СПРАВКА ЗА НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ ОТ 20.09.2021 ДО 24.09.2021 Г     

 

 

Вид дело

Номер / година

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик

Насрочване на делото

Зала

1

НОХД

650 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, В. Д. Т.

Н. З. Т.

Уляна Куманова Савакова

20.09.2021 09:00

№ 109 Наказателно отделение

2

Въззивно гражданско дело

1566 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М. А. Д.

Невин Реджебова Шакирова

20.09.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

3

НОХД

680 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, Д. В. К., Я. Н. С.

П. В. Й., Б. А. Й., Т. А. К.

Жулиета Георгиева Шопова

20.09.2021 09:00

№ 002 Наказателно отделение

4

Въззивно гражданско дело

1639 / 2021

Б. В. Й.

ОДМВР - Варна

Красимир Тодоров Василев

20.09.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

5

Въззивно гражданско дело

2169 / 2021

М. Г. А.

Технически университет - Варна

Красимир Тодоров Василев

20.09.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

6

Въззивно гражданско дело

1529 / 2021

Д. К. И.

АЯКС-2002 ООД

Невин Реджебова Шакирова

20.09.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

7

Въззивно гражданско дело

1499 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М. Т. Т.

Красимир Тодоров Василев

20.09.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

8

Въззивно гражданско дело

1570 / 2021

ФАЙЪР ПРО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

П. Д. П.

Невин Реджебова Шакирова

20.09.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

9

Търговско дело

439 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

МЕЛС СЕРВИЗ ЕООД

Даниела Илиева Писарова

20.09.2021 09:30

№ 105 Търговско отделение

10

Въззивно гражданско дело

3518 / 2020

И. А. Д.

ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ АД, Взаимозастрахователно сдружение на Корабособствениците "Уест ъв Ингланд"/Люксембург/"

Невин Реджебова Шакирова

20.09.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

11

Въззивно гражданско дело

1 / 2021

Н. Н. Д., П. Ж. К., И. Н. Д.

Т. М. С., К. Й. С.

Невин Реджебова Шакирова

20.09.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

12

Търговско дело

1366 / 2020

Й. Й. В.

БАЛИНОВ АГРО ООД

Даниела Илиева Писарова

20.09.2021 10:00

№ 105 Търговско отделение

13

Въззивно гражданско дело

1223 / 2021

К. Я. К., Ж. Д. Н., Ш. Н. Ш., Д. Н. З., Г. Ш. Н., Н. Д. Я., П. К. П., Д. К. П., Я. П. К., А. В. Н., Н. В. Н., Д. В. Х.

Р. К. Р., П. Д. Е.

Красимир Тодоров Василев

20.09.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

14

Търговско дело

1300 / 2020

НОВО ФИНАНС ООД, С. К. П.

Т. В. П.

Даниела Илиева Писарова

20.09.2021 10:00

№ 105 Търговско отделение

15

Търговско дело

192 / 2020

ТУИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ОФИС ЦЕНТЪР ЕВКСИНОГРАД ЕООД /В ЛИКВИДАЦИЯ/, МПК ИНВЕСТМЪНТ ЕООД

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПИСАРОВА

20.09.2021 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

16

Търговско дело

785 / 2019

Д. А. Д., Я. Н. С., Л. М. Б.

АГРОБУЛС ООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПИСАРОВА

20.09.2021 11:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

17

Търговско дело

1093 / 2020

ЙЕЛ България ООД, СТАРТ ТРЕЙДИНГ ЕООД, АЛМАС БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

Даниела Илиева Писарова

20.09.2021 11:30

№ 105 Търговско отделение

18

Търговско дело

108 / 2020

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

ГРЕЙНБГ ЕООД

МАРИЯ КИРИЛОВА ТЕРЗИЙСКА

20.09.2021 13:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

19

НОХД

669 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

А. Т. М.

Яна Панева

20.09.2021 13:30

№ 109 Наказателно отделение

20

НОХД

1399 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, П. Д. М.

З. Г. И.

Асен Владимиров Попов

20.09.2021 13:30

№ 002 Наказателно отделение

21

Търговско дело

604 / 2021

ИВЕТ ТРАНС ЕООД, М. В. П.

 

Мария Кирилова Терзийска

20.09.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

22

Търговско дело

219 / 2020

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СОФИЯ, НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ДЕВНЯ АВТОТРАНС АД, ДЕВНЯ АВТОТРАНС АД / В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

МАРИЯ КИРИЛОВА ТЕРЗИЙСКА

20.09.2021 14:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

23

Въззивно гражданско дело

1939 / 2021

Й. И. И.

П. В. К.

Ивелина Митева Събева

20.09.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

24

Въззивно гражданско дело

1946 / 2021

Главна дирекция " Гранична Полиция"

С. А. Д.

Ивелина Митева Събева

20.09.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

25

Въззивно гражданско дело

1991 / 2021

Л. П. С.

Н. Х. И.

Ивелина Митева Събева

20.09.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

26

Въззивно гражданско дело

2108 / 2021

Я. М. З.

Ф. И. Я.

Ивелина Митева Събева

20.09.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

27

Търговско дело

158 / 2021

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Г. П. Г., А. П. Г.

Мария Кирилова Терзийска

20.09.2021 14:30

№ 105 Търговско отделение

28

Въззивно гражданско дело

1954 / 2021

С. Т. Й.

Ц. Й. Х.

Ивелина Митева Събева

20.09.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

29

Въззивно гражданско дело

2085 / 2021

С. Г. Н.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА МАРИНА ЕАД

Ивелина Митева Събева

20.09.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

30

Въззивно гражданско дело

2190 / 2021

Ж. В. И., И. И. И.

И. П. И.

Ивелина Митева Събева

20.09.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

31

Търговско дело

1352 / 2020

И. В. М.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД

Мария Кирилова Терзийска

20.09.2021 15:00

№ 105 Търговско отделение

32

Гражданско дело

3170 / 2020

УниКредит Булбанк АД

С. К. Н., К. С. Н., Н. С. Н.

Атанас Василев Славов

20.09.2021 15:30

№ 103 Гражданско отделение

33

Търговско дело

1316 / 2020

В. Н. Н.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Мария Кирилова Терзийска

20.09.2021 16:00

№ 105 Търговско отделение

34

НОХД

486 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, К. С. П.

И. Ж. П.

Иваничка Димитрова Славкова

21.09.2021 09:00

№ 109 Наказателно отделение

35

Въззивно гражданско дело

1554 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

К. Н. В.

Юлия Русева Бажлекова

21.09.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

36

Въззивно гражданско дело

1888 / 2020

Р. Д. М.

Р. Н. Д., Н. Д. Н., К. Д. Н.

Светлана Кирилова Цанкова

21.09.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

37

Въззивно гражданско дело

1625 / 2021

И. Н. Т.

М. К. Ф.

Юлия Русева Бажлекова

21.09.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

38

Въззивно гражданско дело

1656 / 2021

К. С. И.

ДЪРЖАВАТА, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Светлана Кирилова Цанкова

21.09.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

39

Въззивно гражданско дело

1405 / 2021

С. Ж. Д.

С. А. И.

Светлана Кирилова Цанкова

21.09.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

40

Въззивно гражданско дело

1652 / 2021

Г. Г. Г.

В. А. А.

Юлия Русева Бажлекова

21.09.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

41

Въззивно гражданско дело

606 / 2020

И. М. П.

О. М. Д., К. Й. П.

ЮЛИЯ РУСЕВА БАЖЛЕКОВА

21.09.2021 10:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

42

Въззивно гражданско дело

1470 / 2021

Г. П. Р., О. Н. Т.

Г. С. Г.

Юлия Русева Бажлекова

21.09.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

43

Търговско дело

28 / 2021

МЕЛОН БЪЛГАРИЯ ЕАД

ЛИДЕР-А ЕООД, А. Л. Т.

Жана Иванова Маркова

21.09.2021 10:00

№ 105 Търговско отделение

44

ЧНД

983 / 2021

РАЙОНЕН СЪД БИЛЕФЕЛД

Н. Р. К.

Уляна Куманова Савакова

21.09.2021 10:00

№ 002 Наказателно отделение

45

Търговско дело

1548 / 2017

МОССТРОЙ ВАРНА АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, З. З. Х., Р. Г. С.

ИНФИНИТ УЕЛТ КЕПИТЪЛ ИНК

ЖАНА ИВАНОВА МАРКОВА КОЛЕВА

21.09.2021 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

46

Търговско дело

957 / 2020

КОВИТРА БЪЛГАРИЯ ЕООД

ЕВРОДИЗАЙН ЕООД

Жана Иванова Маркова

21.09.2021 10:30

№ 105 Търговско отделение

47

Търговско дело

1066 / 2020

КАНАРИНИ ЕООД, КАТАР МЕНИДЖМЪНТ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД, ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ, НАП, А. Л. А.

НУР ПИЛЕ ЕООД

Жана Иванова Маркова

21.09.2021 10:30

№ 105 Търговско отделение

48

Търговско дело

96 / 2021

Р. А. К.

ГИВ ГРУП АД, Сетта Ингридиънтс ЕООД

Жана Иванова Маркова

21.09.2021 11:00

№ 105 Търговско отделение

49

Търговско дело

1066 / 2020

КАНАРИНИ ЕООД, КАТАР МЕНИДЖМЪНТ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД, ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ, НАП, А. Л. А.

НУР ПИЛЕ ЕООД

Жана Иванова Маркова

21.09.2021 11:00

№ 105 Търговско отделение

50

ЧНД

998 / 2021

Министерство на правосъдието, РАЙОНЕН СЪД АРАД - РУМЪНИЯ

 

Уляна Куманова Савакова

21.09.2021 11:00

№ 002 Наказателно отделение

51

НОХД

1001 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

С. Ф. И.

Стоян Константинов Попов

21.09.2021 11:00

№ 002 Наказателно отделение

52

Въззивно гражданско дело

1519 / 2021

ГАБРОВСКИ ООД

Управление на сгради и проекти ЕООД

Галина Чавдарова

21.09.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

53

Въззивно гражданско дело

1339 / 2021

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД, С. С. Д.

Ф. Х. Е.

Радостин Георгиев Петров

21.09.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

54

Въззивно гражданско дело

1599 / 2021

ТС СЪРВИСИС ЕООД

П. Д. И.

Радостин Георгиев Петров

21.09.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

55

Въззивно гражданско дело

1767 / 2021

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

ЦЕНТРОМЕС ООД

Деспина Георгиева Георгиева

21.09.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

56

Въззивно гражданско дело

1472 / 2021

Н. Д. А., А. П. А.

ОБЩИНА ВАРНА

Деспина Георгиева Георгиева

21.09.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

57

Въззивно гражданско дело

1853 / 2021

М. П. П.

М. М. П.

Деспина Георгиева Георгиева

21.09.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

58

Въззивно гражданско дело

1841 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

В. М. К.

Деспина Георгиева Георгиева

21.09.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

59

Въззивно гражданско дело

1796 / 2021

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД

Даниела Димова Томова

21.09.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

60

Въззивно гражданско дело

1976 / 2021

Г. А. А., Р. Ж. И.

АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД

Галина Чавдарова

21.09.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

61

Въззивно гражданско дело

462 / 2021

Ю. А. П.

Т. Д. П.

Деспина Георгиева Георгиева

21.09.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

62

Въззивно гражданско дело

1195 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Ю. Ц. Х.

Златина Иванова Кавърджикова

21.09.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

63

Въззивно гражданско дело

1813 / 2021

И. С. Ж.

А. А. Н.

Деспина Георгиева Георгиева

21.09.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

64

Въззивно гражданско дело

1720 / 2021

ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

И. В. И.

Даниела Димова Томова

21.09.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

65

Въззивно гражданско дело

1987 / 2021

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА АД

ФРУКТО СЛИВЕН АД

Радостин Георгиев Петров

21.09.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

66

Въззивно гражданско дело

1886 / 2021

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

О. В. Г., В. С. Г.

Галина Чавдарова

21.09.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

67

Въззивно гражданско дело

2000 / 2021

ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Г. С. П.

Галина Чавдарова

21.09.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

68

Въззивно гражданско дело

1821 / 2021

ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ, М. Х. Д.

И. Й. Г.

Даниела Димова Томова

21.09.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

69

Въззивно гражданско дело

1540 / 2021

М. Н. Б., Д. К. Д.

К. С. Н.

Златина Иванова Кавърджикова

21.09.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

70

Въззивно гражданско дело

3786 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Й. С. Я., Я. С. Я., С. Д. С.

Златина Иванова Кавърджикова

21.09.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

71

Въззивно гражданско дело

1222 / 2021

В. Ж. В.

Й. В. Й.

Златина Иванова Кавърджикова

21.09.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

72

Въззивно гражданско дело

1795 / 2021

Б. В. К., Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД

 

Радостин Георгиев Петров

21.09.2021 14:30

№ 105 Търговско отделение

73

Въззивно гражданско дело

1902 / 2021

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД

С. Ц. Д.

Радостин Георгиев Петров

21.09.2021 14:30

№ 105 Търговско отделение

74

Въззивно частно гражданско дело

2003 / 2021

СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД

АМЕРССОН-КОНСУЛТИНГ ООД

Радостин Георгиев Петров

21.09.2021 14:30

№ 105 Търговско отделение

75

Въззивно гражданско дело

1923 / 2021

Л. Н. Б.

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

Даниела Димова Томова

21.09.2021 14:30

№ 105 Търговско отделение

76

Въззивно гражданско дело

1985 / 2021

МЕТАЛЕКС ИНВЕСТ ЕООД

НСО СОФИЯ ООД

Даниела Димова Томова

21.09.2021 14:50

№ 105 Търговско отделение

77

НОХД

783 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

Л. Й. М., Р. Б. Н., Р. И. М.

Мая Веселинова Нанкинска

21.09.2021 15:00

№ 109 Наказателно отделение

78

Търговско дело

1820 / 2011

СИБАНК ЕАД, Т. Д. И., БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД, НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК ООД, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

ГРИНУИЧ 2011/БИВШЕ ЕСО КОМЕРС/ ЕООД В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ДИАНА ДИМИТРОВА МИТЕВА

23.09.2021 09:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

79

Търговско дело

692 / 2019

ВЪРШЕЦ МИЛК ЕООД, Г. П. С.

МАНГЛЕ ИНВЕСТМЪНТ ООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, С. М. Г.

ДИАНА ДИМИТРОВА МИТЕВА

23.09.2021 09:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

80

НОХД

729 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

Ж. А. П.

Асен Владимиров Попов

23.09.2021 09:30

№ 002 Наказателно отделение

81

Търговско дело

295 / 2021

ТОПЛИВО АД

ЕКОИНЖЕНЕРИНГ АВ ООД

Диана Димитрова Митева

23.09.2021 10:00

№ 105 Търговско отделение

82

Търговско дело

1766 / 2019

Д. В. А., И. Д. А.

ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД

ДИАНА ДИМИТРОВА МИТЕВА

23.09.2021 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

83

НОХД

826 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

З. И. Т.

Яна Панева

23.09.2021 10:30

№ 002 Наказателно отделение

84

Гражданско дело

3779 / 2020

М. П. Б.

Д. М. Г.

Мирела Огнянова Кацарска

23.09.2021 13:00

№ 103 Гражданско отделение

85

Въззивно гражданско дело

1631 / 2021

АДВАНСЕД ЕЪРТЕХ ООД

БЕЛВЮ-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД

Цветелина Георгиева Хекимова

23.09.2021 13:00

№ 105 Търговско отделение

86

Въззивно гражданско дело

1697 / 2021

БулСпейс ЕООД

РОСАТОМ ЕООД

Цветелина Георгиева Хекимова

23.09.2021 13:00

№ 105 Търговско отделение

87

Въззивно гражданско дело

1695 / 2021

И. А. А., В. Р. В.

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН АД

Цветелина Георгиева Хекимова

23.09.2021 13:00

№ 105 Търговско отделение

88

НОХД

859 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

Б. Г. К.

Трайчо Георгиев Атанасов

23.09.2021 13:00

№ 002 Наказателно отделение

89

Гражданско дело

1291 / 2021

И. С. Г.

Прокуратура на Република България

Мирела Огнянова Кацарска

23.09.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

90

ВНОХД

676 / 2021

К. И. В.

 

Светлозар Георгиев Георгиев

23.09.2021 13:30

№ 109 Наказателно отделение

91

ВНЧХД

689 / 2021

П. М. М., Д. П. Д., Л. Б. К.

 

Жулиета Георгиева Шопова

23.09.2021 13:30

№ 109 Наказателно отделение

92

Въззивно гражданско дело

1391 / 2021

БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България КЧТ, С. Й. Н.

П. А. М.

Светлана Тодорова

23.09.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

93

ВНЧХД

772 / 2021

Г. С. Ю.

А. И. И.

Светлозар Георгиев Георгиев

23.09.2021 13:30

№ 109 Наказателно отделение

94

Въззивно гражданско дело

1694 / 2021

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД

Кълектор ООД

Светлана Тодорова

23.09.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

95

Въззивно гражданско дело

1668 / 2021

И. П. П.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

Светлана Тодорова

23.09.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

96

ВНОХД

864 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, Р. . Х.

 

Светлозар Георгиев Георгиев

23.09.2021 13:45

№ 109 Наказателно отделение

97

Гражданско дело

923 / 2020

К. И. П.

Д. С. Л., Ж. И. В., СД ИНВЕСТ ВАРНА ООД

МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА

23.09.2021 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

98

ВНОХД

641 / 2021

Д. В. К., Районна прокуратура - Варна

М. П. Х.

Светлозар Георгиев Георгиев

23.09.2021 14:00

№ 109 Наказателно отделение

99

ВНОХД

728 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, Районна прокуратура - Варна, Я. Т. Я.

 

Иваничка Димитрова Славкова

23.09.2021 14:00

№ 109 Наказателно отделение

100

Въззивно гражданско дело

1719 / 2021

ИТЕРАЦИО ЕАД

УНИПАРК ЛОДЖИСТИКС ЕООД

Даниела Илиева Писарова

23.09.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

101

Въззивно гражданско дело

1612 / 2021

БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България КЧТ

М. С. М.

Даниела Илиева Писарова

23.09.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

102

Въззивно гражданско дело

1789 / 2021

В. К. Х.

Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД

Даниела Илиева Писарова

23.09.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

103

Въззивно гражданско дело

1668 / 2021

И. П. П.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

Светлана Тодорова

23.09.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

104

Търговско дело

1348 / 2019

А. Т. Н., М. Х. Н., Т. Х. Н.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

СВЕТЛАНА ТОДОРОВА

23.09.2021 14:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

105

ВНЧХД

903 / 2021

Д. И. Д.

И. И. И.

Светлозар Георгиев Георгиев

23.09.2021 14:30

№ 109 Наказателно отделение

106

Гражданско дело

2153 / 2019

С. Д. Д.

М. Т. Д.

МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА

23.09.2021 15:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

107

Търговско дело

1344 / 2020

С. И. Г., Т. П. П.

Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД

Светлана Тодорова

23.09.2021 15:00

№ 105 Търговско отделение

108

НОХД

857 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

Ю. Б. Х.

Трайчо Георгиев Атанасов

23.09.2021 15:00

№ 002 Наказателно отделение

109

Гражданско дело

3418 / 2020

М. В. К.

ЛИНА 09 ЕООД

Мирела Огнянова Кацарска

23.09.2021 16:00

№ 103 Гражданско отделение

110

Търговско дело

1106 / 2020

ВАЛДЕС 19 ООД

ИЕС ООД

Светлана Тодорова Кирякова

23.09.2021 16:00

№ 105 Търговско отделение

111

НОХД

29 / 2020

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА, В. В. М., К. М. М., В. М. М.

Б. Т. О.

ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА

24.09.2021 09:00

НЗ - 2

112

Търговско дело

1055 / 2020

МАНИЯ ТИЙМ ЕАД

ЙОРДАНОВ 89 ЕООД, С. Й. Й.

Тони Кръстев

24.09.2021 09:30

№ 105 Търговско отделение

113

Търговско дело

2 / 2021

Г. Д. А., Д. К. А., В. Д. Б.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Тони Кръстев

24.09.2021 10:00

№ 105 Търговско отделение

114

Търговско дело

166 / 2021

ВИЛИ АГРО ЕМ ЕООД

МИР ТРЕЙДИНГ 11 ЕООД

Тони Кръстев

24.09.2021 10:30

№ 105 Търговско отделение

115

Търговско дело

1186 / 2020

УП БЪЛГАРИЯ 13 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Тони Кръстев

24.09.2021 11:00

№ 105 Търговско отделение

116

Търговско дело

556 / 2021

СИСТРАНС 7 ЕООД, М. В. П.

 

Елина Пламенова Карагьозова

24.09.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

117

Търговско дело

562 / 2021

ЗОДИАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, М. В. П.

 

Елина Пламенова Карагьозова

24.09.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

118

Търговско дело

573 / 2021

СТРОЙПРОЕКТ ВАРНА ЕООД, М. В. П.

 

Елина Пламенова Карагьозова

24.09.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

119

Търговско дело

1293 / 2019

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

КОНСОРЦИУМ РЕМИ ГРУП АД

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

24.09.2021 14:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

120

Гражданско дело

808 / 2021

Н. Ц. Н.

Х. П. Х.

Нейко Симеонов Димитров

24.09.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

121

Търговско дело

1139 / 2019

Н. А. К.

ЗК ЛЕВ ИНС АД

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

24.09.2021 15:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

122

Търговско дело

787 / 2019

АГРОБУЛС ООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, Д. А. Д., Л. М. Б.

С. И. Р., АГРОБУЛС ООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

24.09.2021 15:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

123

Гражданско дело

3669 / 2020

С. И. В.

А. Т. В.

Нейко Симеонов Димитров

24.09.2021 15:30

№ 103 Гражданско отделение

 

 

        Съдът си запазва правото да прави промени в графика.