В първия ден на юли, на официална церемония в Окръжен съд – Варна встъпиха в длъжност трима младши съдии, след спечелен конкурс и успешно завършено 9-месечно обучение в Националния институт на правосъдието.

Иван Стойнов, Насуф Исмал и Филип Радинов тържествено положиха клетва като младши съдии пред Общото събрание на съдиите от Окръжен съд –Варна.

Иван Стойнов е завършил „Право“ във Варненски свободен университет през 2015г. от 2016 до 2018г. е работил като съдебен помощник в Окръжен съд – Варна. През първите 6 месеца ще бъде младши съдия в Гражданско отделение.

Насуф Исмал е завършил „Право“ в Софийски универститет „Кл. Охридски“ през 2016г. Работил е като сътрудник в адвокатска кантора, а по-късно е бил юрисконсулт към Частен съдебен изпълнител в София. Започва работа в Окръжен съд – Варна като младши съдия в Търговско отделение.

Филип Радинов е завършил право в Бургаския свободен университет през 2015г. Има опит като юрисконсулт в дирекция „Местни данъци и такси“ в Община Поморие. През първите 6 месеца ще бъде младши съдия в Гражданско отделение.

След приключване на официалната част тримата младши съдии получиха поздравления от своите колеги.

Две години след първоначалното си назначение и преминаване в трите отделения на ВОСВарненски Окръжен съд младшите съдии ще преминат предварително атестиране преди да встъпят в длъжност като районни съдии.

I Stoynov N Ismal F Radinov M Marinov VOS

Младшите съдии Иван Стойнов, Насуф Исмал и Филип Радинов и Марин Маринов, председател на ВОСВарненски Окръжен съд