Окръжен съд – Варна бе домакин на Ден за борба срещу детската агресия и насилието в училище, като проявата бе организирана съвместно с Регионалното управление по образованието във Варна. С отправената покана към институциите, които имат отношение към подрастващите, и тяхната подкрепа, бе показана съпричастност към проблемите в българските училища и желанието всички заедно да помогнем на децата да намерят път, в който да се радват на общуване без агресия, на живот без насилие, поне в дома и в училище – там, където можем да им предложим защитена, контролирана среда.

На проявата присъстваха Владимир Чавдаров – административен ръководител на Окръжна прокуратура- Варна, Силвия Обрешкова – заместник - административен ръководител на РС-Варна,    Николета Арнаудова – прокурор в Окръжна прокуратура, инспектор Иларионка Христова - началник на "Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни" при Областна дирекция на МВР, Ана Конукова - началник отдел „Закрила на детето“, дирекция „Социално подпомагане“ – Варна  и директори на училища- партньори по образователните проекти.

         От няколко години Окръжен съд – Варна работи по образователни проекти, чиято цел е повишаване правната култура на младите хора – съдии посещават училища или посрещат ученици в съдебните зали, за да разговарят с тях. Магистратите участват в тези прояви мотивирани от убеждението, че всички носим отговорност за подрастващите и за това, което се случва в българското училище.

В началото на учебната година Окръжен съд – Варна беше инициатор на работни срещи с представители на Регионалното управление по образованието и Община Варна за по-добра координация между институциите. След проведено проучване 40 училища от град Варна изявиха желание да се включат в проектите. Заявките за посещения бяха поравно разделени между Окръжен и Районен съд за учебната година. За четири месеца близо 2000 млади хора се запознаха отблизо с работата на Окръжния съд и се срещнаха със съдии – в техните класове и в съдебните зали в свободни от заседания часове.

През учебната 2016-2017 година в рамките на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ съдии от Окръжен съд Варна участваха в няколко срещи с бъдещи абитуриенти от СУ „Св. Климент Охридски“, за да разискват с тях въпроси, свързани с трудовото право и техните права и задължения на трудовия пазар. В рамките на проекта и със съдействието на ръководството на училището бяха организирани два конкурса за детска рисунка и есе на тема, посветена на борбата срещу вербалното и физическо насилие, наречени: „Докосни ме, не ме докосвай. Кажи ми, не ми го казвай“.  В конкурса за детска рисунка се включиха 72 деца, на възраст от 8 до 17 години, включително и от паралелките с разширено изучаване на изобразително изкуство в училището. Жури, избрано от директора на СУ „Св. Климент Охридски“, отличи 5 есета и 9 рисунки в три възрастови групи. Отличените рисунки са подредени на втория етаж на Окръжен съд - Варна, а техните автори днес бяха наградени от административния ръководител на институцията Марин Маринов, г-жа Ирена Радева, ръководител отдел в Регионалния инспекторат по образованието и Иваничка Славкова, ръководител на Наказателно отделение. Рисунките са публикувани и на Фейсбук страницата „Младите и правосъдието“. 

Във втория конкурс – за есе, посветено на превенция срещу насилието, се включиха 16 ученици от пети до десети клас от СУ „Св. Климент Охридски“. Децата бяха наградени от Росица Станчева, ръководител на Гражданско отделение, както и от Николета Арнаудова, прокурор в Окръжна прокуратура.

В Деня за борба срещу детската агресия и насилието в училище участваха и децата от ОУ „Панайот Волов“, които изнесоха представление, посветено на агресията и детската престъпност. По този начин, използвайки различните езици на изкуството, децата показаха своето отношение към проявите на насилие и изразиха желанието си за общуване, което носи положителни емоции.