Тази година се навършват 4 години от създаването на Центъра, който предоставя услугата безплатно за страни с висящи съдебни дела

На 11.11.2019г. започна новия мандат на 16 обучени медиатори, които ще помагат на страни с неприключили съдебни дела да разрешават доброволно спорове си. Мандатът е тригодишен, като кандидатите са приели принципите на работа на Центъра по медиация към съдебния район на Окръжен съд - Варна – да работят безвъзмездно и доброволно. Те ще са в помощ на страните, които имат заведени граждански, частни-наказателни и търговски дела в районните съдилища във Варна, Девня и Провадия или във Варненския окръжен съд. Процедурата по медиация за съдебни спорове е безплатна.

Новия мандат на медиаторите започва на същата дата, на която преди четири години беше създаден Центъра във Варна. Председателите на Окръжен и Районен съд – Варна Марин Маринов и Ерна Якова им пожелаха успех и много доброволно разрешени спорове. Те подчертаха, че и занапред разчитат много на тяхната ангажираност и всеотдайност, за да може все повече хора да изберат медиацията пред срещата в съда. Споделено беше, че се очакват законодателни промени, които предвиждат провеждането на тази процедура да се извършва преди завеждането на дела в съда.

Ръководителите на двете съдилища отличиха с благодарствени грамоти медиаторите, които са работили активно за Центъра през последните години и сега са били одобрени да продължат да работят за него, но според новите изисквания и правила, които влязоха в сила от тази година.

„Искам да благодаря за медиаторите, с чиято подкрепа успяхме да сложим началото на този алтернативен способ за разрешаване на спорове във Варна. Без тяхната готовност абсолютно безвъзмездно да помагат на страните с висящи дела нямаше да бъде възможно да превърнем Центъра в един от най- успешните и добре развити в страната, и да се превърнем в модел за много други центрове“ – сподели Марин Маринов.

Традиционно през тази седмица ще се проведат серия събития във Варна, обединени под наслов „Дни на медиацията“, с цел разясняване и популяризиране на предимствата на този алтернативния способ за постигане на спогодби, които става все по-популярен дори сред децата в училище.

Тази година, за втори път се провежда състезание по медиация за ученици, като се очаква най- добрите сред тях да бъдат наградени на 13.11.2019г., когато ще бъде представено и развитието на медиацията през 2019г.     

VOS 11 11 2019         

Медиаторите, които ще работят към Центъра за медиация към съдебния район на Окръжен съд - Варна в следващите 3 години.