Център за Медиация
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

СПИСЪК НА МЕДИАТОРИТЕ на Центъра за медиация при ВОС и ВРС:

 1. Благовеста Ганчева
 2. Бойка Станчева
 3. Борислав Златев
 4. Деспина Вълкова
 5. Дияна Георгиева
 6. Елизабета Смъркова
 7. Емил Радушев
 8. Илина Дюлгерова
 9. Любка Стратиева
 10. Мария Бонева
 11. Миглен Тодоров
 12. Недка Панайотова
 13. Пенка Христова
 14. Росица Илчева
 15. Светла Симеонова
 16. Явор Якимов