Днес 4 юли 2017г. на официална церемония в Окръжен съд – Варна встъпиха в длъжност трима младши съдии, след спечелен конкурс и успешно завършено 9-месечно обучение в Националния институт на правосъдието.

DSC 1694
Антония Младенова, Милена Николова и Орлин Чаракчиев тържествено положиха клетва като младши съдии пред Общото събрание на съдиите от Окръжен съд –Варна.
Тримата младши съдии получиха поздравления от своите колеги.
Две години след първоначалното си назначение и работа в трите отделения на Окръжен съд Варна младшите съдии ще преминат предварително атестиране преди да встъпят в длъжност като районни съдии.
DSC 1717