 2021

ИЗТОК ИНВЕСТ 96 ЕООД

П. И. В.

Даниела Димова Томова

18.06.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

20

Въззивно гражданско дело

1340 / 2021

С. Д. С., И. Д. Р.

Банка ДСК АД

Даниела Димова Томова

18.06.2021 14:30

№ 105 Търговско отделение

21

Гражданско дело

3528 / 2020

Ю. К. С.

С. Т. Б.

Нейко Симеонов Димитров

18.06.2021 15:30

№ 103 Гражданско отделение

22

Въззивно гражданско дело

1110 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВАРНА ЕООД

Светла Величкова Пенева

21.06.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

23

Въззивно гражданско дело

1259 / 2021

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

С. Т. С.

Светла Величкова Пенева

21.06.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

24

Въззивно гражданско дело

1376 / 2021

ПИ МАРКЕТ ЕООД

Интейк ЕООД

Невин Реджебова Шакирова

21.06.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

25

Въззивно гражданско дело

1095 / 2021

ОБЩИНА ВАРНА

А. Г. Т.

Красимир Тодоров Василев

21.06.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

26

Въззивно гражданско дело

1049 / 2021

Р. В. Р., И. В. Р., В. Б. Р., В. Р. В., Н. И. И., П. И. Р., В. И. Р.

Д. В. Р.

Красимир Тодоров Василев

21.06.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

27

Въззивно гражданско дело

1119 / 2021

П. С. П.

И. В. П.

Светла Величкова Пенева

21.06.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

28

Въззивно гражданско дело

740 / 2021

Ц. М. Б.

Ц. Й. Н.

Красимир Тодоров Василев

21.06.2021 09:30

 

29

Въззивно гражданско дело

1226 / 2021

Прокуратура на Република България

С. С. В.

Невин Реджебова Шакирова

21.06.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

30

Търговско дело

1372 / 2020

Ф. Х. И.

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Ралица Цанкова Костадинова

21.06.2021 09:30

№ 105 Търговско отделение

31

Търговско дело

1355 / 2020

ПОЖАРНИ СИСТЕМИ ЕООД

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД

Ралица Цанкова Костадинова

21.06.2021 09:45

№ 105 Търговско отделение

32

Въззивно гражданско дело

1227 / 2021

Т. Х. К., Р. И. Н.

Д. Н. Т., Т. Н. Т., Банка ДСК АД

Невин Реджебова Шакирова

21.06.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

33

Търговско дело

246 / 2021

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ПЛАЗМАМЕД КЛИНИК ЕООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВАРНА ЕООД

Ралица Цанкова Райкова

21.06.2021 10:00

№ 105 Търговско отделение

34

Въззивно гражданско дело

3719 / 2020

Л. Ж. Л.

В. Й. Л.

Светла Величкова Пенева

21.06.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

35

НОХД

424 / 2021

Апелативна прокуратура - Варна, Окръжна прокуратура - Варна, Д. К. Д.

Б. А. М.

Станчо Радев Савов

21.06.2021 10:00

№ 109 Наказателно отделение

36

Въззивно гражданско дело

336 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Й. Г. Й.

Мая Недкова

21.06.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

37

Въззивно гражданско дело

1130 / 2021

ЕТ ПЕНЕВ - НИКОЛАЙ ПЕНЕВ

ПАСИФЛОРА ООД

Константин Димитров Иванов

21.06.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

38

Въззивно гражданско дело

1237 / 2021

М. П. М.

А. К. К.

Константин Димитров Иванов

21.06.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

39

Търговско дело

1376 / 2020

С. Г. К.

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Марин Георгиев Маринов

21.06.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

40

Въззивно гражданско дело

1210 / 2021

О. Н. Л.

Прокуратура на Република България

Ивелина Диянова Чавдарова

21.06.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

41

Въззивно гражданско дело

1174 / 2021

ОБЩИНА ВАРНА

Кооперация ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК

Ивелина Диянова Чавдарова

21.06.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

42

Въззивно гражданско дело

1384 / 2021

Й. А. Б.

ОДМВР - Варна

Мая Недкова

21.06.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

43

Въззивно гражданско дело

166 / 2021

П. М. К.

К. Г. К.

Константин Димитров Иванов

21.06.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

44

НОХД

452 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

К. Ф. А., М. А. А.

Жулиета Георгиева Шопова

22.06.2021 09:00

№ 109 Наказателно отделение

45

Въззивно гражданско дело

1200 / 2021

М. П. П.

А. С. Д.

Светлана Кирилова Цанкова

22.06.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

46

Въззивно гражданско дело

1300 / 2021

С. Г. П.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Светлана Кирилова Цанкова

22.06.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

47

Въззивно гражданско дело

591 / 2021

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" ТПП

Министерство на земеделието, храните и горите

Даниела Светозарова Христова

22.06.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

48

Въззивно гражданско дело

1278 / 2021

З. Ц. Е., Е. П. П.

А. Ц. Е., Р. С. Е.

Светлана Кирилова Цанкова

22.06.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

49

Въззивно гражданско дело

1258 / 2021

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Е. А. Ж.

Даниела Светозарова Христова

22.06.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

50

Въззивно гражданско дело

868 / 2021

К. Т. К.

К. Т. К.

Даниела Светозарова Христова

22.06.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

51

НАХД

579 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

О. Я. С.

Яна Панева

22.06.2021 09:30

№ 002 Наказателно отделение

52

Търговско дело

1915 / 2019

АУРИГА БЪЛГАРИЯ ЕООД, МАРВЕЛ 2000 ЕООД, П. С. П., З. Е. Д., Ц. Ц. Б., СТРОИТЕЛСТВО БЪЛГАРИЯ ВС ЕООД, Д. П. Д., Ц. Н. Й., Т. Д. И.

ЕЛМОН ПРОПЪРТИС ЕАД

ЦВЕТА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

22.06.2021 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

53

Въззивно гражданско дело

1004 / 2021

П. П. О.

Т. И. И.

Светлана Кирилова Цанкова

22.06.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

54

Въззивно гражданско дело

1136 / 2021

Е. Е. М.

Г. Н. М.

Юлия Русева Бажлекова

22.06.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

55

Въззивно гражданско дело

935 / 2021

Д. Д. К.

П. К. К.

Юлия Русева Бажлекова

22.06.2021 10:30

№ 103 Гражданско отделение

56

Търговско дело

1347 / 2020

П. О. Р.

ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД

Цвета Павлова

22.06.2021 11:00

№ 105 Търговско отделение

57

НОХД

480 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

И. А. А.

Мая Веселинова Нанкинска

22.06.2021 11:00

№ 109 Наказателно отделение

58

Търговско дело

1651 / 2019

ЕЛМАТИС ЕООД/В ЛИКВИДАЦИЯ/, НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, К. К. К.

 

ЦВЕТА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

22.06.2021 11:15

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

59

Търговско дело

186 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

ЮРО ГОЛФ КАРС ООД

Галина Чавдарова

22.06.2021 13:15

№ 105 Търговско отделение

60

Търговско дело

29 / 2021

П. В. П.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД

Галина Чавдарова

22.06.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

61

Въззивно гражданско дело

1298 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

К. А. Ж.

Деспина Георгиева Георгиева

22.06.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

62

Въззивно гражданско дело

1225 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Н. Г. Н.

Деспина Георгиева Георгиева

22.06.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

63

Въззивно гражданско дело

866 / 2021

Н. И. Р.

П. К. С.

Деспина Георгиева Георгиева

22.06.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

64

Въззивно гражданско дело

1189 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

В. К. Я.

Иванка Димитрова Дрингова

22.06.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

65

Въззивно гражданско дело

426 / 2021

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

В. И. Я., М. Я. Ш., И. Я. Я.

Иванка Димитрова Дрингова

22.06.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

66

ЧНД

560 / 2021

 

Й. С. П.

Станчо Радев Савов

22.06.2021 13:30

№ 109 Наказателно отделение

67

Въззивно гражданско дело

462 / 2021

Ю. А. П.

Т. Д. П.

Деспина Георгиева Георгиева

22.06.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

68

Търговско дело

1365 / 2020

Д. И. Ш.

Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД

Галина Чавдарова

22.06.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

69

Въззивно гражданско дело

934 / 2021

П. Х. Н.

Е. А. М.

Деспина Георгиева Георгиева

22.06.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

70

Въззивно гражданско дело

1077 / 2021

П. В. П., П. И. П.

Ж. Й. Ц.

Златина Иванова Кавърджикова

22.06.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

71

Въззивно гражданско дело

809 / 2021

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

ЦЕНТРОМЕС ООД

Иванка Димитрова Дрингова

22.06.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

72

Въззивно гражданско дело

1420 / 2021

С. Х. Ч.

М. С. Ч., З. С. Ч.

Деспина Георгиева Георгиева

22.06.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

73

Въззивно гражданско дело

1219 / 2021

Н. П. П.

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. ДРАГАТ ДАНАИЛОВ 100А

Деспина Георгиева Георгиева

22.06.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

74

Въззивно гражданско дело

3786 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Й. С. Я., Я. С. Я., С. Д. С.

Златина Иванова Кавърджикова

22.06.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

75

Въззивно гражданско дело

791 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

П. Д. П.

Деспина Георгиева Георгиева

22.06.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

76

Въззивно гражданско дело

3625 / 2020

Е. Д. Т.

Е. Е. Д., ОБЩИНА ВАРНА - ДИРЕКЦИЯ МДТ, ОБЩИНА ВАРНА, АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД, ТД НА НА ВАРНА, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

Иванка Димитрова Дрингова

22.06.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

77

Въззивно гражданско дело

1195 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Ю. Ц. Х.

Златина Иванова Кавърджикова

22.06.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

78

Въззивно гражданско дело

1154 / 2021

Н. М. П.

П. Т. О.

Деспина Георгиева Георгиева

22.06.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

79

Търговско дело

1348 / 2020

БЕНТЛИ ООД

С. Д. Г.

Галина Чавдарова

22.06.2021 15:00

№ 105 Търговско отделение

80

Въззивно гражданско дело

1222 / 2021

В. Ж. В.

Й. В. Й.

Златина Иванова Кавърджикова

22.06.2021 15:00

№ 103 Гражданско отделение

81

Въззивно гражданско дело

1484 / 2021

З. Е. Г., В. А. Г.

Е. В. Г.

Златина Иванова Кавърджикова

22.06.2021 15:30

№ 103 Гражданско отделение

82

НОХД

486 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

И. Ж. П.

Иваничка Димитрова Славкова

23.06.2021 09:00

№ 109 Наказателно отделение

83

Търговско дело

1153 / 2020

ТЕНДЪР СЕНД ООД

ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Цветелина Георгиева Хекимова

23.06.2021 10:30

№ 105 Търговско отделение

84

НОХД

386 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, С. Н. С.

Г. М. И., М. Р. И., А. М. И.

Деян Иванов Денев

23.06.2021 10:30

№ 109 Наказателно отделение

85

Търговско дело

78 / 2021

ДИДЖИТЕЛ ООД

ЛИСИЧКОВ ЕООД

Цветелина Георгиева Хекимова

23.06.2021 10:30

№ 105 Търговско отделение

86

Търговско дело

1962 / 2019

И. Г. П.

НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ СДРУЖЕНИЕ

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ХЕКИМОВА

23.06.2021 11:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

87

Търговско дело

921 / 2020

ДИДЖИТЕЛ ООД

Т. Б. Л., Б. Н. Л., ЛИСИЧКОВ ЕООД, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ СТИЛИЯН ООД, СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ - ДОКТОР ЛИСИЧКОВА ЕООД

Цветелина Георгиева Хекимова

23.06.2021 11:00

№ 105 Търговско отделение

88

ЧНД

610 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

Н. З. Т.

Румяна Петрова Петрова

23.06.2021 11:30

№ 002 Наказателно отделение

89

Въззивно гражданско дело

564 / 2021

ДАНГРАФИК ЕООД, Д. И. В.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Тони Кръстев

23.06.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

90

Въззивно гражданско дело

1170 / 2021

КНМ ГРУП ЕООД, ПИ МАРКЕТ ЕООД

Интейк ЕООД, ГЛАС ГОЛД ГРУП ЕУ ЕООД

Тони Кръстев

23.06.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

91

Въззивно гражданско дело

1089 / 2021

В. Б. И., С. Т. И.

ЕОС МАТРИКС ЕООД

Тони Кръстев

23.06.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

92

Въззивно гражданско дело

983 / 2021

З. З. М., А. . Г.

АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД

Десислава Георгиева Жекова

23.06.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

93

Въззивно гражданско дело

1172 / 2021

С. Д. Ц.

ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Десислава Георгиева Жекова

23.06.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

94

ЧНД

589 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

Х. М. Х.

Иваничка Димитрова Славкова

23.06.2021 13:30

№ 002 Наказателно отделение

95

Въззивно гражданско дело

1469 / 2021

Р. Н. П.

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Жана Иванова Маркова

23.06.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

96

Гражданско дело

2472 / 2018

ОБЩИНА ВАРНА, ОБЩОАРМЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН СЪЮЗ

ОБЩО СДРУЖЕНИЕ НА АРМЕНЦИТЕ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

23.06.2021 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

97

Гражданско дело

2472 / 2018

ОБЩИНА ВАРНА, ОБЩОАРМЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН СЪЮЗ

ОБЩО СДРУЖЕНИЕ НА АРМЕНЦИТЕ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

23.06.2021 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

98

Въззивно гражданско дело

1206 / 2021

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

ЕКИП АВТО ООД

Тони Кръстев

23.06.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

99

Въззивно гражданско дело

1311 / 2021

Г. Т. Н.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Десислава Георгиева Жекова

23.06.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

100

Въззивно гражданско дело

896 / 2021

РЕНЕСАНС СФ ЕООД

М. Г. Т.

Десислава Георгиева Жекова

23.06.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

101

Въззивно гражданско дело

1343 / 2021

А. С. С., Р. В. Д.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

Тони Кръстев

23.06.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

102

Въззивно гражданско дело

1383 / 2021

С. С. С.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД

Жана Иванова Маркова

23.06.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

103

ЧНД

590 / 2021

Затвор - Варна, М. Л. К.

 

Асен Владимиров Попов

23.06.2021 14:00

№ 109 Наказателно отделение

104

ЧНД

620 / 2021

Затвор - Варна, Б. В. Г.

 

Петър Митев

23.06.2021 14:00

№ 109 Наказателно отделение

105

ЧНД

609 / 2021

Затвор - Варна, К. Г. Б.

 

Светлозар Георгиев Георгиев

23.06.2021 14:30

№ 109 Наказателно отделение

106

Гражданско дело

1422 / 2018

ОБЩОАРМЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН СЪЮЗ

СДРУЖЕНИЕ ОБЩ АРМЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН СЪЮЗ

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

23.06.2021 15:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

107

Гражданско дело

1422 / 2018

ОБЩОАРМЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН СЪЮЗ

СДРУЖЕНИЕ ОБЩ АРМЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН СЪЮЗ

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

23.06.2021 15:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

108

НОХД

425 / 2021

Апелативна прокуратура - Варна, Окръжна прокуратура - Варна, С. И. Д.

Г. В. Д.

Деян Иванов Денев

23.06.2021 15:00

№ 002 Наказателно отделение

109

ЧНД

621 / 2021

Затвор - Варна

Г. Г. Й.

Яна Панева

23.06.2021 15:00

№ 109 Наказателно отделение

110

ВНОХД

489 / 2021

В. Р. В., И. А. И., А. И. И., Р. И. И.

 

Марин Цвятков Атанасов

24.06.2021 09:00

№ 109 Наказателно отделение

111

Гражданско дело

3440 / 2020

К. С. П., Н. Т. Д.

М. Н. Д., Н. Н. Д.

Николай Свиленов Стоянов

24.06.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

112

Гражданско дело

678 / 2021

Е. Б. Д.

В. С. Д.

Николай Свиленов Стоянов

24.06.2021 10:20

№ 103 Гражданско отделение

113

Търговско дело

1269 / 2020

Г. П. П.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД

Радостин Георгиев Петров

24.06.2021 10:30

№ 105 Търговско отделение

114

Гражданско дело

824 / 2021

К. В. М.

Е. К. К.

Мирела Огнянова Кацарска

24.06.2021 13:00

№ 103 Гражданско отделение

115

ВНОХД

1445 / 2019

Й. М. М., И. Х. Т.

 

ЯНА ПАНЕВА ДИМИТРОВА

24.06.2021 13:30

НЗ - 1

116

Гражданско дело

2297 / 2020

В. Р. И.

Прокуратура на Република България, Военно-окръжна прокуратура - Сливен

Мирела Огнянова Кацарска

24.06.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

117

ВНОХД

499 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, Г. С. Г.

 

Асен Владимиров Попов

24.06.2021 13:30

№ 109 Наказателно отделение

118

ВНОХД

532 / 2021

Д. Д. А.

 

Асен Владимиров Попов

24.06.2021 13:30

№ 109 Наказателно отделение

119

ВНОХД

1442 / 2020

Окръжна прокуратура - Шумен, М. В. С., К. С. П., Д. К. Д., Р. Н. Т., Р. М. Г., Д. Н. Д., Н. А. Г., М. В. А., Окръжна прокуратура - Варна, Върховен касационен съд, С. Г. В.

 

Асен Владимиров Попов

24.06.2021 13:30

№ 109 Наказателно отделение

120

ВЧНД

603 / 2021

Ж. В. И.

И. П. И.

Стоян Константинов Попов

24.06.2021 13:30

№ 109 Наказателно отделение

121

Търговско дело

1110 / 2020

ИРА 2020 ООД

ХОТЕЛСКО МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ ЕООД

Пламен Атанасов Атанасов

24.06.2021 13:40

№ 105 Търговско отделение

122

Гражданско дело

910 / 2020

А. П. С., Н. Т. И.

ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА

24.06.2021 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

123

Гражданско дело

2235 / 2017

ДИМОВ КЪМПАНИ ЕООД В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, П. Б. П., Р. П. Т.

Е. П. К., В. А. К.

МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА

24.06.2021 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

124

ВЧНД

580 / 2021

М. Ц. Б.

 

Яна Панева

24.06.2021 14:00

№ 109 Наказателно отделение

125

ВНЧХД

600 / 2021

Ю. С. Р.

С. Н. Т.

Яна Панева

24.06.2021 14:00

№ 109 Наказателно отделение

126

Гражданско дело

1543 / 2020

А. П. Д.

ГЛОБАЛ СЪРВИЗ 2018 ЕООД

Мирела Огнянова Кацарска

24.06.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

127

Търговско дело

1133 / 2020

И. . Ц.

СИЛВЪР ИНВЕСТ ЕООД

Пламен Атанасов Атанасов

24.06.2021 14:30

№ 105 Търговско отделение

128

НОХД

29 / 2020

В. М. М., К. М. М., В. В. М., ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Б. Т. О.

ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА

25.06.2021 09:00

НЗ - 2

129

Търговско дело

860 / 2020

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Г. С. Д., Д. П. Д.

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА

25.06.2021 09:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

130

НОХД

101 / 2021

З. А. З., Окръжна прокуратура - Варна

Д. С. Д.

Станчо Радев Савов

25.06.2021 09:30

№ 109 Наказателно отделение

131

НОХД

1454 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, Й. Н. И., Н. И. С., М. И. Б., С. Т. З.

А. К. А.

Иваничка Димитрова Славкова

25.06.2021 10:00

№ 002 Наказателно отделение

132

Гражданско дело

648 / 2021

Т. С. Т., Г. И. П.

 

Ивелина Владова

25.06.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

133

Търговско дело

918 / 2020

МЕТАЛЕКС ИНВЕСТ ЕООД

ШИПИ 94 ЕООД

Десислава Георгиева Жекова

25.06.2021 10:30

№ 105 Търговско отделение

134

Гражданско дело

212 / 2021

К. В. И.

ОБЩИНА ВАРНА

Ивелина Владова

25.06.2021 10:30

№ 103 Гражданско отделение

135

НОХД

573 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

Ю. С. Т.

Трайчо Георгиев Атанасов

25.06.2021 13:00

№ 002 Наказателно отделение

136

Търговско дело

1139 / 2019

Н. А. К.

ЗК ЛЕВ ИНС АД

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

25.06.2021 13:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

137

Търговско дело

264 / 2021

ХЕД 2013 ЕООД, К. К. К.

 

Елина Пламенова Карагьозова

25.06.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

138

Търговско дело

1051 / 2020

Д. К. Г.

Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД

Елина Пламенова Карагьозова

25.06.2021 14:30

№ 105 Търговско отделение

139

Търговско дело

1293 / 2019

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

КОНСОРЦИУМ РЕМИ ГРУП АД

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

25.06.2021 15:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

 


      Съдът си запазва правото да прави промени в графика.