Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Списък на експертите*

(вещи лица) от БНТЛ (Базова научно-техническа лаборатория) при ОД МВР гр. Варна, извършващи следните видове криминалистически експертизи: дактилоскопни, трасологични, балистични, съдебно-почеркови и техническо изследване на документи и парични знаци

1.    Митко  Желев  Великов – експерт, висше образование, стаж – 21 г.
2.    Ангел Николаев Ангелов – експерт, висше образование, стаж – 18 г.
3.    Андрей Христов Стоянов – експерт, висше образование, стаж – 20 г.
4.    Филип Николаев Филев – експерт, висше образование, стаж – 14 г.
5.    Недялко Атанасов Кателиев – експерт, висше образование, стаж – 18 г
6.    Димитър Михайлов Михайлов – експерт, висше образование, стаж – 10 г.
7.    Стоян Бяндов Стоянов – висше образование, стаж – 20 г.
8.    Славчо Захариев Славов – експерт, висше образование, стаж – 13 г.
9.    Златина Желева Димитрова – експерт, висше образование, стаж – 8 г.
10.    Галин Господинов Желев – експерт, висше образование.
11.    Стилиан Цанев Димитров – експерт, висше образование, стаж – 3 г.
12.    Тодор Иванов Илиев – експерт, висше образование.
13.    Николай Георгиев Николов – експерт, висше образование, стаж – 21 г.
14.    Николай Димитрв Иванов – експерт, висше образование, стаж – 13 г.;
15.    Красимир Димитров Панчев – експерт, висше образование, стаж – 13 г.
16.    Димитър Иванов Димитров – експерт, висше образование, стаж – 4 г.;
17.    Даниел Василев Йорданов – експерт, висше образование, стаж – 4 г.;
18.    Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше образование, стаж – 14г.;

Съдебно-биологични и физикохимични експертизи

1.    Йордан Панайотов Йорданов – гл.инспектор, висше образование, стаж – 25 г.
2.    Владимир Костадинов Василев – експерт, висше образование, - стаж - 15г.
3.    Димитър Михайлов Михайлов – експерт, висше образование, стаж - 12 г.
4.    Елеонора Иванова Георгиева – експерт, висше образование, стаж - 10 г.
5.    Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше образование, стаж -13 г.

Видео-технически и лицево-идентификационни експертизи

1.    Галин Господинов Желев – експерт, висше образование, стаж – 14 г.;
2.    Николай Димитров Иванов – експерт, висше образование – стаж 13 г.;
3.    Стоян Бяндов Стоянов – висше образование, стаж – 24 г.

 

*Посочените експерти притежават:

    • Удостоверение за правоспособност за правото да звършват посочените експертизи.
    • Разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "СЕКРЕТНО"