Варненският окръжен съд призна 28-годишната Р.Н. за виновна в това, че на 15.04.2013 г. в гр. Варна в качеството си на едноличен собственик и управител на еднолично дружество с ограничена отговорност, избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - 481 600 лева. Тя потвърдила неистина в подадена справка-декларация по Закона за ДДС, в която декларирала неполучени реално 5 доставки от друго дружество, като с тях приспаднала неследващ се данъчен кредит в размер на 481 600 лв. Всички фактури са от месец март 2013 г.

Наказателното дело се разгледа при условията на съкратено съдебно следствие, при което 28-годишната жена се призна за виновна, прие фактите и обстоятелствата, посочени в обвинителния акт, и се съгласи да не се събират доказателства в съдебната фаза. Съдът прие за съвместно разглеждане граждански иск от министъра на финансите в размер на 481 600 лв., ведно със законната лихва.

За деянието съдът й наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, намалено с 1/3 заради съкратеното съдебно следствие на 2 години, като изтърпяването му бе отложено с 3-годишен изпитателен срок. Р.Н. бе осъдена и да изплати обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 481 600 лв., ведно със законната лихва, до окончателно изплащане на сумата по гражданския иск.

Присъдата на Окръжен съд-Варна може да се протестира или обжалва в 15-дневен срок, считано от днес.