Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Трасалогични експертизи; Дактилоскопни експертизи; Съдебно-балистична експертиза; Биометрични криминалистични експертизи.

 

1.    Богдан Йорданов Богданов – специалист графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи;
2.    Борис Димитров Борисов – графолог.
3.    Вангел Николов Вангелов – криминалистически експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологически и балистични;
4.    Владимир Костадинов Василев – графология, трасология и техническо изследване на документи;
5.    Добрин Младенов Несторов – криминалистични експертизи на писмени доказателства и биометрични криминалистични експертизи – фоноскопия /гласова идентификация/;
6.    Емил Ангелов Атанасов – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистически;
7.    Иван Пенчев Медарев – експерт криминалист;
8.    Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи – стаж – 13 г.;
9.    Николай Стефчев Ризов – криминалистически експертизи на писмени доказателства;
10.    Никола Борисов Бъчваров – криминалист – графолог.
11.    Росен Димитров Николов – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи;
12.    Ценко Маринов Цачев – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистични;
13.    Христо Павлов Неделчев – специалист по оръжие, оръжейна техника, боеприпаси и балистика;